Avia DC:n varastointipalvelut joustavat muuttuvien tilanteiden mukaan. Vantaalla lentokentän läheisyydessä sijaitseva DB Schenkerin varasto tuottaa varastoinnin lisäksi monipuolisia lisäarvopalveluita.

Kun DB Schenker vuonna 2018 haki yksikön päällikköä perusteilla olevaan Avia DC -varastoon Vantaalle, Tomi Tanskanen tarttui tilaisuuteen.

“Silloin avautui mahdollisuus lähteä rakentamaan uutta puhtaalta pöydältä. Olen työskennellyt noin 25 vuotta logistiikan ja varastoinnin parissa.”

Tanskasen ei ole katunut ratkaisuaan. Vilskettä ja vipinää on piisannut yllin kyllin varastointipalveluiden kehittämisessä.

“Kahden ensimmäisen vuoden aikana on ollut koko ajan joku uusi projekti meneillään. Henkilöstö on tehnyt tosi hyvää työtä.”

Arvaamattomasti ja nopeasti muuttuvassa maailmassa joustavuus on noussut arvoon arvaamattomaan

Tomi Tanskanen
Site Manager

Varasto on tärkeä lenkki toimitusketjussa

Avia DC tuottaa varastointi- ja lisäarvopalvelut yhdeksälle sopimuslogistiikan asiakkaalle.

“Suurin osa toimituksista tulee ulkomailta, pienempi osa kotimaasta. Otamme vastaan tavarat, varastoimme niitä, tuotamme mahdolliset lisäarvopalvelut ja lopuksi lähetämme tavarat asiakkaiden haluamiin osoitteisiin halutun suuruisina erinä”, Tanskanen kertoo.

Jakeluliikenteestä Suomeen vastaa pääosin DB Schenker.

Osa tavaroista ohjataan DB Schenkerin alueterminaaleihin, osa muutaman sadan metrin päässä Viinikkalassa sijaitsevaan DB Schenkerin terminaaliin, josta tavarat jaellaan eteenpäin vastaanottaviin osoitteisiin.

Kaikki varastointipalvelut yhdestä pisteestä

Avia DC:n varaston päivittäistä toimintaa pyörittää varastopäällikkö, kolme työnjohtajaa ja noin 40 työntekijää. Työnjohtajista yksi vastaa saapuvista lähetyksistä, toinen keräilystä ja kolmas lisäarvopalveluista.

Tanskanen kertoo, että käytössä on Control Tower -toimintamalli, jossa asiakas saa kaiken tarvitsemansa palvelun yhdestä osoitteesta. Malli on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa.

 1. Asiakkaan ensikontakti on asiakkaan toimintaan perehdytetty Schenkerin asiakaspalveluhenkilö. Tämä selvittää asiakkaan tarpeet ja pystyy järjestämään valtaosan asioista käytössä olevien järjestelmien avulla.
 2. Jos asia liittyy varaston toiminnan yksityiskohtiin, asiakaspalveluhenkilö ottaa yhteyden logistiikkakoordinaattoreihin. Nämä ovat käytännönläheisiä asiakaspalveluhenkilöitä varaston puolella.

“Tähtäimessä on se, että logistiikkakoordinaattorit hoitavat asiakaspalvelun varastolla”, Tanskanen sanoo.

Lisäarvopalveluita tarroituksesta leikkuuseen

Avia DC:n asiakkaista suuri osa toimii kaupan alalla. Varastoinnin lisäksi ne haluavat logistisia lisäpalveluita.

“Tuotamme laaja-alaisesti erilaisia lisäpalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tavalla tai toisella löydetään aina ratkaisu, joka täyttää asiakkaan odotukset”, Tanskanen korostaa.

Varastossa työntekijät keräilevät irtotavaroita lavoille, yhdistelevät tuotteita erilaisiksi kiteiksi ja seteiksi, tarroittavat pakkauksia ja lähettävät markkinointimateriaalia maailmalle. Leikkuupalvelu leikkaa asiakkaana olevan paperitukkurin paperia haluttuihin arkkikokoihin.

Avia DC:llä valvotaan myös laatua: tuotteiden laatu tarkistetaan, tehdään tarvittavia korjauksia ja tarvittaessa hävitään tuotteita sovitun prosessin mukaisesti.

DB Schenkerin varastomies leikkaa paperia

Laatumittarit sovitaan asiakkaan kanssa

Varastointipalveluiden ja varastoinnin lisäpalveluiden laatua, kuten aikatauluja ja tarkkuutta, seurataan säännöllisesti monilla eri mittareilla, jotka on sovittu asiakkaan kanssa.

“Olemme sitoutuneet sopimuksella selkeisiin tavoitteisiin. Tavoitteet ja niiden seuranta on ulkoistetussa varastossa jopa tarkempaa kuin yritysten omissa varastoissa. Tavoitteiden saavuttamista voidaan haluttaessa tukea bonus- ja sanktiomalleilla”, Tanskanen toteaa.

Työntekijöillä on ratkaiseva rooli palvelutuotannon onnistumisessa. Sitä varten Avia DC:n henkilöstö kokoontuu joka päivä tiimipalaveriin.

“Meillä on yksi varastonhallintajärjestelmä, josta työntekijät näkevät, missä mennään. Jokaiselle on aina selvää, mikä on päivän tavoite ja mitä on vielä tekemättä”, Tanskanen kertoo.

Suomi on palkittu useasti DB Schenkerin sisäisissä XSite-kilpailuissa.

DB Schenkerin varastojen toimintaa ohjataan ja kehitetään Lean-ajatteluun perustuvan XSite-toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Tavoitteena on aktivoida koko organisaatio mukaan kehitystyöhön ja erityisesti työturvallisuuden parantamiseen, missä onkin onnistuttu mukavasti.

Palveluvarasto joustaa tarpeen mukaan

Tomi Tanskasen mukaan Avia DC:n palveluiden avainsana on joustavuus.

“Joustavuuden tarve lisääntyy alati muuttuvassa maailmassa. Tänään tehdään yhtä, puolen vuoden päästä ehkä jotain muuta. Koronapandemia on ikävä esimerkki siitä, kuinka nopeita muutokset voivat olla”, hän toteaa.

“Joustamme asiakkaan puolesta. Meillä prosessit voidaan helposti mukauttaa ja skaalata uusien tilanteiden mukaisesti. Siksi varastologistiikkaa ei ole kovin paljoa automatisoitu. Automaatio ei taivu helposti äkkinäisiin muutoksiin.”

Tanskanen uskoo, että joustavien ulkoistettujen varastointipalveluiden kysyntä tulee lisääntymään.

“Ruotsi on tässä mielessä meitä paljon edellä, Suomi tulee perässä.”

Joustavuuden lisäksi asiakkaat odottavat palveluilta vastuullisuutta ja pyrkimystä ympäristövaikutusten pienentämiseen.

“Vastuullisuutta ja vihreiden arvojen mukaista toimintaa pidetään yhä tärkeämpänä. Siksi meillä onkin asiakkaiden kanssa useita vastuullisuuteen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyviä kehityshankkeita”, Tanskanen sanoo.

Paperin leikkuuta DB Schenkerin Avia DC -varastolla

Palveluvaraston hyödyt

 • Varasto joustaa muuttuvissa tilanteissa
 • Asiakkailla näkymä palveluprosesseihin
 • Asiakkaalle nimetty oma asiakaspalvelija
 • Monipuoliset lisäarvopalvelut
 • Tarkka laadun seuranta
 • Jatkuva kehitystyö
 • Selkeät tavoitteet ja raportointi
 • Työ kestävyyden parantamiseksi

DB Schenkerin varastointipalvelut Suomessa

DB Schenker tarjoaa Suomessa monipuoliset varastopalvelut lisäarvopalveluineen. Varastoista löytyy monien liiketoiminta-alojen erityisosaamista. Sertifioidun laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän lisäksi varastoilla on Tullin myöntämä AEO F -status

1. Avia DC Vantaa, lähellä lentokenttää

 • Kokonaispinta-ala 22 700 m2
 • 35 000 hyllypaikkaa
 • 9 asiakasta

2. Helsinki Oulunkylä, pääkaupungin sydämessä

 • 10 000 m2
 • 12 000 hyllypaikkaa
 • Noin 10 asiakasta

3. Nurmijärvi Ilvesvuori

 • Kokonaispinta-ala 25 000 m2
 • 30 500 hyllypaikkaa
 • Noin 25 asiakasta

4. Turku Vuorenniskankatu ja Pansio

 • Yhteensä 58 000 m2
 • 36 000 hyllypaikkaa
 • 36 000 m2 massavarastoaluetta

5. Tampere

 • 7 000 m2
 • 6 900 hyllypaikkaa
 • 250 m2 massavarastoaluetta
 • Noin 25 asiakasta

6. Kouvola

 • Kokonaispinta-ala 60 900 m2
 • 16 600 hyllypaikkaa
 • 46 000 m2 massavarastoaluetta
 • Lisäksi 5 000 m2 ulkovarastointialuetta
 • Noin 20 asiakasta

Tutustu DB Schenkerin varastoinnin palveluihin.