DB Schenker rakentaa uuden alueterminaalin Lempäälään. Se korvaa nykyisin Tampereen Hervannassa toimivan terminaalin.

“Nykyinen Hervannan alueterminaali on käymässä liian pieneksi. Se on tuotannollisesti ja ekologisesti elinkaarensa lopussa eikä vastaa enää nykyisiä tarpeita”, sanoo Schenker Oy:n kiinteistöjohtaja Marko Liimatainen.

Uudesta terminaalista tulee aiempaa suurempi.

“Lempäälään sijoittuva terminaali korostaa Tampereen asemaa hubina. Sen kautta liikkuu kalustoa ympäri Suomea, mikä vaatii isoa piha-aluetta. Tehdyllä investoinnilla varaudumme kasvaviin tavaravirtoihin.”

Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää helmikuun alussa 2021 ja terminaalin on määrä valmistua näiden töiden osalta huhtikuun 2022 loppuun mennessä. Tuotanto terminaalissa käynnistyy kesällä 2022.

Urakoitsija ottaa kokonaisvastuun toteutuksesta

DB Schenker valitsi rakennushankkeen toteuttajaksi lempääläisen Teräselementti Oy:n. Yhtiö vastaa rakentamisen kaikista vaiheista kvr- eli kokonaisvastuurakentamissopimuksen mukaisesti. Teräselementin kumppanina hankkeessa toimii Rakennus4 Oy.

Marraskuun lopussa solmitun sopimuksen ulkopuolelle jäivät vain energiajärjestelmän toteutus, piha-alueiden pinnoitus ja tuotannon vaatimat varusteet kalusteineen.

“On hienoa päästä rakentamaan näin isoa kohdetta. On myös hienoa, että Schenker tulee Marjamäen yritysalueelle. Omat toimistomme ja teräsrunkotehtaamme ovat vain muutaman sadan metrin päässä tulevasta terminaalista”, toteaa hankekehitysjohtaja Juho Viitala Teräselementti Oy:stä.

Viitala iloitsee siitä, että Suomesta löytyy yrityksiä, jotka uskaltavat investoida näinä vaikeinakin aikoina.

Vaikka DB Schenkerin terminaaliurakka on kooltaan iso, ei se ole Teräselementille kuitenkaan poikkeuksellinen.

Marko Liimataisen mukaan hyviä urakoisijaehdokkaita oli useita. Huolellisen valintaprosessin tuloksena vaaka kääntyi lopulta Teräselementin hyväksi.

“Teräselementillä on hyvä organisaatio ja hyvät referenssit. Yhtiö on toteuttanut vastaavia hankkeita Tampereen alueella aiemminkin. Heidän tarjouksensa oli kokonaisuutena taloudellisin. Ehkä heillä oli tässä myös jonkinlainen kotikenttäetu”, Liimatainen sanoo.

Juho Viitala
Hankekehitysjohtaja
Teräselementti Oy

On hienoa päästä rakentamaan näin isoa kohdetta.

Juho Viitala
Hankekehitysjohtaja, Teräselementti Oy

Tavoitteena energiapihi rakennus

  • Uuden terminaalin tontti on kooltaan 13,5 hehtaaria.
  • Terminaalirakennuksen koko puolestaan on noin 12 000 m2, kylmähallin 4 000 m2 ja toimisto-osan 2 000 m2.
  • Lastausovia ja -siltoja rakennukseen tulee satakunta.

Tilojen mittasuhteet on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen kuljetuskaluston tarpeita. Talotekniikka pitää huolen siitä, että niin toimistoon kuin terminaaliinkin saadaan luotua hyvät työskentelyolosuhteet.

“Kuten muissakin Schenkerin uudiskohteissa rakenteet toteutetaan energiatehokkaasti. Pyrimme säästämään energiaa missä vain voimme. Esimerkiksi ovien ja LED-valaistuksen automatiikka tukee tätä tavoitetta. Rakennuksissa tarvittavaa energiaa tuotetaan kiinteistössä aurinko- ja geoenergialla. Muu käytettävä sähköenergia on sertifioitua tuulivoimaa, joten energian osalta rakennuksen hiilijalanjälki on minimaalinen”, Liimatainen toteaa.

Lue, miten kiinteistöt ovat osa ympäristöystävällistä logistiikkaa.