Turvallisuus on tärkeä osa työtämme kuljetus- ja logistiikka-alalla. Teemme DB Schenkerillä käytännön työturvallisuustyötä jatkuvasti varmistaaksemme työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme turvallisuuden.

Vaarallisten aineiden käsittely

DB Schenkerillä on laaja kokemus vaarallisten aineiden kuljetuksista ja monien, toisinaan myös monimutkaisten lakien ja määräysten noudattamisesta. Koska jokaisella kuljetusketjun jäsenellä on tärkeä rooli vaarallisten aineiden kuljetuksissa, teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, liikennöitsijöiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Riskien vähentämiseksi työskentelemme aktiivisesti vaarallisia aineita koskevien kysymysten parissa konsernin kaikilla tasoilla. Tarkistamme jatkuvasti prosessejamme sisäisten auditointien ja sisäisten tarkastusten avulla sekä ulkopuolisten tahojen, kuten viranomaisten kanssa. Kaikilla vaarallisten aineiden kuljetuksiin osallistuvilla työntekijöillä on vaarallisten aineiden koulutus, ja he osallistuvat kertauskursseille pätevyyden ylläpitämiseksi.

Kaikilla vaarallisia aineita kuljettavilla schenkeriläisillä on ADR-kuljettajatodistus vaarallisten aineiden kuljettamista varten. Kuljetettavista aineista riippuen osalla kuljettajistamme on myös ADR 1.3 -koulutus. Lisäksi tarkastelemme säännöllisesti alihankkijoidemme koulutusvaatimuksia vaarallisia aineita koskevien lakisääteisten vaatimusten osalta. Teemme tiivistä yhteistyötä vaarallisten aineiden kuljetusten osalta kaikissa Pohjoismaissa.

Lue lisää VAK-kuljetuksistamme:

Recommended read
Recommended read
Recommended read

Liikenneturvallisuus

Yhtenä Pohjoismaiden suurimmista kuljetuspalvelujen tarjoajista teillä liikkuu päivittäin tuhansia ajoneuvojamme. Teemme luonnollisesti kaikkemme liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Perusvaatimuksena on, että kaikki ajoneuvomme ovat hyvin varusteltuja ja huollettuja.

Niin omat kuin liikennöitsijöidemme ajoneuvot tarkastetaan asianmukaisesti ja säännöllisesti. Näin varmistamme, että toimintaperiaatteitamme noudatetaan, huollot suoritetaan määrätyin väliajoin ja kuljetusyrittäjien työmenetelmät ovat sovitun mukaiset.

Edellytämme kuljettajiltamme turvavöiden käyttöä, nopeusrajoitusten mukaan ajamista sekä ajo- ja lepoaikojen noudattamista. Suurimmassa osassa pohjoismaisia kuorma-autoja on asennettu alkolukot, ja niiden määrä kasvaa vähitellen.

Mitä teemme välttääksemme työtapaturmat?

Tavoitteenamme DB Schenkerillä on täydellinen työturvallisuus. Tämän saavuttamiseksi on välttämätöntä, että kaikki työntekijät ymmärtävät työssään piilevät riskit, noudattavat turvallisuussääntöjä ja oppivat mahdollisista virheistä.

Jotta turvallisuusasiat saadaan käytäntöön, niiden on oltava osa jokapäiväistä työskentelyä. Siksi työturvallisuustyötä tehdään jatkuvasti työpaikoilla. Esimiestemme rooli sekä säännöllinen koulutus ja viestintä ovat ratkaisevassa asemassa työturvallisuuden edistämiseksi. Eri toimipisteissä järjestetään turvallisuuskävelyjä, joissa käydään läpi työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Vaikka teemme kaikkemme välttääksemme tapaturmia, olemme varautuneet toimimaan myös tilanteissa, joissa kohtaamme niitä. Reagoimme nopeasti onnettomuuksiin ja annamme kellon ympäri apua onnettomuustilanteeseen joutuneelle henkilöstöllemme. Varmistamme, että kaikki tarvittavat osapuolet saavat tiedon onnettomuudesta tai mahdollisesta vaarasta. Tämä mahdollistaa myös onnettomuustapausten yksityiskohtaisen analysoinnin ja seurannan.

Suomessa DB Schenkerille on myönnetty työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi ISO 45001. Standardi asettaa vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelulle ja on osoitus laadukkaasta työturvallisuutta ja työhyvinvointia turvaavasta työstä.

DB Schenkerin vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu – lue lisää!

DB Schenker on vastuullinen liikekumppani. Autamme asiakkaitamme vähentämään heidän toimitusketjujensa ympäristövaikutuksia ja olemme sitoutuneet pienentämään sekä omia että koko arvoketjun kuljetuspäästöjä. Näin pyrimme edistämään koko toimialan kehitystä kohti kestävämpää tulevaisuutta.