Ilotulitteiden virheellisestä kuljetuksesta, käytöstä ja säilytyksestä voi aiheutua vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Siksi kuljetusliikkeen on varmistettava yksityiskohtaisella selvityksellä, että turvallisen siirron edellytykset täyttyvät jokaisessa tapauksessa, kirjoittaa DB Schenkerin VAK-turvallisuusneuvonantaja Heli Hörkkö.

Vuodenvaihteen lähestyessä starttaa myös kuluttajilla ilotulitteiden ykkössesonki. Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomeen tuodaan vuosittain yli miljoona kiloa ilotulitusvälineitä. Maahantuojia on vain muutama, mutta niillä on satoja myyntipisteitä kaupoissa ja tavarataloissa. Ulkomailta tuotujen ilotulitteiden lisäksi maanteillä liikkuu myös kotimaassa valmistettuja tuotteita.

Kuluttajille suuntautuvan ilotulitemyynnin vuosiliikevaihto on alan tietojen mukaan noin 20 miljoonaa euroa ja myytyjen ilotulitteiden määrä noin 25 miljoonaa kappaletta. Eniten raketteja myytiin vuonna 2017. Sen jälkeen myynti alkoi sakata roimasti mutta ampaisi uuteen nousuun koronan myötä, kun julkiset ilotulitusnäytökset peruutettiin ja kuluttajat ryhtyivät taas ampumaan raketteja itse.

Kuluttajille suunnattua ilotulitekauppaa käydään vuodenvaihteen lisäksi lähinnä elokuun viimeisen viikon aikana, jolloin erityisesti Pohjanmaalla juhlitaan veneily- ja mökkeilykauden päättäjäisiä venetsialaisten merkeissä. Ilotulitusraketteja saa Suomessa myydä vain yksityisille henkilöille, joten kuntien, yhdistysten, yritysten ja muiden ilotulituksia järjestävien yhteisöjen on tilattava näytöksensä erikoistuneelta ilotulitustoimijalta.

Ilotulitteita pimeässä yössä.

Ilotulitteita säännellään tiukasti

Koska ilotulitteet ovat viihdekäyttöön tarkoitettuja pyroteknisiä välineitä – siis räjähteitä – niiden kauppa on voimakkaasti säänneltyä, luvanvaraista ja valvottua toimintaa. Kuluttajakäyttöön tarkoitetut ilotulitteet sijoitetaan räjähdeluokituksessa yleensä luokkaan 1.4S.

Luokkaan 1.4 kuuluvat räjähteet, joiden mahdollinen syttyminen kuljetuksen aikana ei aiheuta olennaista räjähdysvaaraa, vaan vaikutus rajoittuu pääasiassa pakkaukseen eikä vaarallisia sirpaleita tai heitteitä ole odotettavissa. Ilotulitteiden lisäksi tähän luokkaan kuuluvat erilaiset pistoolin, kiväärin, haulikon ja pulttipistoolin panokset sekä urheilu-, metsästys- ja sotakäytön patruunat.

Tarkenne S puolestaan viittaa räjähteisiin, jotka ovat sellaisia tai siten pakattuja, että kaikki tahattomasta syttymisestä aiheutuvat vaaralliset vaikutukset rajoittuvat kolliin ja sirpalevaikutus on vähäinen.

Lähettäjä on aina vastuussa turvallisuudesta

Myös ilotulitteiden kuljettamiseen liittyy runsaasti sääntelyä, ja vastuunjako on yhtä selkeä kuin muidenkin vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Käytännössä päävastuu on aina lähettäjällä.

Lähettäjän on ymmärrettävä olevansa lähettämässä vaarallista rahtia, jota koskevat monenlaiset määräykset. Ilotulitteet tulee luokitella, pakata, merkitä ja dokumentoida vaarallisten aineiden kuljettamista koskevien määräysten mukaisesti ilman poikkeuksia.

Kuljetuksen kannalta on oleellista, että räjähteen varoituslipuke, kuljetettavan aineen virallinen nimi ja YK-numero on merkitty näkyvästi kollin kylkeen ja että kuljetustilauksella ilmoitetaan vaarallisen aineen luokitustiedot oikein. Se varmistaa, että rahdinkuljettaja osaa toimia oikein, sillä kuljetusliike toimii aina lähettäjältä saatujen tietojen varassa. Kun kuljettaja tietää, että lähetys sisältää räjähteitä, hän osaa käsitellä sitä oikein ja välttää laatikoiden kolhimista ja tärinää.

