DB Schenker on vähentänyt päästöjään jo monen vuoden ajan. Suomessa uusiutuvan dieselin käyttö on ollut arkea jo pitkään ja Ruotsin maakuljetustoimintamme on yli puolittanut päästönsä viimeisen vuosikymmenen aikana.

Emme ole kuitenkaan vielä maalissa: Koska ilmaston lämpeneminen ja fossiilisten polttoaineiden käyttö ovat selvästi yhteydessä toisiinsa, on tärkeää vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä mahdollisimman nopeasti.

Fossiilisia polttoaineita pyritään korvaamaan yhä enemmän ja investoinnit vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, kuten biodieseliin, biokaasuun, uusiutuvaan sähköön ja vihreään vetyyn, lisääntyvät vuosittain. Biopohjaisella dieselöljyllä kuten uusiutuvalla dieselillä voidaan käyttää perinteisiä polttomoottoreita, nesteytettyä biometaania eli LBG:tä voidaan käyttää kaasukuorma-auton voimanlähteenä fossiilisen maakaasun sijaan ja biopolttoainetta käytetään jopa lentoliikenteessä. Sähköstä on tullut varteenotettava vaihtoehto kaupunkien jakeluliikenteeseen.

Schenkerin käyttämät erilaiset uusiutuvat polttoaineet valmistetaan uusiutuvista lähteistä, kuten kotitalousjätteestä tai maatalousjätteestä. Vuonna 2020 DB Schenker käytti Ruotsissa 37 % biopolttoainetta tavallisen dieselin sijaan. Suomessa DB Schenkerillä on yli 20 ajoneuvoa, jotka käyttävät enimmäkseen tai lähes pelkästään uusiutuvaa dieseliä. Sitä käytetään terminaalien välisissä runkokuljetuksissa ja suurimpien kaupunkien jakeluliikenteessä. Näiden lisäksi uusiutuvaa dieseliä hankitaan kaikkien noutopistepakettien kuljettamiseen tarvittava määrä.

Biopolttoaineiden käyttö on vähentänyt päästöjä odotetusti. Vaikka ne eivät yksin voi ratkaista lopullista päämääräämme eli nollapäästöjä, niitä voidaan käyttää muiden käyttövoimien rinnalla. Hiilineutraalin tavoitteen saavuttaminen edellyttää biopolttoaineiden lisäksi siirtymistä sähkö- ja vetykäyttöisiin ajoneuvoihin. Siksi DB Schenker on investoinut voimakkaasti myös sähkökäyttöisiin kuorma-autoihin.

Erilaisten fossiilivapaiden ja päästöttömien vaihtoehtojen kehittely etenee hyvin eri vaiheissa. Varsinkin nollapäästöisten vety- ja sähköajoneuvojen infrastruktuuri ja valikoima ovat vielä melko vähäisiä. Siksi biopolttoaineilla on jatkossakin tärkeä rooli.

Vuonna 2020 DB Schenker käytti Ruotsissa 37 % biopolttoainetta tavallisen dieselin sijaan.

Biopolttoaineista puhuttaessa on otettava huomioon maatalousjätteiden jäljitettävyys. Jos esimerkiksi biopolttoaineiden tuotannossa käytetään palmuöljyn tuotannon sivutuotteena syntyvää palmurasvahappotislettä (PFAD), miten voidaan varmistaa, ettei tämä ole lisännyt metsien hävittämistä? Tämän ongelman ratkaisemiseksi Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat panneet täytäntöön useita asetuksia. Biopolttoaineiden tuotannon on oltava täysin jäljitettävissä ja myös sertifioitu.

Lue myös