DB Schenker yhdistää Vähälä Yhtiöt entistä tiiviimmäksi osaksi Suomen palveluverkostoaan. Vähälä-yrityskauppa on saatu maaliin, joten DB Schenkerin sisältä toimitusjohtajaksi nostettu Mikko Rehtilä pääsee tarttumaan töihin. Uusia mahdollisuuksia ja synergioita haetaan yhdistämällä parhaita käytäntöjä molemmista yhtiöistä. Tavoitteena on kasvu ja kehitys, Rehtilä linjaa.

“Omat tunnelmat ovat hyvät, sillä pääsemme vihdoin suunnittelemaan ja tekemään asioita. Tämä on ollut pitkä projekti, sillä kaupan klousaaminen on kestänyt”, Rehtilä sanoo.

Rehtilän mukaan ihmiset ovat Vähälä Yhtiöiden vahvuus: talossa on pitkän linjan osaajia ja asiantuntijoita, jotka ovat kasvaneet tehtäviensä mukana. Monet kasvot ovat uudelle toimitusjohtajalle tuttuja entuudestaan, mikä helpottaa yhtiöiden yhdistämistä.

“Olemme istuneet yhteisissä tuotantopalavereissa ja johtoryhmän kokouksissa jo ketjukumppanuuden aikana. Siksi DB Schenker -maailma ei tule kenellekään täysin yllätyksenä.”

Rehtilä näkee, että kahden yhtiön yhdistäminen tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia organisaatiolle ja ennen kaikkea asiakkaille. Nyt DB Schenkerillä on yksissä käsissä koko Suomen kattava palveluverkosto, joka linkittyy saumattomasti kansainvälisiin kuljetusverkostoihin.

Samoilla linjoilla on Suomen DB Schenkerin toimitusjohtaja Petteri Nurmi. Vähälä-yrityskaupan ansiosta DB Schenker saa uutta osaamista ja vahvuuksia. Nurmi nostaa esimerkiksi kalustoasioissa tehdyn vastuullisen työn: Vähälä Yhtiöillä on kaasuautoja, sähköpakettiautoja ja HCT-yhdistelmiä.

“Vähälä on oman alueensa asiantuntija. Pohjois-Suomi ei ole kokonsa ja välimatkojensa puolesta mikään helpoin paikka toimia, mutta asiakkaiden kuljetukset on hoidettu siellä tehokkaasti ja laadukkaasti.”

Nurmi ja Rehtilä haluavat kiittää vanhoja omistajia, Ville Vähälää, Tiina Salosta ja Janne Vähälää DB Schenker -ketjun ja sen asiakkaiden hyväksi tehdystä työstä ja toivottavat kolmikolle onnea ja menestystä tulevaan.

Koko Suomen kattava oma verkosto

Ensimmäistä kertaa DB Schenkerin historiassa Suomen verkostoa hallitaan yhdestä yhtiöstä. Ennen Vähälä-yrityskauppaa verkostossa oli kaksi yhtiötä. Jos mennään vielä kauemmas menneisyyteen, ennen vuotta 2012 verkoston muodosti kolme yhtiötä. Sinä vuonna DB Schenker osti Suomen Kiitoautot, joka toimi Itä-Suomessa ketjukumppanina.

“Haluamme yhtenäistää ja harmonisoida prosesseja ja tuotteita, jotta voimme tarjota tasalaatuista palvelua koko valtakunnan alueella. Haluamme purkaa viimeisetkin raja-aidat yhtiöiden välillä ja olla entistäkin suoraviivaisempia”, Nurmi korostaa.

Lähtökohdat yhdistämiselle ovat hyvät. Molemmat yhtiöt toimivat jo valmiiksi samassa tuotannonohjausjärjestelmässä, ja esimerkiksi laatujärjestelmissä on paljon samaa. Lisäksi tuotteet ja tuotantomallit ovat hyvin pitkälti jo yhteisiä. Mikä tärkeintä, monia asiakkaita on palveltu molempien yhtiöiden voimin.

Nurmen mukaan Suomen Kiitoautojen integrointiprojektista saatiin hyödyllisiä oppeja ja kokemuksia. Tällä kertaa askelmerkit yrityskaupan tekemiseksi ja yhtiön yhdistämiseksi osaksi DB Schenkeriä ovat selkeämmät. Esimerkiksi Vähälä Yhtiöiden haltuunottoprojektissa on tarkoituksella mukana suurempi joukko kuin viime kerralla.

