DB Schenkerin uusi Tampereen alueterminaali avataan Lempäälässä kesällä 2022. Rakennushanke tulee päätökseen hyvin erilaisessa olosuhteissa kuin missä se kolme vuotta sitten käynnistyi, kirjoittaa terminaaliprojektista vastaava hankejohtaja Mika Kinnunen.

Kun teimme vuonna 2019 päätöksen rakentaa uuden terminaalin Pirkanmaalle, ei meillä ollut vielä tietoakaan esimerkiksi koronasta ja sen tulevista vaikutuksista. Koronapandemia ja muut kriisit ovatkin muuttaneet merkittävästi ajatusmalliamme siitä, millaiseen maailmaan terminaalimme rakennetaan.

Lempäälän terminaaliprojektimme on ollut jatkuvan oppimisen matka. Oman käyttötarpeemme lisäksi asiakkaidemme vaatimukset ovat muuttuneet viimeisten kolmen vuoden aikana valtavasti.

Kohti vihreää kaupunkijakelua

Rakennushanketta aloittaessamme oli jo näköpiirissä, että Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Meille DB Schenkerillä on iso asia olla osaltamme toteuttamassa tätä tavoitetta. Olemme tehneet viime vuosina lukuisia ekologisia ratkaisuja, jotka pienentävät kiinteistöjemme hiilijalanjälkeä. Muun muassa aurinkoenergiaa ja maalämpöä tullaan hyödyntämään myös Lempäälässä.

DB Schenker otti ensimmäiset täyssähköiset jakeluautot käyttöön Suomessa alkuvuodesta 2021. Lempäälän hankkeen aikana on käynyt selväksi, että meidän on pystyttävä tarjoamaan sähköisiä jakeluratkaisuja markkinoille myös Pirkanmaalla. Haluamme satsata yhä enemmän ympäristöystävällisiin toimitusketjuihin – eikä vähiten siksi, että tämä toive on tullut suoraan asiakkailtamme.

Jatkossa toteutamme Tampereen ydinkeskusta-alueen jakelun kappaletavaroiden osalta täysin sähköisesti. Tämä on merkittävä muutos niin meille, lähettäville asiakkaillemme kuin tavaran vastaanottajille.

Sähköisen jakelun suunnitelmamme ovat Tampereella jo pitkällä. Jakelureittien läpikäymisen lisäksi olemme varmistaneet, että pystymme hyödyntämään sähköistä jakelua ympärivuorokautisesti. Moni asiakkaistamme on jo kertonut, että he haluavat toimitukset toimipisteisiinsä yöaikaan. Sähköisen jakelukaluston myötä pystymme tekemään tämän keskustan asutusalueella paitsi päästöttömästi, myös hiljaisesti.

Maksimoidaksemme kalustomme käytön olemme huomioineet, että terminaaleissamme on pikalatausmahdollisuus silloin, kun autojamme lastataan tai puretaan. Tämä mahdollistaa sähköisten jakeluautojen käytön jopa yli 20 tunnin ajan vuorokaudessa.

Paikallista ketteryyttä ja globaalin verkoston etuja

Uuden terminaalimme sijainti Lempäälässä tuo muutoksia totuttuihin palvelumalleihin. Olemme simuloineet muutosta ja sen vaikutuksia eri jakelualueilla, ja osalla alueista totutut jakelu- ja noutoaikataulut kokevat pieniä muutoksia. Aikatauluissa nojataan jatkossa yhä enemmän kansainväliseen tuote- ja palvelutarjontaamme.

Toinen paikallisesti suuri muutos on terminaalialueellemme avattava, muusta tuotantotoiminnasta erillinen palvelupisteemme. Useat asiakkaamme ovat toivoneet, että heidän loppuasiakkaansa voisivat noutaa tuotteensa suoraan meiltä. Uusi terminaalimme tarjoaa tähän loistavat puitteet, minkä lisäksi ympärivuorokautinen toimintamme antaa noutoaikoihin huomattavaa joustavuutta.

Uusi terminaalimme sijaitsee tavaraliikenteelle optimaalisessa paikassa – 3-tieltä logistiikka-alueelle, nopea käsittely moderneissa tiloissa ja matka jatkuu! Suuremman terminaalin ansiosta pystymme reagoimaan jatkossa yhä paremmin niin erilaisiin häiriöihin liikenteessä kuin asiakkaidemme tuotannosta aiheutuviin muutoksiin. Näin pystymme entisestään nostamaan laatuamme ja parantamaan asiakaskokemusta.

Eivätkä mahdollisuudet rajoitu vain kotimaan liikenteeseen. Lempäälän terminaalimme on monen suomalaisen yrityksen uusi portti Eurooppaan.

DB Schenkerillä on Euroopan laajuisesti kattava ja laadukas kuljetusverkosto, jossa Tampereen alue tulee olemaan yhä tiiviimmin mukana. Korkeatasoisten puitteiden ansiosta suomalaista osaamista pystytään viemään jatkossa yhä tehokkaammin maailmalle.

Verkosto toimii luonnollisesti myös toisin päin. Jatkossa uusi terminaalimme mahdollistaa Turun ja Helsingin ohittamisen tavaroiden maahantulopisteenä. Virheiden ja inhimillisten erehdysten riski laskee huomattavasti, kun käsittelykertojen määrä laskee. Mitä vähemmän välikäsittelyjä tulee, sitä paremmin myös aikataulut pitävät.

Mika Kinnunen istuu rennosti tuolilla.

Haluamme satsata yhä enemmän ympäristöystävällisiin toimitusketjuihin – eikä vähiten siksi, että tämä toive on tullut suoraan asiakkailtamme.

Mika Kinnunen
Head of Branch Tampere

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Tampereen seutu on juuri nyt täynnä erilaisia rakennushankkeita. Meillä on täällä aina vietävää ja tuotavaa. Oma mielenkiintoni kohdistuu erityisesti uuteen, nykyisen Viinikan alueelta pois siirrettävään ratapihaan, jonka sijoituspaikaksi on kaavailtu juuri Lempäälää.

Uusi järjestelyratapiha tarjoaisi Tampereelle mahdollisuuden nousta Suomen suurimmaksi sisämaasatamaksi. Tällöin tavaraa voitaisiin viedä rautateitse niin suoraan itään kuin kontitettuna Turun ja Helsingin satamiin. Tämä olisi kustannustehokkaampi vaihtoehto esimerkiksi niille pirkanmaalaisille yrityksille, jotka lastaavat nykyisin tavaransa junaan Kouvolassa.

Logistiikan on tulevaisuudessa pystyttävä vähentämään päästöjä yhä entisestään. Sähköinen kaupunkijakelu on ensimmäinen askel kohti päästöttömyyttä. Jos kuitenkin haluamme tuottaa logistiikkaa täysin hiilineutraalisti, on pakko löytää ratkaisuja muun muassa kaupunkien ulkopuolisten alueiden palvelemiseksi.

Miksi siis valita logistiikkakumppaniksi DB Schenker?

Ihmisten takia.

Uusi terminaalimme on tehty ihmisille. Rakennukset ovat vain tyhjiä seiniä, mutta työntekijämme ovat palveluitamme tuottava ydin. Isoimmat satsaukset olemme tehneet projektin aikana heihin.

Kun työntekijämme ovat motivoituneita työssään, pystymme tuottamaan arvoa asiakkaidemme logistiikkaketjuissa. Haluamme olla Suomessa logistiikka-alan halutuin työnantaja, ja tuon tavoitteen täyttämiseksi tarvitsemme alan johtavat työskentelyolosuhteet. Panostamme siihen, että työntekijämme viihtyvät työpaikallaan.

Kolmen vuoden rakennushanke lähestyy loppuaan, ja terminaalin portit avataan loppukesästä. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille hankkeeseen osallistuneille schenkeriläisille ja yhteistyökumppaneillemme – sekä ennen kaikkea asiakkaillemme, joilta olemme saaneet arvokasta palautetta meihin logistiikkakumppanina kohdistuvista odotuksista. Jännittävimmät ajat ovat vasta edessämme.

Tervetuloa Lempäälään!

Muista myös Pirkanmaalta maailmalle -webinaarimme

Kymmenosaisessa Tiennäyttäjät-webinaarisarjassamme syvennytään ajankohtaisiin logistiikka- ja huolinta-alan aiheisiin. Webinaarisarjamme kolmannessa osassa keskiviikkona 23.3. klo 10–10.45 kerroimme, millaisia mahdollisuuksia uusi Tampereen alueterminaalimme Lempäälässä tarjoaa niin pirkanmaalaisille kuin muualla Suomessa toimiville yrityksille.

Lue myös nämä: