Kuljetusliikkeet etsivät jatkuvasti kestävämpiä ja kustannustehokkaampia ratkaisuja logistiikkapalveluiden tarjoamiseen. Tekniikan kehittyessä sähköisestä kuljetuskalustosta on tullut yhä houkuttelevampi vaihtoehto.

DB Schenkerillä on kattava kokemus sähköisten paketti- ja kuorma-autojen käytöstä Suomessa.Vuonna 2021 yhtiö otti käyttöön Suomen ensimmäiset täyssähköiset FUSO eCanter -jakeluautot Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Positiivisten kokemusten myötä sähköisen kaluston käyttöä lisätään: Hoidamme jo nyt Tampereen keskustan alueen kuljetukset pääsääntöisesti sähkökuorma-autoilla lähipäästöttömästi.

Electric RoadShow tuo sähköisen kuljetuskaluston liikennöitsijöiden nähtäväksi

DB Schenker on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteen täyttäminen vaatii tiivistä yhteistyötä sopimusliikennöitsijöiden kanssa. DB Schenker rohkaiseekin myös kuljetuskumppaneitaan hankkimaan vähäpäästöistä kalustoa.

”Käytössämme on pyöristäen noin 1200 ajoneuvoa. Päästäksemme tavoitteeseen tulee meidän hankkia jo lähivuosina kymmeniä sähköisiä ajoneuvoja kalustoomme”, kertoo DB Schenkerin Suomen jakeluliikenteestä vastaava Petri Sinkko.

DB Schenkerin liikennöitsijöilleen järjestämä Electric RoadShow -kiertue on yksi ratkaisuista, joilla yhtiö pyrkii tehostamaan kuljetuksissaan käytettävän ajoneuvokannan sähköistymistä. Sähköistä kuljetuskalustoa esittelevä kiertue toi syksyllä saman pöydän ääreen liki 30 DB Schenkerin liikennöitsijää ja kymmenkunta sähköautojen vähittäiskauppiasta Vantaalla, Lempäälässä ja Liedossa.

”Liikennöitsijämme ovat esittäneet tiukkoja kysymyksiä muun muassa akkuteknologiasta ja sähköautoilla operoinnista talvisin”, Sinkko jatkaa.

DB Schenkerin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Päästäksemme tavoitteeseen tulee meidän hankkia jo lähivuosina kymmeniä sähköisiä ajoneuvoja kalustoomme.

Petri Sinkko
Head of CoDi, Cluster Finland

Kustannustehokkuus on aito valttikortti

Raskaan liikenteen sähköistymisen haasteet ovat hyvin samanlaisia kuin henkilöautoilla: tarvittavat alkuinvestoinnit ovat mittavia ja polttomoottorivaihtoehtoja korkeammat. Kustannukset kuitenkin tasoittuvat kaluston kokonaispitoaikana.

”Alkuun investointikustannukset ovat pakettiautoissa noin 10–20 % kalliimpia kuin dieselajoneuvoilla – ja isommasta kalustosta puhuttaessa sitäkin enemmän”, Sinkko toteaa.

Vastaavasti kaluston käyttökustannukset – niin energian kuin huollon osalta – ovat huomattavasti matalammat.

”Operointikustannukset voivat olla parhaimmillaan puolet siitä, mitä dieselajoneuvolla ajettaessa”, Sinkko huomauttaa.

Suomessa kaluston käyttöönottoa helpottaa myös sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki. Traficomista haettava tuki on suunniteltu edistämään vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien ajoneuvojen käyttöönottoa ja ympäristöystävällisempää liikkumista.

”Tukisummat ovat kuljetusyrittäjille merkittäviä. Pakettiautojen hankintatuki on 2 000 – 6 000 euroa ja kuorma-autojen parhaimmillaan jopa 50 000 euroa”, Sinkko kertoo.

Vihreä siirtymä on yhteinen tavoite

Tukisummat ja säästöt kiinnostavat luonnollisesti kuljetusyrittäjää. Kuljetusyhtiöt voivat tarjota liikennöitsijöilleen myös muita kannustimia, kuten latausinfrastruktuurin.

Muun muassa DB Schenkerin Lempäälän terminaaliin rakennettu sähkölatauspalvelu tarjotaan sähköistä jakelukalustoa käyttävien liikennöitsijöiden käyttöön.

”Infrastruktuuria myös kehitetään sitä mukaa, kun sähköinen kalusto verkostossamme lisääntyy”, Sinkko muistuttaa.

Esimerkiksi Liedon terminaalissa latausinfra riittää toistaiseksi vain DB Schenkerin omille FUSO eCantereille. Lisää latauspaikkoja rakennetaan, kun liikennöitsijöiden sähköinen kalusto lisääntyy.

Yö- ja taukoaikojen latausten lisäksi tiivis kuljettajien ja ajojärjestelyn välinen yhteistyö helpottaa päivittäisten ajomatkojen suunnittelua.

”Jatkossa meidän on huomioitava kuljetusetäisyyksien sekä ajo- ja lepoaikalakien lisäksi myös sähköisen kaluston latausvaatimukset. Latausaikoja pyritään sovittamaan kuljettajien taukojen yhteyteen. Sopivaa latauspistettä valittaessa myös latausteholla on merkitystä.”

Sähköisen kaluston käyttökustannukset – niin energian kuin huollon osalta – ovat huomattavasti matalammat kuin dieselkalustolla.

Yritykset ja kuluttajat vaativat vähäpäästöisyyttä

Tietoisuus sähköisestä jakelukalustosta ja kestävämmistä toimitusketjuista lisääntyy jatkuvasti. Loppukädessä kaiken keskiössä on asiakas.

”Asiakkaamme ovat asettaneet itselleen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Kun mietitään, mistä yrityksen hiilijalanjälki koostuu, on logistiikalla iso rooli”, Sinkko toteaa ja jatkaa:

”Kuljetusaika, hinta ja täsmällisyys ovat saaneet tarjouspyyntöihin rinnalleen päästöttömyyden. Asiakkaille on yhä tärkeämpää se, miten heidän tavaransa liikkuvat. Lisäksi kuljetusyhtiöiltä vaaditaan yhä useammin raportteja kuljetusten päästöistä.”

Ilmiö ei näy vain yritysmaailmassa. Ympäristöystävälliset kuljetukset kiinnostavat Sinkon mukaan myös kuluttajia.

”Vihreät vaihtoehdot ovat yhä tärkeämpiä erityisesti verkkokauppa-asiakkaille. Moni asiakas arvottaa kuljetuksia valitessaan, että heidän tilauksensa toimitetaan sähkökalustolla kotiin. Tähän myös me DB Schenkerillä haluamme luonnollisesti vastata.”

Sähköisen kaluston hyödyt:

  • lähipäästöttömyys
  • äänettömyys
  • alhaisemmat käyttökustannukset
  • matalammat huolto- ja ylläpitokustannukset
  • ketterä erityisesti kaupunkiajossa

Lue lisää

DB Schenkerin vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu – lue lisää!

DB Schenker on vastuullinen liikekumppani. Autamme asiakkaitamme vähentämään heidän toimitusketjujensa ympäristövaikutuksia ja olemme sitoutuneet pienentämään sekä omia että koko arvoketjun kuljetuspäästöjä. Näin pyrimme edistämään koko toimialan kehitystä kohti kestävämpää tulevaisuutta.