Mikko Rehtilä nojaa ikkunan edessä ikkunalautaan.

Uusi toimitusjohtaja DB Schenkerin sisältä

“Laitamme oman miehen yhtiön johtoon, jotta voimme tuoda DB Schenkerin kulttuuria luontevasti lähemmäs ihmisiä ja paikallista organisaatiota. Samanaikaisesti haluamme ymmärtää nykyistä tekemistä paremmin ja pitää siitä huolta. Näin voimme parhaiten löytää uusia mahdollisuuksia”, Nurmi toteaa.

Vähälä Yhtiöiden uusi vetäjä haluttiin rekrytoida talon sisältä. Sisäinen rekrytointi avaa mahdollisuuksia uusille kyvyille, jotka pääsevät kasvamaan vaativiin tehtäviin.

“Meillä oli hakuprosessissa paljon nuoria ja hyviä kandidaatteja. Loppujen lopuksi valinta oli kuitenkin helppo tehdä”, Nurmi kertoo.

Nurmi luonnehtii Rehtilää uuden kehittäjäksi, joka tuntee DB Schenkerin monelta eri tasolta, niin hallinnon kuin prosessit.

“Mikko on tehnyt aikaisemminkin tiivistä yhteistyötä Vähälän kanssa, joten organisaatio, ihmiset ja paikkakunnat ovat tuttuja. Hän on hyvä linkki DB Schenkerin ja Vähälän johtoryhmien välillä. Mikko tunnetaan myös DB Schenkerin kansainvälisessä organisaatiossa.”

Lopputuloksena yksi yhtiö, Vähälä-nimi jää historiaan

Rehtilä kertoo, että tarkoituksena on fuusioida Vähälä Yhtiöt Suomen DB Schenkerin kanssa 1,5–2 vuodessa. Lopputuloksena on yksi yhteinen yhtiö, ja Vähälä-nimi jää historiaan. Tavoitteena on kasvaa Keski- ja Pohjois-Suomessa erityisesti kokonaisratkaisujen avulla.

“Kotimaan liikenteen lisäksi tarjoamme kansainvälisiä palveluja, kuten lento– ja merikuljetuksia sekä sopimuslogistiikkaa eli palveluvarastoja. Vähälä on ennen tehnyt tätä kaikkea ketjukumppanina, jatkossa asiakkaat saavat palvelut suoraan DB Schenkeriltä.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa Rehtilä perehtyy yhtiön asioihin. Se tarkoittaa keskusteluja niin henkilöstön kuin asiakkaiden kanssa: Mikä on hyvää ja toimivaa? Mitä tarvitsee kehittää?

Ideana on tunnistaa eri osa-alueiden synergiat ja missä toimintaa voidaan yhdenmukaistaa. Tästä siirrytään ripeästi prosessien ja järjestelmien harmonisointiin, jossa edetään yksi pala kerrallaan. Vaikka molemmat yhtiöt ovat toimineet samassa verkostossa, toimintaa voidaan hioa vieläkin sujuvammaksi.

“Tarkoitus on löytää parhaat toimintatavat. Ne eivät kaikki tule DB Schenkeriltä, vaan myös Vähälällä on hyviä käytäntöjä. Mietimme, miten voimme optimoida DB Schenkerin toimintaa koko Suomessa”, Rehtilä sanoo.

Rehtilä korostaa avoimuuden merkitystä projektin onnistumisessa. Siksi alusta alkaen on kerrottu kaikki mahdollinen: tavoitteena on liittää Vähälä Yhtiöt osaksi DB Schenker -perhettä.

“Tämä avaa urapolkuja vähäläläisille DB Schenkerin palveluksessa niin Suomessa kuin maailmalla. Emme ole sulkemassa mitään tai vähentämässä toimintaa. Päinvastoin, haluamme vahvistaa ja kasvattaa volyymejä.”