Tieto lähetyksen sisällöstä on oleellisen tärkeä myös yhteenkuormauksen kannalta. Mahdollisen reaktioriskin vuoksi räjähteitä ei nimittäin yleensä saa pakata samaan kuormaan muiden riskialttiiden tavaroiden, kuten palavien nesteiden tai kaasujen kanssa. Sama koskee myös varastointia, minkä vuoksi ilotulitteet säilytetään kaupoissakin erillisissä paloturvakaapeissa.

Kuljetusliike ei ota turhia riskejä

Turvallisuuden takaaminen ilotulitekuljetuksissa on monimuotoinen haaste. DB Schenkerillä riskienhallinta lähtee siitä, että jokainen ilotulitteisiin liittyvä kysely tutkitaan tarkasti ja kuljetuksen edellytykset ja mahdollisuudet selvitetään yksityiskohtaisesti etukäteen. Ilotulitusraketteja otetaan kuljetettavaksi vain, jos kaikki turvallisen kuljetuksen edellytykset täyttyvät.

Kappaletavarana ilotulitteita ei kuljeteta käytännössä koskaan, sillä haluamme välttää niiden kulkemisen terminaalissa muun tavaran seassa. Siksi ilotulitekuljetukset hoidetaan pääasiassa aina suorina kuljetuksina lähettäjältä vastaanottajalle ilman välipysähdystä terminaalissa.

Merkittävimmät vaaranpaikat ilotulitekuljetuksissa liittyvät jatkuvasti yleistyvään verkkokauppaan. Pahimmillaan se voi olla varsinainen riesa, jos yksittäinen kuluttaja haluaa tilata raketteja suoraan ulkomailta ja onnistuu löytämään lähettäjän, joka on valmis ummistamaan silmänsä ja panemaan paketin matkaan. Sellaistakin nimittäin tapahtuu.

Heli Hörkkö seisomassa ajoneuvon takana kädessään oranssikilppi.

Ilotulitusraketteja otetaan kuljetettavaksi vain, jos kaikki turvallisen kuljetuksen edellytykset täyttyvät.

Heli Hörkkö
Dangerous Goods Safety Advisor (DGSA)

Laadunvalvonta on parantunut

Onneksi useimmat verkkokaupat maailmallakin toimivat vastuullisesti ja toimittavat tuotteensa Suomessa sijaitsevaan myyntivarastoon, josta kuluttaja ne noutaa, tai kieltäytyvät toimituksesta tyystin.

Myös ilotulitevälineiden laadunvalvonta on parantunut takavuosista, eikä markkinoille enää juurikaan tule sutta ja sekundaa. Monet meistä muistavat taatusti surullisenkuuluisat Komet Bomb 3 -ilotulitteet, jotka kylvivät tuhoa 1990-luvun loppupuolella. Uutenavuotena 1996 Suomessa loukkaantui yli 250 ihmistä Komet Bomb -rakettien vääränlaisen, odottamattoman nopeasti palaneen tulilangan vuoksi.

Laadunvalvonnan sekä turvallisen kuljetuksen ja varastoinnin lisäksi ilotulitesesongin vastuullisuutta ja kestävyyttä voi tarkastella myös itse tuotteiden näkökulmasta. Pyroteknisten välineiden sijaan uuttavuotta voi juhlistaa näyttävästi myös esimerkiksi lasershow’lla, jolla saadaan täysin vastaava vaikutus ilman isoja riskejä, savua, hajua, kovaa ääntä, roskia ja muita ympäristöhaittoja.

Ilotulitteet ovat räjähteitä

  • Ilotulite on viihdekäyttöön tuotettu pyrotekninen väline eli räjähde. Räjähteille on asetettu lainsäädännössä vaatimuksia, jotka niiden pitää täyttää. Myös räjähteiden siirtämistä, myyntiä, varastointia ja valmistusta säädellään yksityiskohtaisesti.
  • Räjähteellä tarkoitetaan räjähdysainetta sellaisenaan ja räjähdysainetta sisältävää esinettä tai välinettä. Räjähteitä ovat ilotulitteiden lisäksi esimerkiksi louhintaräjähteet sytytysvälineineen, ruuti ja hätäraketit.
  • Suomeen tuotavat ilotulitteet valmistetaan pääosin Kiinassa. Suomessa markkinoilla olevien ilotulitteiden vaatimustenmukaisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Se toimii myös viranomaisena ilotulitteiden vaarallisuusluokitusten hyväksynnässä ja maahantuonnissa.
  • Räjähteiden, patruunoiden ja ruudin siirtäminen Suomessa tai Suomen ja Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan välillä vaatii Tukesilta siirtoon oikeuttavan asiakirjan eli siirtotodistuksen. Siirtotodistus pitää toimittaa räjähteiden lähettäjälle ennen siirtoa.

Lähde: Tukes

Lue myös muut Heli Hörkön asiantuntijablogit: