Jos asiat etenevät suunnitellusti, ovat DB Schenkerin kaikki kuljetukset maalla, merellä ja ilmassa ilmastoneutraaleja vuonna 2040.

DB Schenker on sitoutunut niin omien kuin koko arvoketjun kuljetuspäästöjen vähentämiseen. Erityisesti kaupunkijakelussa näkyy, kuinka DB Schenker auttaa koko toimialaa uudistumaan kohti vastuullisempaa huomista.

Miten DB Schenker luo kestävää kuljetusta kaupungeissa?

DB Schenkerin logolla varustetut, erityisesti kaupunkilogistiikkaan suunnitellut päästöttömät kuorma-autot, sekä liki äänettömät, täyssähköiset jakeluautot ovat tuttu näky kaupungeissa ympäri Eurooppaa.

Euroopassa on monien isojen kaupunkien keskustoissa zero-emission-zone-alueita, joihin ei muunlaisilla ajoneuvoilla olisikaan asiaa – mutta DB Schenker ei vaihda ripeällä tahdilla kuljetuskalustoaan päästöttömiin vaihtoehtoihin ainoastaan viranomaisten vaatimuksista.

”Sääntely kiristyy kaiken aikaa, ja aikataulut muutosten toteuttamiseen nopeutuvat. Kaikilla alan yrityksillä on kovat paineet siirtyä nollapäästöisiin kuljetusratkaisuihin”, kertoo DB Schenker Nordicin vastuullisuusjohtaja Hanna Melander.

”Me emme halua vain pysyä muutoksessa mukana, vaan olla askeleen edellä. Haluamme olla edelläkävijöitä ja auttaa esimerkillämme koko toimialaa kohti vastuullisempia kuljetuksia.”

Jos haluaa olla edelläkävijä, on oltava innovatiivinen. DB Schenker tekeekin paljon yhteistyötä liikennöitsijöiden, startuppien, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa testatakseen uusia ympäristöystävällisiä jakelukeinoja.

Viimeisen kilometrin päästöttömään jakeluun on kokeiltu muun muassa droneja, sekä autonomisia jakelurobotteja. Jakelurobotit osoittautuivat testeissä yllättävän sisukkaiksi: tulokset olivat hyvin lupaavia myös Suomen talvessa.

Sähköistäminen on ehdottomasti tärkein keino saavuttaa päästöttömät viimeisen kilometrin kuljetukset kaupunkialueilla. DB Schenker ei kuitenkaan halua jättää yhtäkään kiveä kääntämättä. Sähköavusteisia rahtipyöriä – kuten ruotsalaisen Velove Bikes AB:n kehittämiä Velove Armadillo -tavarapyöriä – käytetään ympäri Eurooppaa, sään salliessa myös Pohjoismaissa.

Polkupyöräjakelu on erityisen hyvä vaihtoehto suurien kaupunkien keskustoissa, koska niissä on paljon toimituksia suhteellisen pienellä alueella.

Kovimpiin talviolosuhteisiin rahtipyörät eivät sovellu, mutta schenkerfillaristit eivät helposti lannistu huonosta säästä: esimerkiksi Euroopan sateisimpana kaupunkina tunnetussa Norjan Bergenissä sataa noin 230 päivänä vuodessa, ja siellä DB Schenkerin rahtipyörä ajaa läpi vuoden.

Kuinka DB Schenker aikoo saavuttaa ensimmäisen tavoitteensa: fossiilivapaat kuljetukset?

Kaupunkien keskustoissa päästöttömät kuljetukset ovat monin paikoin jo tätä päivää. Esimerkiksi Tampereen keskusta-alueella kuljetukset hoidetaan pääosin jo nyt täyssähköisillä kuorma-autoilla.

Taajama-alueiden ulkopuolella matkat pitenevät ja samalla selätettävien haasteiden määrä kasvaa. Hanna Melander kuitenkin vakuuttaa, että merkittävää edistystä tapahtuu kaiken aikaa.

DB Schenker tekee nopeaa siirtymää kohti vaihtoehtoisia käyttövoimia, kuten puhtaasti tuotettua sähköä ja kestäväs tuotettuja biopolttoaineita. Lisäksi vedyn ja sähköpolttoaineiden käyttö siintävät jo horisontissa.

Erityisesti maaliikenteen puolella ratkaisut fossiilisista polttoaineista irtautumiseen alkavat olla jo näköpiirissä. Sellaiset asiat, jotka vielä muutama vuosi sitten nähtiin lähes mahdottomana, ovat muuttumassa todellisuudeksi. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa DB Schenkerillä on jo testikäytössä Volvo Trucksin kehittämiä täyssähköisiä raskaita HCT-yhdistelmiä.

”Ilmastoneutraalit globaalit kuljetukset vuoteen 2040 mennessä on todella kunnianhimoinen tavoite. Se kattaa paitsi kaikki meidän, myös kumppaneidemme – kuljetusyhtiöiden, lentoyhtiöiden ja varustamoiden – toiminnasta syntyvät päästöt”, Melander toteaa.

“Aivan ensimmäiseksi meidän on saavutettava mahdollisimman nopeasti riippumattomuus fossiilisista polttoaineista niin maalla, merellä kuin ilmassa.”

Uusiutuvat biopolttoaineet ovat tähän hyvä keino. Ne eivät ole lopullinen ratkaisu, mutta ne tarjoavat sillan, jonka avulla päämääriin päästään. Pitkän matkan raskaassa liikenteessä DB Schenker on lisännyt huomattavasti esimerkiksi biokaasun ja uusiutuvan dieselin käyttöä.

Biopolttoaineita hyödynnetään myös lentorahdissa koko ajan enemmän. DB Schenker tarjoaa jo nyt yhteistyökumppaneidensa kanssa lentorahtimahdollisuutta uusiutuvalla SAF-lentopolttoaineella. Kokonaan kierrätettävistä materiaaleista, kuten ruokaöljystä valmistettu SAF-lentopolttoaine voi vähentää päästöjä jopa 80 %, ja sitä voidaan käyttää saumattomasti korvaavana ratkaisuna kaikissa lentokoneissa.

Myös merirahdin biopolttoaineisiin on tehty tuntuvia investointeja – ja tulevaisuudessa myös sähköpolttoaineet eli uusiutuvasta sähköstä valmistetut synteettiset polttoaineet tarjoavat mahdollisen skaalattavan ratkaisun lento- ja merirahdille.

Ilmaston kannalta on parasta välttää jokainen turha kilometri

Melander painottaa, että ilmastoneutraalien kuljetusten onnistuminen edellyttää toki paljon muutakin kuin kasvihuonepäästöjen merkittävää vähentämistä ja fossiilisista polttoaineista luopumista.

Ilmaston kannalta parasta on välttää jokainen turha kilometri tavaroiden kuljettamisessa.

Maantieliikenteessä DB Schenker panostaa voimakkaasti esimerkiksi reittien suunnitteluun, jakeluautojen täyttöasteiden optimointiin ja kuljettajien ajotyyliin, jotka kaikki vaikuttavat osaltaan kuljetusten aiheuttamiin päästöihin.

Uusien ajoneuvojen automatiikka ohjaa jo itsessään kuljettajia tehokkaasti taloudelliseen ajotapaan. Lisäksi DB Schenker on luonut kuljettajille palkkiojärjestelmän, joka kannustaa kaikkia taloudelliseen ajoon.

”Kiinteistömme – esimerkiksi varastot ja logistiikkaterminaalit – ovat myös tärkeä osa ympäristöystävällistä logistiikkaa”, Melander kertoo.

Kaikissa DB Schenkerin uusissa kiinteistöissä pyritään kestävään energiankäyttöön ja ekologisiin ratkaisuihin, muun muassa tuottamalla itse aurinkoenergiaa ja seuraamalla tarkasti kiinteistöjen energian- ja vedenkulutusta, sekä jätemääriä. Hyvä esimerkki tästä on Tanskan Tauloviin muutama vuosi sitten avattu uusi logistiikkakeskus, joka täyttää tiukimmatkin ympäristö- ja vastuullisuusstandardit.

“Lisäksi pitää muistaa, että voimme vähentää tai estää päästöjä vain, jos olemme niistä tietoisia”, Melander huomauttaa. 

”Laadukas data analytiikan pohjana, läpinäkyvyyden lisääminen koko toimitusketjun päästöraportoinnissa – kaikilla näillä on valtava merkitys.”

Olen ylpeä tähänastisista saavutuksistamme kestävän kehityksen rintamalla. Tärkein saavutus on kuitenkin helppo nimetä: kaikkien schenkeriläisten innostaminen mukaan tälle matkalle.

Hanna Melander
Cluster Head of Sustainability

Tarvitsemme uuden teollisen vallankumouksen

YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ovat DB Schenkerin vastuullisuustyön perusta. Vaikka DB Schenker on jo saanut aikaan merkittäviä edistysaskelia matkallaan kohti ilmastoneutraaleja kuljetuksia, on tähän mennessä nähty kehitys Melanderin mukaan kuitenkin vasta alkusoittoa. 

”Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista globaaleista uhista – ja on kiistaton tosiasia, että tavaraliikenne tuottaa edelleen tuntuvan siivun maailman kasvihuonepäästöistä”, Melander muistuttaa.

Hän korostaa, että kaikkien kuljetusalan yritysten on entistä määrätietoisemmin tartuttava toimeen edistääkseen yhdessä ilmastonsuojelua. Vuorovaikutus koko toimitusketjun ekosysteemin ja kaikkien eri sidosryhmien välillä on onnistumisen ehdoton edellytys.

”Meidän on ymmärrettävä toistemme liiketoimintaa ja tehtävä yhteistyötä uusien ratkaisujen löytämiseksi. Tarvitsemme valtavan suuren muutoksen: uuden teollisen vallankumouksen, jonka myötä päästöjen minimoimisesta tulee kaikille ensiarvoinen päämäärä.”

Hopealuoteja ei ole olemassa, mutta Melander uskoo, että kaikkiin haasteisiin löytyy kyllä ratkaisu.

Aiemmin DB Schenker Ruotsin toimintojen vastuullisuustyötä johtanut Melander sai huhtikuussa 2023 johdettavakseen koko Pohjoismaiden klusterin vastuullisuustoiminnot. Laajempi työnkuva on antanut hänelle myös entistä enemmän perspektiiviä siihen, kuinka DB Schenker tulee ilmastotavoitteensa saavuttamaan.

”Olen ylpeä tähänastisista saavutuksistamme kestävän kehityksen rintamalla. Niitä on valtavasti. Tärkein saavutus on kuitenkin helppo nimetä: kaikkien schenkeriläisten innostaminen mukaan tälle matkalle”, Melander sanoo.

”Meillä on yhteinen päämäärä, jonka tulemme saavuttamaan. Olemme matkalla kohti ilmastoneutraaleja logistiikkapalveluita.”