Hallittu siirtymä uusiin tehtäviin

Rehtilä on viimeksi johtanut Suomen DB Schenkerin Business Service -yksikköä. Siirtymä uusiin tehtäviin on hallittu, sillä kuluneen vuoden aikana päällikköjä on nostettu uusiin rooleihin. Laatu- ja ympäristöasioissa kunnostautunut Anni Lemola ottaa vetovastuun Business Service -yksiköstä Rehtilän jälkeen.

Vaikka tehtävät vaihtuvat, kotipaikka pysyy. Rehtilä jatkaa asumista Järvenpäässä kaksilapsisen perheen kanssa. Perhe on henkisesti valmistautunut siihen, että uusi työ tuo mukanaan matkustelua ja hotelliöitä. Tulevaisuudessa arvioidaan, onko kotipaikkaa tarvetta vaihtaa.

“Aion viettää paljon aikaa Jyväskylässä, Oulussa ja kaikilla muillakin paikkakunnilla. Haluan olla heti alussa fyysisesti läsnä niin paljon kuin mahdollista. Toki on asioita, joita voi hoitaa myös Teamsissä, mutta se ei korvaa kasvokkaisia kohtaamisia.”

Vapaa-ajalla Rehtilä kalastaa mielellään. Ennen koronaa ja lasten syntymää hän kiersi maailmaa Uudesta-Seelannista Alaskaan kalastusreissuilla. Nykyisin Rehtilä käy Helsingin edustalla kalassa ja myös Keski-Suomen kosket ovat tuttuja paikkoja. Hän harrastaa myös kuntosaliharjoittelua ja thai-nyrkkeilyä, joka oli pienellä tauolla koronan takia.

Mikko Rehtilä katsoo ikkunan edessä kameraan.

Parhaat toimintatavat eivät kaikki tule DB Schenkeriltä, vaan myös Vähälällä on hyviä käytäntöjä. Mietimme, miten voimme optimoida DB Schenkerin toimintaa koko Suomessa.

Mikko Rehtilä
CEO, Vähälä Yhtiöt

Ura alkoi Turun K-terminaalissa trukkikuskina

Rehtilä aloitti DB Schenkerin palveluksessa vajaat parikymmentä vuotta sitten. Ensimmäinen tehtävä oli ajaa trukkia DB Schenkerin Turun K-terminaalissa. Sen jälkeen hän sai kesätöitä asiakaspalvelusta. Kun opinnot olivat loppusuoralla kauppakorkeakoulussa, avautui määräaikainen paikka raportointitehtävissä.

“Kehitysosastolla tein päättötyöni terminaalityöntekijöiden työssä jaksamisesta. Kaiken kaikkiaan olen ollut DB Schenkerillä 18 vuotta. Uusia vastuita on ollut koko ajan tarjolla, siksi ei ole ollut tarvetta hakeutua muualle.”

Mikko Rehtilä, mitkä ovat kohokohdat DB Schenker -vuosien varrelta?

  • “Ensimmäinen oli se, kun parikymppinen nuorimies sai ensimmäisen vakituisen työpaikan ison yhtiön palveluksesta.”
  • “Toiseksi: kansainvälisyys ja koulutus ovat DB Schenkerin vahvuuksia. Se oli ainutlaatuinen kokemus, kun pääsin ensimmäiseen kansainväliseen koulutusohjelmaan, johon kuului myös lähijaksoja. Sieltä on jäänyt hyviä kontakteja ja jopa kavereita.”
  • “Viimeisin hieno kokemus oli Business Service -yksikön vetovastuu. Se oli kokonaisuus, jonka toimintaa saimme kehittää vapaasti. Pilotoimme innokkaasti parhaita käytäntöjä, joita vietiin koko Euroopaan organisaatioon.”

Se menneistä, katsotaan lopuksi tulevaisuuteen. Miten asioiden pitäisi olla vuoden kuluttua, jotta olisit tyytyväinen?

“Olen tyytyväinen, jos kaikki avainhenkilöt ovat edelleen mukana ja olemme yhdessä vieneet tätä projektia kohti maalia. Olemme löytäneet synergioita ja parannuskohteita, joiden ansiosta voimme tarjota asiakkaille entistä parempaa palvelua. Kaikkein tärkeintä on, että olemme pystyneet pitämään nykyiset asiakkaat tyytyväisinä ja kasvattamaan bisnestä.”

Lue myös nämä: