DB Schenker on vertaillut kappaletavaraverkostonsa kuljetusaikoja suurimpien kilpailijoidensa kanssa. Vertailun perusteella DB Schenker on kappaletavarakuljettajana Euroopan ykkönen.

”Nopeiden toimitusten perustana on kattava maakuljetusverkosto, joka tarjoaa asiakkaillemme päivittäiset lähdöt. Verkostoon kuuluu 430 toimipistettä 38 Euroopan maassa”, sanoo Antti Sauramaa, Head of Network and Linehaul Management, Cluster Finland.

DB Schenker on vertaillut suorituskykyään kahteen suurimpaan kilpailijaansa, jotka ovat DB Schenkerin tapaisia suuria kuljetusyhtiöitä.

Toimitusajat on kerätty yhtiöiden nettisivuillaan antamista kappaletavarakuljetusten aikatauluista.

Nopea sekä viennissä että tuonnissa

DB Schenker vertaili selvityksessään kappaletavarakuljetuksia 23 eurooppalaisen suuren kaupungin välillä. Suomesta vertailuun valikoitui Turku ja kuljetuspäiväksi tiistai.

DB Schenkerin kappaletavaran kuljetusten edut
● Nopea
● Luotettava
● Korkea toimitusvarmuus
● Kattava kansainvälinen verkosto
● Helppo tilata

Turusta lähteneistä 22 vientitoimituksesta DB SCHENKERsystem -kuljetus oli 14 kohteeseen nopeampi kuin kummallakin kilpailijalla. Seitsemässä tapauksessa kuljetus oli nopeampi kuin toisella kilpailijalla – ja silloinkin yhtä nopea toisen kilpailijan kanssa.

”Vain yhdessä tapauksessa 22:sta kuljetusaika oli sama kuin molemmilla kilpailijoilla. Hitaampi DB Schenker ei ollut millään kuljetusvälillä ”, Sauramaa toteaa.

Tuontisuunnassa tilanne on hyvin samanlainen. DB SCHENKERsystem on nopein valtaosassa kappaletavaratoimituksia Euroopasta Suomeen.

”Maanteitse pikarahtipalvelua tarjoavat kuljetusyhtiöt voivat parhaimmillaan yltää samoihin aikatauluihin”, Sauramaa sanoo.

Vahvuutena tiheä lähtöfrekvenssi

Yhtenä DB Schenkerin menestyksen kulmakivenä on Sauramaan mukaan tiheä lähtöfrekvenssi.

”DB SCHENKERsystem -palvelulla lähtee Suomesta ympäri Eurooppaa 116 kappaletavaralähtöä viikossa. Toiseen suuntaan Euroopasta Suomeen lähtöjä on 117.”

Jos DB Schenkerillä ei ole suoraa reititystä haluttuun kohteeseen, käyttää kuljetusyhtiö lähetyksen toimittamiseen hubeja. DB Schenkerillä on niitä useissa maissa Euroopassa.

”Valtioiden rajat ylittävä DB SCHENKERsystem -liikenne tuottaa Euroopassa yli 5 800 lähtöä viikossa. Päälle tulee yli 34 000 maiden sisäistä lähtöä. Se luo vahvan pohjan tehokkaalle kuljetusverkostolle,” Sauramaa toteaa.

Kahden kuljettajan voimin

Työaikalainsäädännön takia DB Schenkerin kuljetuksia hoitaa useilla reiteillä kaksi kuljettajaa.

”Käytämme kahta kuljettajaa esimerkiksi ovelta ovelle -kuljetuksissa Helsingistä Varsovaan. Lähtöjä on neljä viikossa. Esimerkiksi suomalaiselta asiakkaalta keskiviikkona noudettu lähetys saadaan jaettua asiakkaalle Puolassa perjantaina”, Sauramaa laskee.

Samaan tapaa Turusta perjantaina lähtevä lähetys saadaan toimitettua asiakkaalle Barcelonaan seuraavan viikon keskiviikkona. Lähetys toimitetaan ensin Vuosaaren satamaan, josta matka jatkuu laivalla Travemündeen. Sieltä traileri vedetään kahden kuljettajan toimesta Barcelonan terminaaliin.

”Kahden kuljettajan systeemi toimii monilla reiteillä myös tuontisuunnassa.  Näin tehdään esimerkiksi tuotaessa kappaletavaralähetyksiä Milanosta Itävallan, Tšekin, Puolan ja Baltian läpi Suomeen.”

”Kun kahden kuljettajan käyttöön yhdistetään tiheät lähdöt terminaaleista ja hubeista, saadaan luotua systeemiliikenne nopeine aikatauluineen”, Sauramaa toteaa.

Antti Sauramaa hymyilee DB Schenkerin trailerien edessä.
Antti Sauramaan mukaan tiheä lähtöfrekvenssi on yksi DB Schenkerin menestyksen kulmakivistä.

Hubit täydentävät terminaaliverkostoa

Jos DB Schenkerillä ei ole kuljetuskohteeseen suoraa kappaletavaralinjaa, yhtiö ohjaa kuljetuksen sopivan hubin kautta.

Esimerkiksi kappaletavaralähetykset Turusta Englantiin kuljetetaan Tanskan Koldingissa sijaitsevan hubin kautta. Turusta Koldingiin ja sieltä edelleen Lontooseen, Bradfordiin tai Nuneatoniin on kummastakin neljä lähtöä viikossa.

Kolding palvelee hubina Suomen lisäksi myös Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa kappalevaraliikenteessä Iso-Britanniaan.

Suurin osa DB Schenkerin lähetyksistä kuljetetaan kuitenkin suoraan terminaalien välillä. Esimerkiksi Ruotsissa DB Schenkerillä on käytössä seitsemän terminaalia, jotka välittävät Suomen ja Ruotsin välistä tavaraliikennettä.

Osaava henkilöstö tae toimitusvarmuudelle

Sauramaa muistuttaa, että kuljetusverkoston perustana ovat ihmiset ja heidän työpanoksensa.

”DB SCHENKERsystemin kanssa työskentelevät henkilöt ovat asialleen omistautuneita. He tuntevat toimintaympäristön omilla alueillaan ja osaavat selvittää mahdolliset eteen tulevat ongelmat parhaiten päin.”

Verkoston vahvuudesta ja työntekijöiden sitoutumisesta kertoo korkea toimitusvarmuus.

”Esimerkiksi elo-syyskuussa Suomesta lähteneiden kansainvälisten kappaletavaralähtöjen osalta 98,1 prosenttia saapui määräterminaaliin oikea-aikaisesti. Sillä pääsemme vertailussa ykköstilalle Euroopassa.”

Asiakaspalvelijat apuna tilausten teossa

DB Schenker hoitaa kappaletavarakuljetukset DB SCHENKERsystem -tuotteen alla. Siihen kuuluvat monipuoliset verkkopalvelut tilauksen teosta kuljetustenseurantaan ja raportointiin.

Eritystä nopeutta vaativissa toimituksissa asiakas voi valita DB SCHENKERsystemin sijasta DB SCHENKERsystem premium -palvelun. Se tarjoaa kansainvälisen toimituksen jopa kaksi päivää nopeammin kuin tavanomainen DB SCHENKERsystem.

”Premium-palvelulle annetaan myös aikataulutakuu. Mikäli emme saa toimitettua lähetystä sovitussa ajassa, korvaamme asiakkaan hakemuksen perusteella rahdista tehdyn veloituksen”, Sauramaa kertoo.

Sauramaan mukaan kappaletavarakuljetuksen tilaaminen eSchenker-nettipalvelun kautta on helppoa. Järjestelmä itsessään neuvoo, mitä missäkin vaiheessa pitää tehdä.

”Asiakaspalvelijamme auttavat asiakasta tarpeiden mukaisen palvelun valinnassa, tilauksen tekemisessä ja kaikissa asiakkaan mieleen nousevissa kysymyksissä”, Sauramaa sanoo.

Asiakkaat arvostavat joustavuutta ja läpinäkyvyyttä

Toimitusvarmuus on aina ollut asiakkaille tärkeää. Lisäksi kuljetusten luotettavuuden merkitys on korostunut entisestään. Pyrimme olemaan suomalaisyrityksille kumppani, joka pystyy joustavasti tehostamaan toimintaansa ja lisäämään kapasiteettia, jotta saamme tavaraa maailmalle.

Yksi esimerkki kapasiteetin lisäämisestä nähtiin koronapandemian aikana, kun monet yritykset etsivät uusia tavarantoimittajia Euroopasta Kiinan konttipulan vuoksi. DB Schenker reagoi tilanteeseen tuomalla uusia sisäisiä reittejä Eurooppaan, investoimalla kalustoon ja lisäämällä lähtöjä olemassa oleville reiteille.

Koronan ohella myös Brexit toi Euroopan kuljetuksiin uusia haasteita. DB Schenker panosti siirtymävaiheessa paljon resursseja varmistaakseen asiakkailleen mahdollisimman sujuvat toimitukset saarivaltioon.

Lisäksi verkkokauppa on kasvanut viimeisinä vuosina rivakasti. DB Schenkerin ketterä kuljetuskapasiteetin lisääminen Euroopassa on mahdollistanut uusien verkkokauppa-asiakkaiden logistiikan hoitamisen saumattomasti.