DB Schenkerin tytäryhtiö Vähälä Logistics Oy:n kalustoon kuuluu kahdeksan kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Jatkossa kaasuautot tankataan biokaasulla, mikä vähentää roimasti autojen hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteisten fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

”Polttoaineen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 prosenttia, kun käytetään biokaasua perinteisen fossiilisen polttoaineen sijaan”, hankintapäällikkö Ari Karjalainen toteaa.

Lisäksi vastaavassa vertailussa kaasun käyttö pienentää merkittävästi terveydelle haitallisia paikallisia hiukkaspäästöjä ja typen oksideja.

Näiden päästövähennyksien myötä kaikki DB Schenkerin omat kaasukäyttöiset autot ovat siirtyneet käyttämään ympäristöystävällistä, kotimaisista ja biohajoavista raaka-aineista tuotettua biokaasua.

Kaasukalustoon kuuluu kaksi kolmeakselista raskasta LBG-täysperävetoautoa, kolme raskasta LBG-rekkaveturia ja kolme 18-tonnista CBG-jakeluautoa.

Ari Karjalainen seisoo kaasuajoneuvon edessä.

Biokaasua ja sähköä

DB Schenkerin biokaasukäyttöiset raskaat yhdistelmät kuljettavat pääsääntöisesti kappale- ja massatavaraa sekä elintarvikkeita Helsingin ja Jyväskylän välisessä runkoliikenteessä ja osallistuvat paikalliseen raskasjakeluun.

Kaasukäyttöiset jakeluautot liikennöivät Jyväskylän ja Oulun jakelualueilla.

Kaasukäyttöisten autojen lisäksi DB Schenkerillä ja Vähälä Logisticsilla on käytössään sähköpakettiautoja, jotka jakelevat tavaroita Oulussa, Jyväskylässä, Turussa ja pääkaupunkiseudulla.

”Käyttökokemukset noin puolentoista vuoden ajalta ovat olleet erittäin hyvät. Sähköpakettiautot ovat omassa kokoluokassaan oikeita työkaluja, eivät mitään leikkikaluja. Kuljettajat ovat antaneet autoista myönteistä palautetta”, Karjalainen kertoo.

Toimintavarmaa tekniikkaa

Vähälä Logistics Oy hankki ensimmäisen kaasukäyttöisen auton käyttöönsä noin kolme vuotta sitten. Tähän päivään asti kertyneet kokemukset ovat olleet hyviä.

”Biokaasukäyttöiset autot ovat toimintavarmoja kaikissa keleissä, eivätkä huoltovälit eroa merkittävästi dieselkäyttöisistä. Sään kylmetessä biokaasun hyötysuhde ja sitä kautta polttoainetaloudellisuus jopa paranee”, Karjalainen toteaa.

Raskaat täysperävetoautot ja rekkaveturit tankkaavat nesteytettyä biokaasua (LBG), ja jakeluautojen käyttövoimana on paineistettu biokaasu (CBG).

Nesteytetyn biokaasun etuna on suurempi energiasisältö tilavuuteen nähden verrattuna paineistettuun biokaasuun.

”Nesteytetty biokaasu soveltuu käyttövoimaksi raskaisiin yhdistelmiin, jotka tekevät pitkiä kuljetusmatkoja. Esimerkiksi uusimmalla biokaasuyhdistelmällä pystyy yhdellä tankillisella ajamaan noin 1 200 kilometriä, joten tankkauspisteet eivät enää määrittele kaasukäyttöisten yhdistelmien mahdollisia yhteysvälejä”, Karjalainen sanoo.

Paineistettu biokaasu sitä vastoin soveltuu hyvin jakeluautoihin: tekniikka on jonkin verran halvempaa ja auton tankkaaminen yksinkertaisempaa kuin nesteytettyä biokaasua käytettäessä.

Kaasukäyttöiset autot poikkeavat vääntöalueiltaan ja kierrosluvuiltaan hieman dieselautoista, mutta ajamiseen näillä eroilla ei Karjalaisen mukaan ole käytännössä vaikutusta.

”Moottoriääniltään kaasurekat ovat äärimmäisen hiljaisia. Musta savu ja räyhä niistä puuttuu, jos sellaista kaipaa.”

Vety siintää tulevaisuudessa

Kaasu- ja sähkökäyttöiset autot tarjoavat DB Schenkerille mahdollisuuden pienentää hiilijalanjälkeä ja toimia entistä vastuullisemmin.

”Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat DB Schenkerin ja Vähälä Logisticsin perusarvoja. Voidaksemme noudattaa näitä arvojamme, on meidän muututtava ja muokattava toimintaamme”, Karjalainen korostaa.

Suomessa kuljetusliikkeet ovat ottaneet kaasu- tai sähkökäyttöisiä autoja käyttöön vielä varsin vähän. Euroopassa monissa maissa kaasukäytöllä on kuitenkin jo vahva asema.

Tulevaisuuden käyttövoimana siintää vety. Siihen perustuva teknologia ei kuitenkaan vielä pysty kilpailemaan taloudellisuudessa nykyisten vaihtoehtojen kanssa. Vedylle ei ole myöskään vielä jakeluverkostoa.

”Meidän pitää kuitenkin tarkastella jatkuvasti kaikkia vaihtoehtoja ja ottaa niitä käyttöön sitä mukaa, kun ne antavat mahdollisuuden tuottaa asiakkaille kustannustehokkaasti ympäristöystävällisiä ja vastuullisia kuljetuspalveluita”, Karjalainen sanoo.

Ari Karjalainen istuu kaasuajoneuvon ohjaamossa.

Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat DB Schenkerin ja Vähälä Logisticsin perusarvoja. Voidaksemme noudattaa näitä arvojamme, on meidän muututtava ja muokattava toimintaamme.

Ari Karjalainen
Hankintapäällikkö

Biokaasun hyödyt:

  • Kasvihuonekaasupäästöt jopa 90 % pienemmät kuin fossiilisella polttoaineella
  • Pienemmät typenoksidi- ja hiukkaspäästöt
  • Hiljaiset moottorit
  • Kotimainen, ympäristöystävällinen, uusiutuva polttoaine

DB Schenkerin biokaasukäyttöiset autot:

(Lyhenteet: LBG = nesteytetty biokaasu, CBG = paineistettu biokaasu)

  • Kaksi 3-akselista Iveco Stralis 460 -rekkaveturia (LBG)
  • Yksi 2-akselinen Iveco Stralis 460 -rekkaveturi (LBG)
  • Kaksi 3-akselista Iveco S-Way 460 -täysperäveturia (LBG)
  • Kolme 2-akselista 18-tonnin Scania P280 -jakeluautoa (CBG)

Lue myös nämä: