Kuljetus- ja logistiikka-ala on jatkuvasti kehittyvä kansainvälinen toimiala. Työpaikkana DB Schenker tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä niin logistiikan kuin monen muunkin alan ammattilaisille. Logistiikka-alan monipuoliset työtehtävät mahdollistavat muun muassa kiinnostavat ja pitkäaikaiset urapolut sekä henkilökohtaisen kehittymisen.

Sisältö

 1. Millainen ala kuljetus- ja logistiikkasektori on työpaikkana?
 2. Millainen työskentely-ympäristö kansainvälinen DB Schenker -konserni on?
 3. Millaisia erilaisia työtehtäviä DB Schenkerillä on?
 4. Millaisella koulutuksella DB Schenkerille pääsee töihin?
 5. Millaisia koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia on tarjolla?
 6. Mitä DB Schenker tarjoaa opiskelijoille?
 7. Millaista palkkaa DB Schenker maksaa?
 8. Miten työnteko ja ihmiset näkyvät verkossa ja sosiaalisessa mediassa?
 9. Millainen on DB Schenkerin yrityskulttuuri?
 10. Miten esimiestyötä kehitetään?
 11. Miten DB Schenker toteuttaa sosiaalista vastuuta henkilöstöasioissa?
 12. Miten työkyvystä pidetään huolta?
 13. Miten työturvallisuus varmistetaan?
 14. Millaisia paikallisia hankkeita tai projekteja on tehty eri paikkakunnilla?
 15. Miksi DB Schenkerille kannattaa hakea töihin?
 16. Miten DB Schenkerille pääsee töihin?

1. Millainen toimiala kuljetus- ja logistiikka-ala on työpaikkana?

Kuljetus- ja logistiikkasektori on monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä toimiala. Digitalisaation ja uusien innovaatioiden vuoksi koko toimiala käy läpi voimakasta kehitysvaihetta. Olipa oma osaaminen lähes mitä tahansa, sitä pääsee käyttämään. Logistiikan ammattilaiset työskentelevät esimerkiksi maa-, meri- ja lentokuljetuksien sekä varasto- ja lisäarvopalvelujen parissa. Lisäksi eri alojen osaajia tarvitaan yrityksen kaikissa perustoiminnoissa.

Logistiikka-ala on lähtökohtaisesti kansainvälinen, mikä tuo lisää mielenkiintoa työhön ja tarjoaa uramahdollisuuksia. Monimuotoiset ja monikulttuuriset tiimit ovat tehokkaita uusien ratkaisujen kehittämisessä ja haasteiden ratkaisussa.

Toimitusketju koostuu monesta osasta, ja sen hallinnassa tarvitaan erilaisia osaajia, jotta asiakkaita voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Viime kädessä ihmiset tuottavat palvelun ja asiakaskokemuksen. Hyvä ja taitava henkilökunta on avainasemassa, kun asiakkaiden tarpeita tunnistetaan ja haasteita ratkaistaan.

Myös kuljetus- ja palvelualan työmarkkinajärjestöjen hallituksissa, valtuustoissa ja valiokunnissa on toiminut lähivuosien aikana DB Schenkerin työntekijöitä. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö onkin erinomainen tapa edistää itselle tärkeitä asioita. DB Schenker kannustaa työntekijöitään osallistumaan aktiivisesti erilaisiin toimialan luottamustehtäviin sekä yhdistys- ja järjestötoimintaan.

2. Millainen työskentely-ympäristö kansainvälinen DB Schenker -konserni on?

Globaalissa yrityksessä tutustuu työkavereihin, jotka tekevät samanlaisia tehtäviä muissa maissa. Kollegojen kanssa voi verkostoitua esimerkiksi yhteisissä työtehtävissä, rajat ylittävissä hankkeissa ja koulutuksissa, mikä mahdollistaa sparrailun yli maarajojen.

Monissa eri työrooleissa voi tehdä kansainvälisiä tehtäviä. Erilaiset taustat ja monimuotoisuus ovat työpaikkana DB Schenkerin rikkaus. Suomessa työkieli on suomi, mutta kansainvälisissä yhteyksissä käytetään englantia. Hyvä kielitaito auttaa eteenpäin uralla, mutta sen ei tarvitse olla täydellistä: puhumalla oppii ja kielikurssit auttavat.

DB Schenker -konserni
– Omistaja Deutsche Bahn
– 76 000 työntekijää
– 2 000 toimipistettä
– 130 maata

Eri maiden kesken jaetaan hyväksi todettuja prosesseja, käytäntöjä  ja järjestelmiä. Lisäksi työtä tehdään usein tuotelinjojen ja eri toimintojen kesken monimuotoisina ryhminä, jotta voidaan kehittää paras kokonaisratkaisu. Kansainvälisen konsernin kehitysresurssit auttavat uuden innovoinnissa, kuten sähkökuorma-autojen ja dronejen käytössä jakeluliikenteessä.

DB Schenker on kansainvälinen työpaikka. Henkilökuntaa keskustelemassa pöydän ääressä.

3. Millaisia työtehtäviä DB Schenkerillä on?

DB Schenker on suuri kuljetus- ja logistiikka-alan yritys. Monipuolisia tehtäviä on tarjolla niin logistiikan kuin monen muunkin alan ammattilaisille esimerkiksi taloushallinnossa, IT:ssä, henkilöstöhallinnossa ja myynnissä. Logistiikan ammattilaiset työskentelevät maa-, meri- ja lentokuljetuksissa tai varastointipalveluissa.

Suomessa DB Schenker on noin 1 700 henkilön työpaikka. Puolet henkilöstöstä on toimihenkilöitä ja puolet työskentelee tuotannossa. Tehtävien kirjo on laaja: on terminaali- ja varastotyöntekijää, kuljettajaa, työnjohtajaa, terminaalipäällikköä, ajojärjestelijää, avainasiakaspäällikköä, järjestelmäasiantuntijaa, kehityspäällikköä, controlleria, vastuullisuusasiantuntijaa… Työnimikkeitä on kaiken kaikkiaan noin sata.

 • Miehiä 79 prosenttia, naisia 21 prosenttia
 • Keski-ikä 45 vuotta
 • Keskimääräinen työsuhteen kesto 14 vuotta
 • Alle 5 vuotta yrityksessä työskennelleitä 27 prosenttia
 • Vakituisia työsuhteita 98 prosenttia, määräaikaisia 2 prosenttia
 • Kokoaikaisia 92 prosenttia, osa-aikaisia 8 prosenttia
 • Koulutuspäivät: 492 kpl vuodessa

Monipuolisten tehtävien ansiosta on mahdollista löytää uusia haasteita niin Suomesta eri paikkakunnilta kuin muista maista. Globaalissa konsernissa kansainvälisiä tehtäviä voi tehdä Suomesta käsin tai sitten ura voi viedä maailmalle DB Schenker -konsernin palvelukseen. Monen suomalaisenkin työpaikka on voinut löytyä Frankfurtin tai Essenin pääkonttoreista Saksasta.

Jos on kunnianhimoa ja motivaatiota, DB Schenkerin palveluksessa voi kehittyä huippuasiantuntijaksi. Esimerkiksi huolinta, tullaus, vaarallisten aineiden kuljetukset, erikoiskuljetukset ja peruskuljetusmuodot tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia syventää omaa asiantuntemustaan. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että jokainen hoitaa oman työnsä mahdollisimman hyvin.

Lue lisää työmahdollisuuksista uratarinoista.

4. Millaisella koulutuksella DB Schenkerille pääsee töihin?

Työntekijöillä on hyvin erilaisia taustoja. Asiantuntijatehtäviin voidaan vaatia korkeakoulututkinto, mutta toisaalta työkokemus määrittelee monesti pätevyyden. Myös ilman aikaisempaa kokemusta on mahdollista päästä töihin. Monen ura on alkanut kesätöistä, työharjoittelusta, opinnäytetyöstä tai osa-aikatyöstä opintojen ohessa.

Koulutustaustat ovat yhtä moninaiset kuin työtehtävät. DB Schenkerillä työskentelee muun muassa logistiikkainsinöörejä (yliopisto ja amk), kauppatieteiden maistereita, tradenomeja, merkonomeja ja logistiikan perustutkinnon suorittaneita.

5. Millaisia koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia on tarjolla?

DB Schenker -konsernilla on oma globaali verkko-oppimisympäristö, jossa on esimerkiksi logistiikkaan, tuotekoulutukseen, tietojärjestelmiin, esimiestyöhön ja perehdytykseen liittyviä kokonaisuuksia. Saatavilla on erilaisia kursseja, koulutuksia, e-kirjoja ja äänikirjoja. Kyseessä on globaali yhteisö, jossa jokainen voi jakaa omaa osaamistaan avoimissa koulutuksissa.

Lisäksi järjestetään paikallisia koulutuksia esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetuksista, esimiestyöstä, myynnistä, kielistä ja Excelin käytöstä. Oma aktiivuus ja motivaatio vaikuttaa koulutusmahdollisuuksiin. Työnantaja tukee myös sitä, että ammattitutkinnon tai ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksella tuetaan kehitystä uran eri vaiheissa. Esimiehet saavat esimerkiksi TES-koulutusta ja valmennusta sisäisiin prosesseihin ja etäjohtamiseen. Tuotannon työntekijöille on myös ammattipätevyys- ja ensiapukoulutukset.

Schenkeriläisiä kannustetaan osallistumaan myös ulkopuolisiin koulutuksiin, niiden tarve määritellään kehityskeskusteluissa esihenkilön kanssa.

Työpaikkana DB Schenker. Kesätyöntekijöitä Vantaan toimipisteessä.

6. Mitä DB Schenker tarjoaa opiskelijoille?

Opiskelijoille on tarjolla käytännön työmahdollisuuksia ja työharjoitteluita. Trainee-tyyppisiä harjoittelijoita on työskennellyt muun muassa myynnissä, taloushallinnossa, asiakaspalvelussa ja henkilöstöhallinnossa. Harjoittelijat ja uudet työntekijät perehdytetään aina huolellisesti tehtäviinsä.

Myös ammattiopistojen opiskelijat ja aikuisopiskelijat voivat suorittaa opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja DB Schenkerin eri toimipisteissä. Harjoittelupaikoista kerrotaan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja suoraan kuljetusalan oppilaitoksissa. DB Schenkerin ja Vähälä Yhtiöiden pitkäaikainen yhteistyö Taitaja-kilpailun kanssa on ollut erinomainen kanava tutustua alan uusiin ammattiosaajiin.

Opinnäytetöistä sovitaan tapauskohtaisesti ja selvitetään, missä yksikössä henkilö pääsisi soveltamaan osaamistaan parhaiten. Moni opinnäytetyön tekijä haluaa jatkaa valmistumisen jälkeen DB Schenkerin palveluksessa.

7. Millaista palkkaa DB Schenker maksaa? 

1) DB Schenker tarjoaa tasapuolista ja reilua palkkaa, joka perustuu työkokemukseen, tehtäviin ja vastuisiin. Työnimikkeitä on noin sata: ajojärjestelijä, kuljettaja, terminaali- ja varastotyöntekijä… Palkassa huomioidaan myös henkilökohtaiset suoritukset ja saavutukset. DB Schenker noudattaa palkkauksessa kuljetusalan työehtosopimuksia (TES).

2) Palkan lisäksi työsuhteeseen kuuluu rahanarvoisia työsuhde-etuja, jotka vaikuttavat ansiotasoon:

 • Tarjoamme kaikille vuosittaisen virike-edun, jonka työntekijät voivat käyttää liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin tai muihin hyvinvointia tukeviin palveluihin. 
 • Tuemme henkilöstön yhteistä tekemistä myös paikkakuntakohtaisesti ja tiimikohtaisesti jaettavilla virkistysrahoilla. 
 • Tarjoamme myös lakisääteistä paremman työterveyshuollon.

Edut koskevat sekä vakituisessa työsuhteessa olevia että määrä- ja osa-aikaisia työntekijöitä. 

8. Miten työpaikka, työnteko ja ihmiset näkyvät verkossa ja sosiaalisessa mediassa?

DB Schenkerin työntekijät ovat esillä niin asiantuntemuksensa kuin päivittäisen työnsä kautta, jos he niin haluavat.

Asiantuntijoiden kirjoittamista blogeista saa hyvän kuvan siitä, millaisia tehtäviä ja millaista osaamista yrityksessä on. Erityisesti Instagramissa työntekijät pääsevät ääneen: he ovat tehneet takeovereita DB Schenkerin yritystilillä ja kertoneet omasta työstään ja työpäivästään. LinkedIn ja Facebook-tileillä on enemmän uutistyyppistä sisältöä ja tietoa avoimista työpaikoista. Kansainvälisiä näkökulmia löytyy myös seuraamalla aihetunnistetta #weareschenker.

Työntekijät ovat pääosassa myös erilaisissa kampanjoissa.

 • Vuoden 2020 sosiaalisen median joulukalenterissa henkilökunta kertoi, mitä liikkuu mielessä ja mitä työssä.
 • Vuonna 2021 henkilökunnan ehdotusten perusteella on valittu kuukauden työntekijä, joka toteuttaa esimerkillisesti Schenkerin arvoja.
 • Lisäksi henkilökunta on oma-aloitteisesti ideoinut ja toteuttanut yhteisiä liikuntatempauksia, kuten DB Schenker Walk -etäkävelytapahtuman, joka on näkynyt sosiaalisessa mediassa.

External Content

At this place you can find external content from Youtube. What data is processed by Youtube is beyond our knowledge and influence. For more information, please see our Privacy Policy.

9. Millainen on DB Schenkerin yrityskulttuuri?

DB Schenkerin toiminta ja yrityskulttuuri perustuvat arvoihin, jotka ovat:

 1. Annamme asiakkaalle enemmän (Take customers further)
 2. Olemme reiluja ja rehellisiä (Play fair, be honest)
 3. Ylitämme odotukset (Push limits)
 4. Pidämme sanamme (Walk the talk)
 5. Voitamme yhdessä (Win together)
 6. Vedämme yhtä köyttä (Be one team with one goal)

Parhaimmillaan jokainen päätös ja valinta pohjautuu arvoihin. Yrityskulttuuri perustuu yhdessä tekemiseen ja voittamiseen, mikä kattaa niin oman henkilökunnan kuin asiakkaatkin. Osaavan tiimin avulla asiakkaiden odotukset voidaan ylittää.

DB Schenkerin tarkoitus
Edistämme liiketoimintaa ja elämää muokkaamalla tapoja, joilla maailmamme yhdistyy.

Luottamus ja vapaus ovat yrityskulttuurin ytimessä. Ihmisiin luotetaan ja heille annetaan mahdollisuuksia tehdä kokeiluja. Jokainen on ensisijassa vastuussa omasta työstään, mutta tukea on aina saatavilla. Työntekijät auttavat mielellään toisiaan yli organisaatio- ja maarajojen.

Henkilökuntaa rohkaistaan jakamaan näkemyksiään. Vuosittain järjestetään useita DB Schenker Talk -tapahtumia, joissa voi kertoa mielipiteitään ja keskustella johtoryhmän kanssa. Myös Teamsissä on koko henkilökunnan yhteinen kanava, jossa kaikki voivat käydä keskustelua yhteisistä asioista tai kertoa ideoitaan.

10. Miten esimiestyötä kehitetään?

Lähtökohtana on se, että johtaminen ja esimiestyö on erinomaista kaikilla tasoilla. Yrityksen menestyksen ja henkilökunnan hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että jokainen esimies johtaa ja pitää huolta tiimistään.

Esimiesten joukossa on niin uusia kuin kokeneita esimiehiä. Koulutusta ja tukea on tarjolla esimiesuran eri vaiheisiin, sillä kaikkea ei voi oppia kerralla. Johtamisessa on tärkeää, että tunnistaa sen, että kaikki ihmiset ja tiimit ovat erilaisia.

 • Joka vuosi järjestetään Leadership Base Camp -valmennustapahtuma uusille esimiehille. Monilla on samanlaisia haasteita, joita voidaan käydään valmentajan johdolla ja myöhemmin kollegen kesken tai henkilöstöhallinnon tuella.
 • Esimieskahvit on foorumi, jossa jaetaan kokemuksia ja keskustellaan esimiestyön arjesta.
 • Globaalien koulutusohjelmien lisäksi on koko ajan tarjolla ajankohtaista valmennusta, joka voi liittyä esimerkiksi ympäristöasioihin tai etäjohtamisessa tarvittaviin taitoihin.

Esimiestyö on laadukasta silloin, kun se huomioi työntekijöiden tarpeet ja toiveet sekä lakisääteiset velvoitteet. Esimies siis tukee alaisiaan, jotta nämä voivat onnistua omassa työssään, mutta samalla myös valvoo, että lakisääteiset velvoitteet täytetään kaikissa tilanteissa tasapuolisesti.

Jotta esimiehellä on parhaat edellytykset menestyä tehtävässään ja tukea alaisiaan, esimiestyöhön pitää varata aikaa. Esimiehillä on omat esimiehensä, joiden kanssa käydään säännöllisesti kahdenkeskiset keskustelut. Niissä käydään läpi ajankäyttö ja oma jaksaminen. Vaikeiden tilanteiden ratkaisuun on tarjolla koulutusta ja vertaistukea.

11. Miten DB Schenker toteuttaa sosiaalista vastuuta henkilöstöasioissa?

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja DB Schenker on aktiivinen alan suunnannäyttäjä. Jos jokin vanha työtehtävä käy tarpeettomaksi, suuressa yrityksessä on tarjolla uusia tehtäviä ja haasteita. Tämän ansiosta työurat voivat olla pitkiä.

Työnantajan ja työntekijöiden edustajien säännölliset keskustelut ovat tärkeä osa yhdessä tekemistä. DB-konsernin European Work Council -henkilöstöfoorumissa on edustaja myös Suomesta.

Sosiaalinen vastuu näkyy myös siinä, miten työkyvystä pidetään huolta. Esimerkiksi vajaatyökykyiset ovat tärkeitä työntekijöitä, ja heidät pyritään työllistämään eläkeikään saakka. Esimiehet tekevät toistensa kanssa yhteistyötä ja pyrkivät löytämään kaikille työkykyä vastaavat tehtävät. Jos fyysinen työ on käynyt mahdottomaksi, sopiva tehtävä voi löytyä esimerkiksi toimiston puolelta.

12. Miten työkyvystä pidetään huolta?

Työterveyshuollossa pääasia on henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitäminen ja hoitaminen. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeässä asemassa. Henkilökunnalle tarjotaan laaja työterveyshuolto, joka on käytettävissä vuorokauden ympäri joka päivä. Logistiikka pyörii ilman taukoja, ja siksi myös öisin on mahdollista saada työterveyspalveluja digitaalisten kanavien kautta.

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa pyritään reagoimaan nopeasti. Esimerkiksi henkilökunnan koronarokotuksista on sopimus työterveyshuollon kanssa, ja pandemian aikana myös sieltä on saanut tarvittaessa tukea. Lisäksi on tarjolla digitaalisia valmennuksia, jotka liittyvät esimerkiksi jaksamiseen, nukkumiseen, ravintoon, ihmissuhteisiin ja päihteisiin. Työntekijät voivat tehtävästä riippumatta hankkia tarvittavat ergonomiset tuet ja välineet, jos työterveyshuolto sitä suosittelee.

DB Schenker on ollut savuton yritys 1.5.2021 alkaen. Savuttomuushoitoa on tarjottu vuodesta 2018 alkaen. Mahdollisesta päihdehuollosta työnantaja kustantaa niin työterveyshuollon kuin A-klinikan palvelut. Tiukkojen varhaisen puuttumisen rajojen vuoksi työkykyasioihin on mahdollista tarttua nopeasti ja muokata työnkuvia työkykyyn sopiviksi.

Työpaikkana ajoneuvo, DB Schenkerin kuljettaja.

13. Miten työturvallisuus varmistetaan työpaikalla?

DB Schenkerin kunnianhimoisena tavoitteena on nolla tapaturmaa. Eli jokainen voi tulla terveenä töihin ja lähteä terveenä kotiin joka päivä. Siksi on tärkeää, että kaikki ymmärtävät työhön liittyvät riskit, toimivat turvallisesti kaikissa tilanteissa ja oppivat mahdollisista virheistä. Näin voidaan vähentää tapaturmien määrää ja vakavuutta. Esimiehet ovat avainasemassa työturvallisuuden kehittämisessä, siksi myös heille on tarjolla tukea ja koulutusta.

Koulutus ja viestintä auttavat työturvallisuuden edistämisessä. Jotta asiat toteutuvat käytännössä, työturvallisuusasiat tarvitsee sisäistää ja ottaa osaksi jokapäiväistä työtä. Siksi käytännön työturvallisuustyötä tehdään lattiatasolla jatkuvana työnä.

