Mistä vaarallisten aineiden kuljettamisessa eli lyhyemmin VAKissa on viime kädessä kysymys? Turvallisuudesta ennen kaikkea. Kun VAK-lähetykset tehdään oikein ja sääntöjä noudattaen, se takaa turvalliset ja laadukkaat kuljetukset, kirjoittaa DB Schenkerin VAK-asiantuntija Heli Hörkkö.

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsäädäntö koskee ihan kaikkia. Sääntelyn hallitseminen on tärkeää, koska se takaa turvalliset kuljetukset. Mutta osaamisella on myös taloudellista merkitystä, sillä jos tavara on esimerkiksi pakattu väärin, sitä ei voi eikä saa kuljettaa. Tästä seuraa viivästyksiä ja ylimääräisiä kiemuroita, jotka vievät aikaa ja maksavat rahaa.

Vastuukysymys on selkeä vaarallisten aineiden kuljetuksissa:

  • Lähettäjä vastaa aina siitä, että lähetys on luokiteltu, pakattu, merkitty ja dokumentoitu oikein.
  • Rahdinkuljettaja puolestaan toimii lähettäjältä saatujen tietojen varassa.

Kun kaikki lähetyksiin liittyvä on tehty oikein, molemmat osapuolet tietävät, miten toimia.

On kiistaton hyöty asiakkaille, että vaarallisten aineiden kuljetukset tehdään oikein ja määräysten mukaan. Kun kaikki asiat on huomioitu, ei tule ylimääräisiä viivytyksiä eikä kustannuksia.

Heli Hörkkö
Dangerous Goods Safety Adviser (DGSA)

Rahdinkuljettaja neuvoo tarvittaessa

Vaarallisten aineiden kuljettaminen on iso kokonaisuus, johon liittyy lukuisia sääntöjä, yksityiskohtia ja poikkeuksia. Tällä kaikella on kuitenkin yksi päämäärä: turvallisuuden takaaminen.  Kun asiat tehdään oikein ja sääntöjen mukaan, se varmistaa turvalliset kuljetukset.

Tarvittavaa VAK-osaamista voi hankkia omaan organisaatioon kouluttamalla henkilökuntaa. Myös rahdinkuljettajalta ja huolitsijalta voi kysyä neuvoa, jos oman asiantuntemuksen rajat tulevat vastaan tai jokin erityiskysymys mietityttää.

Siitä on kiistaton hyöty kuljetusyritysten asiakkaille, että vaarallisten aineiden kuljetukset tehdään oikein ja määräysten mukaan. Kun kaikki asiat on huomioitu, ei tule ylimääräisiä viivytyksiä eikä kustannuksia.

Koko ajan tulee uutta opittavaa

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyy myös ikäviä asioita. Vahinkoja voi sattua, vaikka kaikki asiat tehtäisiin sääntöjen mukaan. Toisaalta vahingon syy voi olla myös se, että VAK-lähetystä ei ole pakattu, merkitty, luokiteltu tai dokumentoitu oikein. Vaarallisten aineiden kuljetuksia valvotaan, koska turvallisuus on kaikkien yhteinen etu.

Myös rahdinkuljettajan osaamisella on suuri merkitys. VAK-tietoisuuden pitää olla kunnossa, henkilöstön koulutettua ja ohjeistuksen ajan tasalla. Luotettava kuljetusyritys rakentaa jatkuvan oppimisen kulttuuria ja varautuu siihen, että koko ajan tulee uusia asioita.

Tässä on muutamia esimerkkejä ajankohtaisista ja erityisosaamista vaativista VAK-tapauksista:

  • Yhdistetyt kuljetukset Suomesta maailmalle. Lähettäjän ja rahdinkuljettajan on hallittava eri kuljetusmuotojen, esimerkiksi maa- ja merikuljetusten yhdistäminen.
  • Kiertotalous ja kierrätysmateriaalitToisen jäte on toisen arvotavaraa. Jäte tai kierrätysmateriaali voi olla luokiteltu vaaralliseksi aineeksi, mutta oikein käsiteltynä, merkittynä, pakattuna ja dokumentoituna se on kuljetuskelpoista rahtia siinä missä kaikki muukin.
  • Digitalisaatio ja sähköistyminen. Tiedon hallinta ja sen turvallisuus kasvattaa rooliaan koko ajan kuljetustoimessa. Myös erikoistuotteita tulee kuljetuksiin lisää. Esimerkiksi litiumakkujen määrä kasvaa koko ajan, kun sähkölaitteet ja erilaiset sähköajoneuvot yleistyvät. Litiumakkujen kuljetukset ovat oma maailmansa. 

Kokemus varmistaa laadun

VAK-osaamisen taso vaihtelee laidasta laitaan. Ne, jotka pelaavat näiden asioiden kanssa säännöllisesti, hallitsevat hommat. Ensikertalaiset ja harvoin lähetyksiä tekevät ovat luonnollisesti alttiimpia virheille.

Rahdinkuljettajalla on aina huolehtimisvelvollisuus. Kun kuljettaja noutaa lähetyksen, hän tarkistaa tavaran kunnon, pakkaukset ja pakkausmerkinnät: Ovatko pakkaukset kuljetuskelpoisia? Vastaavatko ne dokumentteja ja hänellä olevia kuljetustietoja ? Muun muassa niiden pohjalta kuljettaja päättää, voiko VAK-lähetyksen ottaa kyytiin. Tavaran kuljetuskelpoisuus tarkistetaan myös terminaalissa. Siihen liittyvät sen reitityksen aiheuttamat vaatimukset tavaralle, esimerkiksi tulevan merikuljetuksen osuus yhdistetyssä kuljetuksessa.

Kun VAK-lähetys on luokiteltu, pakattu, merkitty  ja dokumentoitu oikein, se on lähetys siinä missä kaikki muutkin. Se voidaan kuljettaa perille sovitussa aikataulussa ja ehjänä.

Heli Hörkkö

DB Schenkerin VAK-turvallisuusneuvonantaja

Käy tutustumassa VAK-ohjeisiimme, joiden avulla varmistat kuljetusten onnistumisen. 

External Content

At this place you can find external content from Vimeo. What data is processed by Vimeo is beyond our knowledge and influence. For more information, please see our Privacy Policy.