Johtavana logistiikkapalvelujen tarjoajana olemme ottaneet tavoitteeksi olla toimialajohtaja myös vastuullisuudessa. Tavaraliikenne tuottaa merkittävän osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä, joten alan yritysten on entistä ponnekkaammin suojeltava ilmastoa. Myös asiakkaat, työntekijät ja koko yhteiskunta odottavat meiltä entistä vaikuttavampaa ilmastotyötä. Siksi vastuullisuudesta on muodostumassa yhä keskeisempi osa DB Schenkerin liiketoimintaa, kirjoittaa vastuullisuusasiantuntija Saara Pellikka.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme merkittävimmistä globaaleista uhista. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC piirtää tästä yhä selkeämmän kuvan: lämpeneminen on vääjäämätöntä, mutta sitä voidaan vielä merkittävästi hidastaa, jos ryhdymme toimiin ajoissa.

Kansainvälisen yhteisön solmiman Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Kuluva vuosikymmen on ratkaiseva tavoitteen saavuttamisen kannalta.

DB Schenkerin vastuullisuusasiantuntija Saara Pellikka istuu kuormalavojen päällä.

Asiakkaat, työntekijät ja koko yhteiskunta odottavat meiltä entistä vaikuttavampaa ilmastotyötä. Siksi vastuullisuudesta on muodostumassa yhä keskeisempi osa DB Schenkerin liiketoimintaa.

Saara Pellikka
Sustainability Specialist

1. Tavoite: DB Schenker irti fossiilisista polttoaineista v. 2040 mennessä

Olemme sitoutuneet emoyhtiömme Deutsche Bahnin asettamaan tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Tämä tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä irtautumalla fossiilisten polttoaineiden käytöstä kaikissa kuljetusmuodoissamme niin maalla, merellä kuin ilmassa.

Tavoitteemme koskevat koko arvoketjuamme. Ne kattavat 1) DB Schenkerin oman maakuljetustoiminnan ja kiinteistöjen energiankäytön sekä 2) alihankkijoiltamme ostetut kuljetuspalvelut.

Olemme jo yli 15 vuoden ajan konsultoineet asiakkaitamme heidän kuljetustensa hiilijalanjäljen arvioinnissa, toimitusketjujen optimoinnissa sekä liikennemuotojen valinnassa. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää meiltä yhä merkittävämpiä panostuksia niin puhtaampiin kuljetusratkaisuihin kuin jatkuvaa tuotevalikoimamme kehittämistä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, liikennöitsijöiden ja kumppaneidemme kanssa. Meidän kaltaisemme logistiikkapalvelun tarjoajan näkökulmasta yhteistyön merkitystä ei voi koskaan liiaksi korostaa.

2. Käyttövoimat: vaihtoehtoisiin energiamuotoihin siirrytään kiihtyvällä vauhdilla

Erityisesti maaliikenteen puolella ratkaisut fossiilisista polttoaineista irtautumiseen alkavat olla jo näköpiirissä. Siirrymme kohti vaihtoehtoisia käyttövoimia, kuten puhtaasti tuotettua sähköä ja vetyä, kestävästi tuotettuja biopolttoaineita sekä synteettisiä sähköpolttoaineita. Muutosta hidastavat vielä monet tekijät, muun muassa teknologioiden korkea hinta ja saatavuus.

Nouto- ja jakelutoimitukset

Visiomme on kuljettaa merkittävä osuus nouto- ja jakelutoimituksista sähköisellä kalustolla Euroopan kaupungeissa vuoteen 2030 mennessä. Hankimme Suomen DB Schenkerin ensimmäiset täyssähköiset jakeluautot Turkuun ja Helsinkiin alkuvuodesta 2021. Näistä saatujen hyvien oppien pohjalta viimeisten kilometrien sähköistäminen jatkuu seuraavaksi Tampereella. Tulemme siirtymään Tampereen kaupungin keskusta-alueella täysin sähköiseen nouto- ja jakeluliikenteeseen jo kuluvan vuoden aikana.

Runkokuljetukset

Pitkän matkan raskaassa liikenteessä olemme lisänneet biokaasun ja uusiutuvan dieselin käyttöä. Osa kuorma-autoista voi tulevaisuudessa kulkea myös puhtaasti tuotetulla vedyllä, vaikka toistaiseksi polttokennoajoneuvojen markkinat ja vedyn jakeluverkosto ovat vasta kehittymässä.

Lento- ja merikuljetukset

Kehitämme myös kestävämpien lento- ja merikuljetustuotteiden valikoimaa asiakkaillemme. Hyvä esimerkki on Lufthansa Cargon kanssa yhteistyössä toteutettu uusiutuvan lentopolttoaineen lentoyhteys Frankfurtin ja Shanghain välillä. Tulevaisuudessa myös sähköpolttoaineet eli uusiutuvasta sähköstä valmistetut synteettiset polttoaineet tarjoavat mahdollisen skaalattavan ratkaisun lento- ja merirahdille. Norjassa investoimme täysin sähköiseen ja autonomiseen konttialukseen.

3. Kokonaisvaltainen ajattelutapa: puhdasta logistiikkaa koko talon voimalla

Ympäristötyömme ei suinkaan rajoitu vain puhtaisiin käyttövoimiin. Olemme niin ikään satsanneet 1) kiinteistöjemme energiaratkaisuihin kuten maalämpöön ja itse tuotettuun aurinkoenergiaan, 2) korkean kuljetuskapasiteetin HCT-ajoneuvoihin sekä 3) erilaisten kuljetusinnovaatioiden kokeiluihin kuten drone-lentoihin ja jakelurobotiikkaan. Tänä vuonna olemme myös ottaneet askeleita 4) biodiversiteetin suojelussa henkilöstön hyväntekeväisyyskampanjoiden avulla.

Tuotteidemme ja toimintamme ympäristöjalanjäljen pienentäminen koostuu monista palasista, joihin jokaisella työntekijällämme on päivittäin mahdollisuus vaikuttaa. Monipuolinen energia- ja materiaalitehokkuus kiinteistöissämme ja tuotannossamme säästävät sekä kukkaroa että ympäristöä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat vaikkapa taloudellinen ajotapa ja logistiikan optimointi, joka kasvattaa täyttöasteita tai vähentää tyhjänä ajamista ja turhia ajokilometrejä.

DB Schenker on valinnut kokonaisvaltaisen tavan ajatella vastuullisuudesta. Ympäristötyön ohella pidämme tärkeänä edistää sosiaalista vastuullisuutta ja työntekijöidemme hyvinvointia sekä luoda pitkän aikavälin taloudellista arvoa sidosryhmillemme. DB Schenker täyttää tänä vuonna 150 vuotta, ja pitkäjänteinen vastuullisuustyömme mahdollistaa jatkuvuuden vähintäänkin seuraavat puolitoista vuosisataa.

DB Schenkerin vastuullisuustyö tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista pohjautuen seuraaviin päätavoitteisiin:

  • 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua: Olemme toimialamme edelläkävijöitä työstandardien nostamisessa.
  • 9 – Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja: DB Schenker tunnetaan tulevaisuuden logistiikkaratkaisujen pioneerina.
  • 13 – Ilmastotekoja: Saavutamme hiilineutraalin kasvun ja olemme matkalla kohti tavoitettamme saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä.
  • 17 – Yhteistyö ja kumppanuus: Teemme yhteistyötä kaikilla keskeisillä markkinoillamme kumppaneiden kanssa kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi