Haluamme, että tilauksemme toimitetaan mahdollisimman pian – jos ei tänään, niin viimeistään huomenna. Miten nopeat kuljetukset sovitetaan yhteen alan työntekijöiden reilujen työolojen kanssa?

Toimitusketjut ovat globaalin nyky-yhteiskunnan tukiranka. Ilman tehokkaita ja varmoja toimitusketjuja monet itsestäänselvyyksinä pitämämme päivittäiset mukavuudet eivät yksinkertaisesti olisi mahdollisia.

Kun asiakkaat ja yhteiskunta vaativat yhä enemmän, alalla on edessään monimutkaisia haasteita. Miten varmistamme kestävän kehityksen, oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden, kun hintapaineet ja vihreä siirtymä ovat samalla asialistalla?

Me DB Schenkerillä olemme sitoutuneita näyttämään tietä kohti vastuullisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Tämä edellyttää yhteisiä ponnisteluja kaikilta toimitusketjun toimijoilta.

Oikeudenmukaiset ja tehokkaat toimitusketjut

Toimitusketjut ovat näkymättömiä jättiläisiä, jotka ohjaavat kaikkea kaupan hyllyistä teollisuustuotantoon. Ne varmistavat, että tavarat kulkevat sujuvasti tuottajalta kuluttajalle. Maailmassa, jossa kysyntä muuttuu jatkuvasti, joustavuus ja tehokkuus ovat äärimmäisen tärkeitä.

Tähän järjestelmään kohdistuu kuitenkin paineita ja odotuksia. Pyrimme DB Schenkerillä vastaamaan lisääntyviin vaatimuksiin monipuolisilla palveluilla: tarjoamme nopeampia toimituksia, parempaa laatua ja entistä läpinäkyvämpiä toimitusketjuja.

Kestävyys keskiössä

Ympäristöystävällisyys ei ole enää valinta, vaan välttämättömyys, jota me DB Schenkerillä tuemme. Ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset edellyttävät meitä miettimään uudelleen, miten kuljetamme tavaroita.

Olemmekin ottaneet käyttöön innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, kuten sähköajoneuvoja – myös HCT-mitoissa – rahtipolkupyöriä ja jakelurobotteja. Panostamme terminaalihankkeissamme ympäristöystävälliseen logistiikkaan, kuten geoenergia- ja aurinkosähköjärjestelmiin.

Haasteena on kuitenkin näiden aloitteiden ja taloudellisten realiteettien yhteensovittaminen. Investointimme vihreään teknologiaan ovat merkittäviä. Uskomme kuitenkin ympäristötyöhömme ja askeleisiin, joita olemme ottaneet vähentääksemme logistiikasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Olosuhteet haastavat kuljettajia

Sosiaalinen vastuu on tärkeä kokonaisuus, joka jätetään usein huomiotta toimitusketjuista käytävässä keskustelussa. Oikeudenmukaisessa kuljetuksessa on kyse reilujen työolojen takaamisesta kuljettajille ja varastotyöntekijöille, jotka työskentelevät usein haastavissa olosuhteissa.

DB Schenker on sitoutunut kouluttamaan työntekijöitä, varmistamaan oikeudenmukaisen palkkauksen ja työstandardit, joilla haluamme taata hyvän työympäristön ja -olosuhteet. Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen toimitusketjun kaikissa vaiheissa on ensiarvoisen tärkeää.

Työtapaturmilla on vakavia seurauksia sekä asianosaisille että DB Schenkerille. Liiketoimintaamme liittyvien riskien vähentämiseksi teemme aktiivisesti töitä systemaattisen työympäristön johtamisen parissa.

Turvallinen ja terveellinen työympäristö ei ole vain eettinen kysymys, vaan kyse on myös toimitusketjun tehokkuudesta ja luotettavuudesta. Kun asetamme sosiaalisen vastuun ja turvallisuuden etusijalle, luomme kestävämpiä ja tehokkaampia toimitusketjuja, jotka takaavat oikeudenmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme.

Sijoitus tulevaisuuteen

Miten logistiikka-ala voi vastata näihin odotuksiin kuormittamatta taloutta lisää? Vastaus löytyy innovoinnista ja yhteistyöstä.

Investoimalla uusiin teknologioihin ja tekemällä yhteistyötä kumppaneiden kanssa koko toimitusketjun läpi voimme luoda tehokkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja.

Ymmärrämme, että emme ainoastaan toimita tavaroita, vaan myös edistämme yhteiskunnallisen vastuun lisäämistä. Yhteistyöllä pyrimme luomaan myönteisiä vaikutuksia yhteisöihin, joissa toimimme.

Toimitusketjut ovat elintärkeitä nyky-yhteiskunnalle, mutta ne kohtaavat useita haasteita, jotka edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Kestävä kehitys, oikeudenmukaiset kuljetukset ja turvallisuus eivät ole pelkkiä muotisanoja, vaan keskeisiä tekijöitä, jotka vaativat huomiotamme ja toimintaamme.

Yhteistyöllä voimme luoda tehokkaan ja kestävän toimitusketjun meille kaikille – itsellemme ja tuleville sukupolville.

DB Schenkerin vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu – lue lisää!

DB Schenker on vastuullinen liikekumppani. Autamme asiakkaitamme vähentämään heidän toimitusketjujensa ympäristövaikutuksia ja olemme sitoutuneita pienentämään sekä omia että koko arvoketjun kuljetuspäästöjä. Näin pyrimme edistämään koko toimialan kehitystä kohti kestävämpää tulevaisuutta.