DB Schenkerin Tampereen alueterminaalin rakennustyöt ovat edenneet loppusuoralle. Syyskuussa vietetyt harjannostajaiset ja henkilöstöpäivä olivat täynnä tyytyväisyyttä ja odottavaa tunnelmaa.

Marjamäen yritysalueelle rakentuvan 11 400 -neliöisen terminaalin käyttöönotto on edessä loppukesästä 2022. Valmistuessaan Lempäälään rakennettava terminaali on DB Schenkerin kolmanneksi suurin Vantaan ja Liedon terminaalien jälkeen.

Rakennustyö vaatii taitoa ja yhteishenkeä

Sateelta suojattu rakennus ja harjakorkeuteen nostettu katto ovat rakennushankkeen keskeisiä merkkipaaluja. Harjannostajaisten yhteydessä onkin syytä muistella paitsi menestyksekkäästi edennyttää urakkaa, myös projektiin osallistuneiden osapuolten yhteistä työtaivalta.

Helmikuussa 2021 käynnistyneet rakennustyöt ovat työllistäneet – ja työllistävät edelleen – suuren joukon työntekijöitä. Terminaali-investoinnilla on suuri merkitys myös lukuisille pirkanmaalaisille yrityksille. DB Schenkerin Suomen toimitusjohtajan Petteri Nurmen mukaan useat asiat puolsivat terminaalin sijoittumista juuri Lempäälään.

”Terminaalihankkeemme on pitkäaikainen investointi ja Lempäälässä tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat positiivisia. Myös riittävän iso tontti ja hyvät liikenneyhteydet eri puolille maata vaikuttivat Lempäälän valintaan.”

Kuluneen vuoden aikana hanke on konkretisoitunut suunnitelmatasolta, kun terminaalia on rakennettu pala kerrallaan Marjamäkeen.  

”Meillä on ollut koko projektin ajan hyvä yhteistyö sekä Lempäälän kunnan että rakennuttajan kanssa. Olemme pysyneet niin aikataulussa kuin budjetissakin”, Nurmi jatkaa.

Aktiivinen vuoropuhelu DB Schenkerin, rakennuttajan ja kunnan välillä on taannut hankkeen onnistumisen. Kuvassa vasemmalta Teräselementti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Viitala ja myyntijohtaja Juho Viitala, DB Schenkerin Suomen toimitusjohtaja Petteri Nurmi sekä Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Myös Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö on silminnähden tyytyväinen onnistuneesta hankkeesta ja antaa tunnustusta sen eri osapuolille.

”Tämä rakennushanke on ollut yksi Lempäälän kunnan suurimmista. Koko kuntayhteisössä – niin Tampereen kaupunkiseudulla kuin Lempäälässä – tästä hankkeesta ja laadukkaasta työstä tullaan iloitsemaan vielä pitkään.”

Rakennushankkeen toteuttajaksi DB Schenker valitsi lempääläisen Teräselementti Oy:n, jonka kumppanina hankkeessa toimi Rakennus4 Oy. Tiivis yhteistyö eri kumppanien ja sidosryhmien kanssa on taannut vankan pohjan koko terminaaliprojektille. Kuten logistiikkamarkkinoillakin, on kovaan kasvuun lähtenyt maailmantalous aiheuttanut haasteensa myös rakennusalalla.

”Ajankohta rakentamiselle ei ole ollut kaikista helpoin. Materiaalien hinnat ovat olleet kovassa nousussa ja myös materiaalien saatavuudesta on pulaa. Tästä huolimatta projekti on edennyt yhdessä suunnitelmien mukaan ja terminaali tulee myös varmasti valmistumaan aikataulussa”, toteaa Teräselementti Oy:n myyntijohtaja Juho Viitala.

Vaikka yksi rakennushankkeen merkkipaaluista on saavutettu, on terminaalitilassa ja -alueella vielä työtä tehtävänä ennen tuotannon käynnistämistä.

Henkilöstön odotukset korkealla

Harjannostajaisten lisäksi terminaalitiloissa vietettiin lauantaina 25.9. DB Schenkerin työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä vierailupäivää. Henkilöstötapahtuma tarjosi suurimmalle osalle vieraista ensimmäisen kosketuksen uuteen työympäristöön ja terminaalin eri toimintoihin.

Esittelykierroksia uusissa toimitiloissa järjestäneen, terminaaliprojektista vastaavan hankejohtaja Mika Kinnusen mukaan työntekijöiden ensimmäiset kokemukset uusista tiloista ovat olleet paitsi myönteisiä, myös positiivisesti yllättyneitä.

”Uuden alueterminaalin tilaratkaisuissa on panostettu niin tehokkuuteen kuin viihtyisyyteen. Esittelykierrosten aikana monelle konkretisoitui muun muassa se, miten tiiviin yhteistyön uudet toimitilat mahdollistavat esimerkiksi ajojärjestelijöiden ja tuotantohenkilökunnan välillä”, Kinnunen kertoo.

Työntekijöiltä saatava palaute onkin ensiarvoisen tärkeää, sillä sen pohjilta terminaalitiloja voidaan mahdollisuuksien mukaan hienosäätää ennen toiminnan aloittamista. Muun muassa terminaalitilasta erilliset asiointi- ja palvelupisteet saivat osakseen käytännön kehitysehdotuksia, joilla lähetyksiään hakeville lempääläisille pystytään tarjoamaan entistä asiakaslähtöisempää palvelua.

Erityisesti terminaalihallin aiempaa paremmin luonnonvaloa optimoivat ikkunat ja muut valaistusratkaisut saivat schenkeriläisiltä runsaasti kiitosta. Myös muut työturvallisuutta lisäävät toimet ovat olleet terminaalia rakennettaessa keskeisessä roolissa.

Myös perheen pienimmät pääsivät tutustumaan henkilöstöpäivässä uuteen terminaalirakennukseen. Uusien tilojen sijaan monen – mahdollisesti tulevan logistiikka-alan ammattilaisen – huomio keskittyi kuitenkin pihaan ajettuun kuljetuskalustoon. Tämä ei luonnollisesti jäänyt toimitusjohtaja Nurmelta huomaamatta.

”Logistiikan tekemistä tarvitaan tulevaisuudessakin. Haluamme olla luonnollisesti houkutteleva työnantaja niin nykyisille kuin tuleville logistiikka-alan osaajille. Kaikkeen tähän voimme näillä investoinneilla vaikuttaa.”

Vierailupäivän aikana schenkeriläiset pääsivät tutustumaan lähemmin uusiin, tuleviin työtiloihinsa.

Lue myös nämä: