DB Schenker on hyödyntänyt noutopistekuljetuksissaan jo useita vuosia Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta. Myös Berner Oy on vahvistanut rooliaan vastuullisuuden tiellä käyttämällä logistiikkakumppaninsa DB Schenkerin kuljetuksissa Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä.

Berner Oy:n Heinäveden tehtaiden ja Vantaan Viinikkalan logistiikkakeskuksen välillä on käytetty Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä heinäkuusta 2021 lähtien. Siirtymällä uusiutuvan dieselin käyttöön Berner pienentää tuotteidensa hiilijalanjälkeä, mikä tukee Bernerin asiakkaita heidän omien päästövähennystavoitteidensa saavuttamisessa.

DB Schenker arvioi, että vuositasolla uusiutuva diesel korvaa Heinäveden ja Vantaan välillä 60 000 litraa tavallista dieselpolttoainetta. Laskennalliset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät arviolta 170 tonnilla vuodessa, mikä vastaa noin 90 prosentin vähenemää kyseisen kuljetusreitin kokonaispäästöissä. Arvio perustuu Well-to-Wheels (WtW) -laskentaan, jossa huomioidaan polttoaineen koko elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt.

Berner, Neste ja DB Schenker ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että yhteistyö on elintärkeää kiertotaloudessa. Ja tällaisesta vastuullisuudesta kannattaa myös viestiä.

“Suomessa myytävä Neste MY Uusiutuva Diesel on 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistettu polttoaine, jonka käytöllä yritys voi pienentää kuljetustensa hiilijalanjälkeä jopa 90 prosenttia* fossiilisen dieselin käyttöön verrattuna. Neste MY Uusiutuvalla Dieselillä voidaan myös vähentää vanhemman kaluston lähipäästöjä. On hienoa huomata, miten yhteistyöllä Bernerin ja DB Schenkerin kanssa saadaan aikaan konkreettisia päästövähennyksiä logistiikassa, tässä ja nyt”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen.

DB Schenker on käyttänyt Suomessa uusiutuvaa dieseliä jo vuodesta 2017 lähtien niin terminaalien välisissä pitkän matkan kuljetuksissa kuin jakeluliikenteessä. Uusiutuvan dieselin käyttöä lisätään kotimaan kuljetuskalustossa vähintään noutopistekuljetusten verran.

”Me DB Schenkerillä olemme sitoutuneet toiminnastamme aiheutuvien päästöjen vähentämiseen. On upea nähdä, kuinka Berner on toiminut edelläkävijänä ja ollut valmis investoimaan ympäristöystävällisempiin logistiikkaratkaisuihin. Kumppanuus Bernerin ja Nesteen kanssa on hieno osoitus siitä, mitä voimme yhdessä tehdä vastuullisuuden edistämiseksi. Olemme ylpeitä kestävistä ratkaisuista, joita voimme tässä kumppanuudessa tarjota”, sanoo Petteri Nurmi, DB Schenkerin toimitusjohtaja Suomessa.

”Bernerin tulevaisuuden tahtotila on koko sen moninaisen tavaroiden kuljetusketjun arviointi vastuullisuuden näkökulmasta. Uusiutuvan dieselin pilotin kokemuksia hyödynnetään, kun päätämme miten vastuullisten kuljetusten tiekartalla edetään”, sanoo Bernerin tuote- ja toimitusketjujohtaja Juha Starck.

Bernerin laatu- ja ympäristöpäällikkö Heini Koivistoisen mukaan siirtyminen Neste MY Uusiutuvaan Dieseliin on yhtiöltä vastuullisuusohjelman mukainen konkreettinen teko.

”Olemme aidosti sitoutuneet ilmasto- ja ympäristövaikutuksiemme vähentämiseen. Päästövähennystemme tulee olla luotettavasti mitattavissa ja mittaustulosten pitää kestää riippumatonta tarkastelua. Kumppanimme DB Schenker ja Neste pystyvät tarjoamaan meille luotettavia tuloksia ja mittareita sekä vahvistamaan näkemyksiämme vastuullisista maantiekuljetuksista.”