Tapaturmataajuus
= tapaturmaa per miljoona työtuntia.
Vuonna 2019 DB Schenkerin tapaturmataajuus oli alalle tyypillinen 38,1.

Kuljetus- ja logistiikka-alalla työtapaturmat liittyvät tyypillisesti alaraajoihin, eli kompurointiin ja liukastumisiin. Isoin riski on liukastua talvella ulkona. Olemme myös tekemisissä erilaisten vaarallisten aineiden kanssa, ja niiden oikeanlaiseen käsittelyyn kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Jokaisesta tapaturmasta ilmoitetaan  yhtiön johtoryhmälle. Lisäksi johtoryhmäläiset tekevät eri toimipisteissä turvallisuuskävelyjä, jossa perehdytään työturvallisuusasioihin.

14. Millaisia paikallisia hankkeita tai projekteja on tehty eri paikkakunnilla?

Esimerkki 1: Vireeksi-hanke Kuopiossa

DB Schenkerin Kuopion toimipiste on mukana Savonia AMK:n ja Savon ammattiopiston Vireeksi-hankkeessa, jossa edistetään kuljettajien hyvinvointia ja jaksamista. Seitsemän DB Schenkerin omaa ja viisi yhteiskumppanin kuljettajaa osallistuu hankkeeseen. Heille tehdään hyvinvointimittauksia ja tarjotaan opastusta liikuntaan, ruokailuun ja ylipäätään vireystilan säilyttämiseen.

Esimerkki 2: Työturvallisuus parani Mikkelissä

DB Schenkerin Mikkelin toimipisteessä on tehty töitä työturvallisuuden hyväksi, mikä näkyy myös laadun parantumisena ja hyvänä taloudellisena tuloksena. Aktiivisen työsuojeluvaltuutetun kanssa siellä käytiin terminaali- ja työskentelytilat läpi ja mietitiin, millä pienillä keinoilla turvallisuutta voidaan parantaa. Esimerkiksi pakettien käsittelyalueelle tuotiin kuormalavoja, jotta paketteja ei tarvitse laskea lattialle. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, mitä jatkuvalla analysoinnilla ja fiksulla riskien hallinnalla voidaan saavuttaa.

15. Miksi DB Schenkerille kannattaa hakea töihin?

 1. Uramahdollisuudet. Noin 100 erilaista tehtävää, niin paikallisia kuin kansainvälisiä rooleja. Koulutus ja perehdytys tukevat urakehitystä.
 2. Tunnettu brändi. Lähes 150-vuotias DB Schenker on tunnettu niin Suomessa kuin maailmalla. Konserni on kansainvälinen ja vakavarainen.
 3. Joustavat työjärjestelyt. Mahdollisuus etätyöhön, sisäisiin siirtoihin yrityksen ja konsernin sisällä sekä tukea perhe-elämän, työn ja opiskelun yhteensovittamiseen.
 4. Yhdessä tekeminen. Työilmapiiri on hyvä, verkoston tuki takana, pitkiä työsuhteita, virkistystapahtumia koko yritykselle ja paikkakuntakohtaisia tapahtumia.
 5. Hyvinvoinnin tukeminen. Laaja työterveyshuolto, liikuntaedut, kuntosali (osassa toimipisteitä), hierontamahdollisuus ja erilaisia hyvinvointihankkeita.
 6. Työsuhteen edut. Virike-etu, kerhotoiminta, lounasetu, merkkipäivä- ja palvelusvuosimuistaminen.

16. Miten DB Schenkerille pääsee töihin?

Avoimista työpaikoista ilmoitetaan DB Schenkerin omilla verkkosivuilla, globaalissa portaalissa ja TE-palveluissa. Toimihenkilöiden tehtävistä ilmoitetaan myös Oikotiellä ja usein LinkedInissä.

Työpaikkailmoituksista ohjataan rekrytointijärjestelmään, jonne hakemukset jätetään. Verkkosivuille voi jättää myös avoimen hakemuksen, jos omaan osaamiseen sopivaa paikka ei ole avoinna. Avoimet hakemukset tarkistetaan usein ennen ulkoista hakua. Myös kesätyöt ja harjoittelupaikat ovat hyviä väyliä työllistyä DB Schenkerin palvelukseen.