Ensimmäinen laatuaan oleva sopimus huolitsijan ja varustamon välillä – Vuonna 2023 maailman merillä kuljetetaan vähintään 30 000 kontillista (TEU) nollapäästöillä – Sertifioidut kestävät toisen sukupolven biopolttoaineet auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä merikuljetuksissa.

DB Schenker laajentaa ympäristöystävällisiä merirahtipalvelujaan ja on varmistanut sopimuksensa biopolttoaineen käytöstä maailman suurimman konttivarustamon MSC Mediterranean Shipping Companyn kanssa. Sopimus antaa DB Schenkerille mahdollisuuden käyttää 12 000 tonnia biokomponenttia kaikessa omassa konsolidoidussa rahdissaan (LCL, FCL ja reefer).

Ostetun biopolttoaineen määrä riittää 35 000 tonnin CO2-ekvivalenttien (CO2e) lisäsäästöön koko tuotantoketjussa (well-to-wake). Noin 30 000 kontin (TEU) suuruinen määrä voidaan kuljettaa nollapäästöisinä, riippuen siitä, miten polttoainetta käytetään liikenteen aikana.

Helmikuussa 2023 allekirjoitettu ostosopimus on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjä vähentävistä biopolttoainekaupoista huolitsijan ja varustamon välillä. Sopimus mahdollistaa sertifioidun, käytetystä ruokaöljystä peräisin olevan, toisen sukupolven biopolttoaineen  käytön tavanomaisen fossiilisen meriliikenteen polttoaineen sijasta. 12 000 tonnia biopolttoainekomponenttia sekoitetaan 20–30-prosenttiseksi, jolloin MSC:n konttialuksissa käytetään noin 50 000 tonnia sekoitettua biopolttoainetta. Sopimuksen ansiosta DB Schenker voi tarjota asiakkailleen valmiin tuotteen, joka mahdollistaa nollapäästöiset merikuljetukset.

Asiakkaiden hiilijalanjäljen sertifioitu päästövähennys

Tämä kumppanuus on tuorein esimerkki DB Schenkerin sitoutumisesta puhtaaseen logistiikkaan, ja jälleen yksi selkeä käytännön teko vaihtoehtoisten polttoaineiden kysynnän kasvattamiseen. Samoin kuin nollapäästöiset lennot, joissa käytetään kestävää lentopolttoainetta (SAF), asiakkaat voivat nyt tilata tietyillä reiteillä säännöllisiä nollapäästöisiä merikuljetuksia ja saada vuosittain todistuksen hiilijalanjälkensä päästövähennyksestä. Jälkimmäinen tarkoittaa, että jokainen tonni biopolttoainetta bunkrataan mahdollisten lakisääteisten määräysten ja varustamon asettamien polttoaineostotilausten lisäksi.

Thorsten Meincke, DB Schenkerin globaalista lento- ja merirahdista vastaava johtaja: ”Tarjoamme yhdessä MSC:n kanssa asiakkaillemme kätevän ja puhtaan ratkaisun, jossa käytetään uusimman sukupolven meriliikenteen biopolttoainetta ja joka auttaa heitä aidosti vähentämään päästöjään. Teemme näin, koska uskomme vakaasti, että se on oikein. Siksi myös maksamme biopolttoaineen hankinnan etukäteen. On varmaa, että mitä enemmän asiakkaat vaativat ilmastoneutraaliutta koko toimitusketjussa, sitä nopeammin pääsemme puhtaaseen merirahtiin.”

MSC:n varatoimitusjohtaja Caroline Becquart: ”Merirahdin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei onnistu yksin, vaan se edellyttää varustamoiden ja logistiikkayhtiöiden sekä niiden asiakkaiden välistä yhteistyötä. MSC Biofuel Solution on ensimmäinen sertifioitu hiilidioksidipäästöjen lisäysohjelmamme, joka vähentää päästöjä asiakkaidemme toimitusketjuissa ja nopeuttaa energiamurrosta luomalla kysyntää nollahiiliselle nettoliikenteelle ja tuottamalla suoria hiilidioksidisäästöjä. Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä DB Schenkerin kanssa, koska jaamme samanlaiset ilmastotavoitteet yhteisellä matkallamme kohti nettonollaa.”

Biopolttoainetta voidaan käyttää tavanomaisessa merirahtiliikenteessä ilman aluksen rakenteiden tai toimitusketjun muutoksia, mikä tekee siitä erityisen kätevän ratkaisun. MSC:n biopolttoaineratkaisu on suunniteltu win-win-lähestymistavaksi, jonka avulla päästään tavoitteista tekoihin. MSC toimittaa kestävää biopolttoainetta, ja asiakkaat hyötyvät CO2-säästöistä, jotka siirtyvät koko merenkulun arvoketjuun. Tämä erottaa ohjelman hiilidioksidipäästöjen kompensointialoitteista, joissa keskitytään tuleviin päästövähennyksiin merenkulkualan ulkopuolella.