DB Schenker jatkaa investointejaan ympäristön kannalta kestävämpään kuljetuskalustoon ja käyttövoimaan. Suomen DB Schenkerin tytäryhtiö Vähälä Logistics Oy saa vuoden 2021 loppuun mennessä käyttöönsä kaksi uutta kaasukäyttöistä kuorma-autoa. Jo entuudestaan yhtiöllä on ollut kuusi kaasuajoneuvoa. Kaikissa näissä siirrytään vähäpäästöisen uusiutuvan biokaasun käyttöön.

Yhteensä kahdeksasta kaasukäyttöisestä ajoneuvosta kuutta käytetään ajoneuvoyhdistelmien vetureina nesteytetyllä biokaasulla (LBG). Kaksi muuta ovat jakeluautoja, jotka käyttävät paineistettua biokaasua (CBG). Ajoneuvoyhdistelmät liikennöivät pääasiassa Helsingin ja Jyväskylän väliä, minkä lisäksi niitä käytetään Jyväskylän alueen elintarvikejakelussa. Pienempiä jakeluautoja käytetään Jyväskylän ja Oulun seutujen kuljetuksissa.

”DB Schenker on sitoutunut omasta toiminnastaan aiheutuvien päästöjen vähentämiseen. Kuljetuskalustossa lisäämme jatkuvasti fossiilisia polttoaineita korvaavan teknologian käyttöä. Kuljetamme asiakkaittemme lähetyksiä yhä useammin uusiutuvalla käyttövoimalla, kuten jätteistä ja tähteistä valmistetulla dieselillä ja biokaasulla sekä uusiutuvalla sähköllä”, sanoo Vähälä Logistics Oy:n toimitusjohtaja Mikko Rehtilä.

Kaasuautojen lisäksi DB Schenkerillä on käytössään sähkökäyttöisiä paketti- ja kuorma-autoja. Oulun ja Jyväskylän kaupunkijakelussa käytetään MAN eTGE -pakettiautoja, minkä lisäksi pääkaupunkiseudun ja Turun jakelukuljetuksissa käytetään FUSO eCanter -kuorma-autoja. Uusiutuvaa Neste MY -dieseliä DB Schenker käyttää useilla terminaalien välisillä yhteyksillä ja suurimpien kaupunkialueiden jakelukuljetuksissa. Tämän lisäksi Neste MY:tä hankitaan kaikkien noutopistepakettien kuljettamiseen tarvittava määrä, minkä ansiosta kaikki DB Schenkerin noutopistepaketit kuljetetaan ympäristöä säästäen.

Kaasuautoissa käytettävä biokaasu tuotetaan erilaisista biohajoavista raaka-aineista kuten kaupan syömäkelvottomista biojätteistä, puhdistamolietteistä ja lannasta.

Cyrille Bonjean, Christian Drenthen ja Ari Juutilainen seisovat biokaasuauton edessä.
DB Schenkerin Euroopan maakuljetuksista vastaava johtaja Cyrille Bonjean (vas.) ja DB Schenker -konsernin maakuljetuksista vastaava johtaja Christian Drenthen tutustuivat Vähälä Logistics Oy:n hankintapäällikkö Ari Karjalaisen opastuksella uusiin biokaasua käyttäviin kuorma-autoihin Jyväskylässä.

Lue myös