Otamme kuljetukseen Isoon-Britanniaan suuntautuvat lähetykset vasta, kun kaikki tullauksessa tarvittavat tiedot ovat selvillä ja ne on tarkastettu. Tällä toimintamallilla haluamme varmistaa, että lähetys saadaan perille ilman matkan aikaisia viiveitä. Ville Raevuori opastaa kirjoituksessaan Ison-Britannian uusiin tullikäytäntöihin.

Muista, että Isoon-Britanniaan vietävistä lähetyksistä pitää vuoden 2022 alusta lähtien antaa tulli-ilmoitus sähköisenä viimeistään ennen tavaran luovutusta saapumisterminaalista. Tavaroita ei voi enää selvittää yksinkertaistetulla EIDR-menettelyllä.

EIDR salli lähetyksen toimittamisen vastaanottajalle, vaikka tavaroille ei ollut tehty vielä lopullista tulliselvitystä. Vastaanottajalla oli kuusi kuukautta aikaa teettää tulliselvitys huolitsijalla.

Tulliselvitysten tekeminen jälkikäteen on johtanut valtavaan sumaan, jota nyt puretaan. Eräät kriitikot Isossa-Britanniassa arvelevat, että yhteiskunta on menettänyt vuoden 2021 aikana merkittävästi verotuloja, koska osa toimijoista ei tule antamaan ilmoituksia vastaanottamistaan tavaroista.

Ville Raevuori seisoo tummanvihreän Englanti-Suomi-karttakuvan edessä.

Annettujen tietojen oltava virheettömiä

Ison-Britannian hallitus on laajentanut rajaliikenteen koordinoinnissa käytetyn Goods Vehicle Movement Service (GVMS) -tietojärjestelmän kattamaan kaikkea tuontia.

GVMS-järjestelmä edellyttää muun muassa, että vastaanottaja tai tämän huolitsija toimittaa lähetyksen sähköisen ennakkorekisteröinnin (pre-lodgement) kuljetusliikkeelle, joka tuo tavarat Isoon-Britanniaan. Pre-lodgement sisältää Ison-Britannian tuontitullaukseen sisältyviä tietoja. Ensirekisteröinnistä kertova pre-lodgement-tunnus toimii ainoastaan Ison-Britannian puolella.

Kun lähetät tavaran EU-alueelta, pitää samaiseen tavaralähetykseen laatia myös vientimaan sähköiseen tullijärjestelmään tehty vientiselvitys ja siitä saatu saateasiakirja (EAD). Rajan ylityksessä kuljetusliike tarvitsee molemmat asiakirjat kaikista lähetyksistä.

EU:ssa vientiselvitetyt tavarat voidaan lähettää Isoon-Britanniaan myös T-passitusmenettelyssä. Tällöin rajan ylityksessä ei tarvita pre-lodgement + EAD -asiakirjojen yhdistelmää. Passitusmenettelyssä tavaran tullaus siirretään myöhemmäksi määräterminaalilla tapahtuvaksi.

T-passitusta käytettäessä passituksesta vastaava kantaa taloudellista vastuuta Ison-Britannian tulli- ja arvonlisäveromaksuista siihen asti, kunnes passitus on päätetty Isossa-Britanniassa.

DB Schenker myös huolitsijana

Suosittelemme, että tavaran lähettäjä antaa DB Schenkerin hoitaa kuljetuksen lisäksi myös tavaroiden huolinnan. Siten tavarat saadaan kulkemaan varmimmin ja sujuvimmin vastaanottajalle.

Emme kuitenkaan halua millään tavoin hankaloittaa kaupankäyntiä, joten tavaroiden ostaja Isossa-Britanniassa voi halutessaan valita jonkun muun huolitsijan.

Sopivatpa kaupan osapuolet huolinnasta mitä tahansa, tulee sekä lähettäjän että vastaanottajan antaa kaikkiin lähetykseen liittyviin dokumentteihin ja ilmoituksiin oikeat ja ajanmukaiset tiedot. Virheelliset tiedot kauppadokumenteissa estävät käytännössä tavaroiden lähtemisen, ja ne voivat siten viivästyttää kuljetusta useilla päivillä, jopa viikoilla.

Mies ja nainen seuraavat rajalle saapunutta ajoneuvoa.

Kaikki tiedot jo ennalta

Olemme luoneet Isoon-Britanniaan suuntautuvaan vientiin oman tarkastusprosessinsa, jota voi verrata liikennevalojärjestelmään: lähetykselle näytetään vihreä valo eli se otetaan kuljetettavaksi vasta, kun toimitukseen liittyvät asiapaperit ”Mandatory Brexit Import Information letter” eli MBI-lomake ja lähetyksen kuljetustilaustietoja vastaava kauppalasku tai Custom Invoice on tarkistettu.

Samalla tarkastamme, että meillä on tulliselvityksen valtakirja Ison-Britannian vastaanottajalta tai tieto vastaanottajan käyttämästä omasta huolitsijasta. Tarkistuksen jälkeen itse kuljetus lähtee liikkeelle ja toimitus menee perille sujuvasti ja aikataulun mukaisesti.

Brexit-sivustoltamme – samasta paikasta kuin MBI-lomake – löytyvät myös muut lomakkeet ja tarkistuslista tiedoista, joita tarvitaan vietäessä tavaroita Isoon-Britanniaan. Kappaletavaroille ja osakuormille (suorat vientikuljetukset) on omat tarkistuslistansa.

Viejä antaa MBI-lomakkeella sold to -asiakkaansa yhteystiedot. Kontaktitietoja Ison-Britannian päästä kannattaa antaa mieluummin liikaa kuin liian vähän.

Mikäli suomalainen lähettäjä tietää, että vastaanottajalla Isossa-Britanniassa on oma huolitsija, kannattaa se ehdottomasti ilmoittaa. Tieto annetaan MBI-lomakkeella merkitsemällä ”sold to” osoitekentän alkuun ”broker”, ja sen perään tämän kontaktitiedot. Huolitsijan tiedoista jätetään antamatta tämän GB-EORI ja VAT.

Erityisen tärkeää on, että kauppakumppanin kontaktihenkilöiden tiedot ovat ajan tasalla. Näinä epävarmoina aikoina lähetysten toimitukset ovat turhaan viivästyneet, kun kontaktitiedossa annettu puhelinnumero ei ole vastannut, eikä tietoja ole saatu sähköpostitsekaan. Täydentävien tietojen erikseen pyytäminen hidastaa kuljetusta ja aiheuttaa lisäkustannuksia.

Vältä toimitustapalauseketta DDP

Yksi Brexitin tuomista muutoksista liittyy toimitusehtoihin. Useat kauppasopimukset sisältävät edelleen sisäkauppaan hyvin soveltuvan toimitustapalausekkeen DDP, vapaasti toimitettuna ja tullattuna. Ison-Britannian erottua EU:sta tämä DDP-ehto aiheuttaa huolintaliikkeille merkittäviä ongelmia.

Ison-Britannian kansallisten lakien mukaan DDP-toimitusehdossa tavaran tuojana toimii sen myyjä. Siksi EU-viejän pitäisi sopia tullauksen tekevän huolitsijan kanssa erillisestä välillisestä edustuksesta. Huolitsija ottaa tällöin merkittävän taloudellisen riskin. Lisäksi tullaukseen ja arvonlisäveron maksamiseen liittyvä kulut kasvavat ja koko prosessi hankaloituu merkittävästi.

Ja vaikka viejä olisikin valmis DDP-toimitusehtoon eli hoitamaan tullauksen, se käy päinsä vain, mikäli yhtiö on rekisteröity ALV-verovelvolliseksi Isoon-Britanniaan ja sillä on EORI-tunnus sekä kiinteä toimipaikka Isossa-Britanniassa. PK-yrityksillä näin ei yleensä ole.

Kaikki kauppasopimukset, joissa on käytetty DDP-toimitusehtoa kannattaa sopia uudelleen ja vaihtaa toimitusehdoksi esimerkiksi DAP (Delivered at Place). DAP-ehdossa tavaroiden ostaja, vastaanottaja vastaa tuontitullauksen järjestämisestä. 

Ei riitä, että DAP merkitään vain vientilaskuun. DAP täytyy kirjata myös kauppasopimukseen. Jos näin ei toimita, ostaja voi olettaa, että lähettäjä maksaa tulliselvityksen. Ristiriitatilanteen takia lähetys voi jäädä noutamatta.

Siinä saattoi olla paljon teknistä asiaa Isoon-Britanniaan suuntautuvasta viennistä kerralla pureskeltavaksi. Tässä vielä samat asiat kätevänä muistilistana:

  • Käy läpi DB Schenkerin Brexit-sivustolta löytyvät tarkistuslistat
  • Täytä huolellisesti tarvittavat dokumentit
  • Tarkista vastaanottajan ajantasaiset yhteystiedot, varmista että vastaanottajalla on GB EORI & VAT
  • Merkitse vastaanottajan tiedot MBI-lomakkeelle
  • Jos vastaanottajalla on oma huolitsija, merkitse sen yhteystiedot MBI-lomakkeen ”sold to” -kenttään sanan ”BROKER” jälkeen
  • Tarkista, että kauppasopimuksessa tai kauppalaskulla ei ole toimitusehtona DDP:tä

Muistathan myös Brexit-webinaarimme

Suositut webinaarimme saavat jatkoa uudessa kymmenosaisessa Tiennäyttäjät-webinaarisarjassa, jossa syvennymme ajankohtaisiin logistiikka- ja huolinta-alan aiheisiin aina Brexitistä toimitusketjuja yhä haastavaan kapasiteettipulaan. Webinaarisarjamme ensimmäisessä osassa keskiviikkona 26.1. klo 10–10.30 kerromme, millaisia muutoksia vuosi 2022 ja Brexit tuovat suomalaisille yrityksille.