DB Schenker on vastuullinen liikekumppani, joka tukee ja auttaa asiakkaitaan pienentämään toimitusketjujen ympäristövaikutuksia. Olemme sitoutuneet niin omien kuin koko arvoketjun kuljetuspäästöjen vähentämiseen ja haluamme olla kehittämässä koko toimialaa kohti vastuullisempaa huomista.

 1. DB Schenkerin ympäristötyö ja sen tavoitteet
 2. Kalusto ja käyttövoimat
 3. Yhteistyö
 4. Kiinteistöt
 5. Kestävämmät kuljetus- ja logistiikkapalvelut
 6. Vastuullista logistiikkaa Pohjoismaissa

1. DB Schenkerin ympäristötyö ja sen tavoitteet

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista globaaleista uhista, ja tavaraliikenne tuottaa merkittävän osan maailman kasvihuonepäästöistä. Siksi alan yritysten on entistä määrätietoisemmin suojeltava ilmastoa.

DB Schenkerin tavoitteena on tulla johtavaksi vihreiden logistiikkapalvelujen tarjoajaksi. Siksi kehitämme koko ajan uusia ympäristöystävällisiä logistiikkaratkaisuja.

Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Tämä edellyttää kasvihuonepäästöjen merkittävää vähentämistä ja irtautumista fossiilisista polttoaineista. Olemmekin siirtymässä vaihtoehtoisiin energiamuotoihin kiihtyvällä vauhdilla.

Recommended read
Recommended read
Recommended read

2. Kalusto ja käyttövoimat

Jotta DB Schenker voi saavuttaa kunnianhimoisen ilmastotavoitteensa, se tarkoittaa erityisesti irtautumista kuljetuksissa käytetyistä fossiilisista polttoaineista ja siirtymistä uusiutuviin energiamuotoihin.

Käyttövoimiin ei ole yhtä hopealuotia, joka ratkaisisi kerralla kaiken. Siksi tarvitsemme koko paletin kuten uusiutuvia polttoaineita, sähköä ja pidemmällä aikavälillä mahdollisesti myös vetyä ja sähköpolttoaineita.

Vuonna 2021 otimme ensimmäisenä Suomessa käyttöön täyssähköiset FUSO eCanter -jakeluautot Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Hyvien ensi kokemusten jälkeen olemme tilanneet lisää sähköisiä jakeluautoja Suomeen. Tampereen uudessa alueterminaalissa Lempäälässä aloittaa viisi täyssähköistä kuorma-autoa, joilla alamme operoida Tampereen ydinkeskustan jakelukuljetuksia.

FUSO eCantereiden lisäksi olemme tilanneet lähes 1 500 täyssähköistä Volta Zero -kuorma-autoa Euroopan kaupunkikuljetuksiin. Ensimmäiset prototyypit otetaan DB Schenkerin koekäyttöön 18 kaupungissa vuoden 2023 aikana. Tampereen jakeluliikenteessä on aloittanut mm. täyssähköinen Volvo FL Electric -kuorma-auto. Tutkimme myös vetyä hyödyntävien polttokennokäyttöisten kuorma-autojen käyttöä tavaraliikenteessä.

Recommended read
Recommended read
Recommended read
Recommended read
Recommended read
Recommended read
Recommended read
Recommended read
Recommended read
Recommended read
Recommended read

Suomessa hyödynnämme jopa 76-tonnisia, suuren kuormakapasiteetin yhdistelmäajoneuvoja runkoliikenteessä. Suuremman kuljetuskapasiteetin ansiosta HCT-yhdistelmät samanaikaisesti tehostavat kuljetuksia ja vähentävät ympäristökuormitusta.

Pienennämme hiilijalanjälkeä entisestään käyttämällä Neste MY uusiutuvaa dieseliä HCT-yhdistelmissä ja kaupunkijakelussa. Lisäksi Neste MY -dieseliä hankitaan kaikkien noutopistepakettien kuljettamiseen käytettävä määrä. Jätteistä ja tähteistä valmistettavan Neste My uusiutuva dieselin avulla toimitusten kasvihuonepäästöjä ja hiilijalanjälkeä voidaan vähentää jopa 90 prosenttia.

Recommended read
Recommended read
Recommended read

Meillä on käytössä noin kymmenen kaasukuorma-autoa, ja niitä on tilattu sama määrä lisää. Näissä ajoneuvoissa on siirrytty biokaasun käyttöön, mikä vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteisten fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

Recommended read
Recommended read
Recommended read

Ajamaton kilometri on ilmaston kannalta edullisin. Niinpä myös reittisuunnittelu, täyttöaste ja kuljettajien ajotapa vaikuttavat kuljetuksista aiheutuvien päästöjen määrään. Uusien ajoneuvojen automatiikka ohjaa tehokkaasti taloudellisen ajotapaan. Tämän lisäksi kuljettajien palkkiojärjestelmä kannustaa taloudelliseen ajoon.

Olemme testanneet useampana kesänä sähköavusteisten rahtipyörien käyttöä Helsingissä ja Turussa. Rahtifillarit ovat ympäristöystävällinen ja kätevä tapa hoitaa kaupunkijakelua. Polkupyöräjakelu on tehokkainta suurien kaupunkien keskustoissa, koska siellä on paljon toimituksia pienellä maantieteellisellä alueella.

Recommended read

Huomioimme ympäristön myös henkilökunnan työsuhdeautoissa. Tiukat päästörajat suosivat hybridi- ja sähköautoja, joita varten on tehty latauspisteitä eri toimipisteisiin.

3. Yhteistyö

Yhteistyö ja yhteistyöhankkeet ovat DB Schenkerille tärkeä tapa toteuttaa vastuullisuutta. Meillä on laaja joukko sidosryhmiä, kuten asiakkaat, sopimusliikennöitsijät, valtionhallinto, järjestöt ja yhdistykset.

Ympäristökysymykset ovat niin laaja kokonaisuus, että niiden ratkaisu edellyttää yhteistyötä kaikilla tasoilla. DB Schenker osallistuu useisiin eri verkostoihin, aloitteisiin ja toimialaryhmiin, jotka tukevat muutosmatkaamme kohti kestävää liiketoimintaa.

Vastuullisuustyömme pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastotavoitteemme edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Osana Deutsche Bahnia olemme saaneet tunnustusta ilmastotyöstämme kansainvälisesti arvostetussa Science Based Targets -ilmastoaloitteessa sekä CDP:n climate change -arvioinnissa.

Osallistumme toimialan vastuullisuuden kehittämiseen kansainvälisten verkostojen kautta kuten Smart Freight Centre, GLEC Framework sekä World Economic Forumin Road Freight Zero ja Clean Skies for Tomorrow.

Suomessa olemme Pidä Saaristo Siistinä ry:n pääyhteistyökumppani. Tämän yhteistyön keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa lähiympäristön vesistöihin. Olemme järjestäneet esimerkiksi Siisti Biitsi -talkoopäiviä, joiden aikana henkilöstömme on siivonnut vesistöjen rantoja.

Recommended read
Recommended read
Recommended read

Vuonna 2022 vietimme DB Schenkerin 150-vuotisjuhlavuotta. Yksi juhlavuoden teemoista oli rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Teimme WeForest-järjestölle lahjoituksen, joka auttaa suojelemaan ja palauttamaan metsien ja maisemien ekologista koskemattomuutta.

Recommended read
Recommended read
Recommended read

Teemme ympäristön hyväksi työtä myös kehittämällä uusia innovaatioita. Olemme olleet esimerkiksi mukana hankkeessa, jossa on testattu LMAD-jakelurobotteja Helsingin kaupunkialueen jakeluliikenteessä.

Recommended read
Recommended read

4. Kiinteistöt

Kiinteistöt ovat tärkeä osa ympäristöystävällistä logistiikkaa. DB Schenkerin uusissa kiinteistöissä hyödynnetään itse tuotettua aurinkoenergiaa ja maalämpöä. Lisäksi kaikki ostamamme sähkö on alkuperävarmennettua 100-prosenttista tuulisähköä.

Otamme huomioon ympäristönäkökulmat ja tulevaisuuden vaatimukset uusien kiinteistöjen suunnittelussa ja rakentamisessa.

 • Vuonna 2020 valmistunut Turun uusi terminaali Liedossa ja Tampereen uusi terminaali Lempäälässä ovat viimeisimpiä esimerkkejä.
 • Vantaan Viinikkalan maaliikennekeskuksen ja Nurmijärven Ilvesvuoren palveluvaraston rakentamisessa on noudatettu BREEAM-standardia, joka on vihreä rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä.

Seuraamme säännöllisesti kiinteistöjemme energian- ja vedenkulutusta sekä jätemääriämme. Uusissa toimitiloissa ja terminaaleissa on tehty monia ekologisia ratkaisuja, jotka pienentävät ympäristövaikutustamme:

 • Automatisoitu led-valaistusjärjestelmä ja luonnonvalon hyödyntäminen
 • Automatisoidut tiiviit lastaustaskut
 • Vihreä asfaltti piha-alueilla
 • Vedettömät pisuaarit saniteettitiloissa
 • Materiaalien ja jätteiden kierrätys
Recommended read
Recommended read
Recommended read

5. Kestävämmät kuljetus- ja logistiikkapalvelut

DB Schenker auttaa asiakkaitaan valitsemaan ympäristön kannalta kestäviä kuljetusmuotoja. Maa-, meri- ja lentokuljetuksiin on tarjolla Eco Solutions -ratkaisuja Euroopassa.

Tarjoamme esimerkiksi hiilineutraalia lentorahtia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Samanlaisia vihreitä tuotteita on kehitetty myös meriliikenteeseen.

Recommended read
Recommended read
Recommended read

6. Vastuullista logistiikkaa Pohjoismaissa

DB Schenker on sitoutunut tarjoamaan vastuullisia kuljetus- ja logistiikkapalveluita kaikkialla Pohjoismaissa. Panostamme jatkuvasti uusiin innovaatioihin kuten ympäristöystävälliseen kalustoon ja kiinteistöihin, joilla voimme tehostaa toimintaamme ja vähentää sen ympäristövaikutuksia.

Recommended read
Recommended read
Recommended read
Recommended read

Olemme vakuuttuneita, että menestyksemme on enemmän kuin vain tehokkuutta – siihen kuuluvat myös sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutuksemme. Lue lisää siitä, miten kestävä kehitys näkyy kaikessa toiminnassamme.