De tre första industriella revolutionerna kretsade i tur och ordning kring ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken. När den fjärde industriella revolutionen nu tagit vid handlar det om digitalisering, automatisering och effektivisering. Men inte så mycket om människor och miljö.

Två barn som gungar på ett fält i solnedgången. I bakgrunden syns två vindkraftverk.
De tre hörnstenarna i Logistik 5.0 är människovänlighet, uthållighet och hållbarhet. Detta som motpol till de rent vinstdrivna systemen som har blivit alltmer ohållbara.

Industri och Logistik 5.0 tar vid där Industri 4.0 slutade. Nu kombineras de tekniska landvinningarna med ny forskning och innovation för att skapa system och lösningar som sätter just människan och miljön i fokus.

Motpol till vinstdrivna system

De tre hörnstenarna är människovänlighet, uthållighet och hållbarhet. Detta som motpol till de rent vinstdrivna systemen som blivit alltmer ohållbara. Istället för att fråga sig vad som är möjligt att göra med ny teknik, blir frågan vad teknik kan göra för oss människor. För att svara upp mot hållbarhet krävs att processerna blir cirkulära, återanvändande och minimerar slöseri och utsläpp. Med uthållighet menas att systemen måste vara robusta och klara alla utmaningar i form av extremväder och pandemi.

Statistik från Eurostat över arbetsrelaterade olyckor har hittills varit dyster läsning. De branscher som ligger i topp är bygg, transport, lager och tillverkning. Även grossist- och detaljhandel ligger högt. I dessa branscher skapas nya yrkesroller och de farligaste momenten hanteras av robotar.

Digitalisering av industrin möjliggör dessutom att industriarbetare kan arbeta på distans. Detta öppnar för arbetstillfällen på andra geografiska platser än just vid fabriken och är dessutom ett exempel på mer motståndskraftig setup mot pandemier.

Människan först

För vi har sett hur covid-19 stängt ned hela fabriker och orsakat underskott av produkter inom flera branscher. Att människan kommer före tekniken inkluderar även dagens krångliga och komplicerade användargränssnitt för många maskiner, affärssystem och datorer. När tekniken och systemen blir enklare att använda kan kompetensgapet och svårigheten att finna kompetens minska. I stället för att bara utvalda applikationsexperter kan göra jobbet, kan nära nog vem som helst få saker gjorda. Samtidigt måste befintliga anställda uppdateras med nya kompetenser.

Nya yrkesroller kan skapas och de farligaste momenten får hanteras av robotar. Digitalisering av industrin innebär dessutom att industriarbetare kan arbeta på distans.

The World Manufacturing Forum har identifierat en lista med färdigheter som kommer behövas inom industrin i framtiden. De tio färdigheterna kan sammanfattas med förmågan att kunna navigera i den digitala världen med allt från artificiell intelligens till cybersäkerhet. Men även att inneha ett entreprenöriellt och öppet mindset. Förmågan att kunna tänka kreativt samt hitta och skapa lösningar för en mångfald av människor med olika preferenser och behov. Andra viktiga färdigheter är att kunna kommunicera och vara öppen för konstant förändring. Istället för att försvara och förvalta det befintliga, handlar det om att ständigt utmana status quo. För företagen är fördelarna med Industri 5.0 många.

Ersätter gammalt tänk

Företag som anammar detta blir mer attraktiva arbetsgivare, energi kan sparas och den generella uthålligheten ökar när anpassning till den nya omvärlden kommer på plats. Dessutom kan man leverera bättre erbjudanden till kund. Inom Industri och Logistik 5.0 ska de effektiva lösningarna leverera nytta på individnivå.

Personifiering ersätter det gamla tänket att en och samma lösning får duga åt alla. Begreppet kallas hyperpersonifiering och kan redan ses hos digitala tjänster som Netflix och Spotify, där erbjudanden tas fram baserat på personliga preferenser. Samma spelregler kommer också att gälla fysiska produkter och leveranser. Dock finns en initial risk att de som investerar för framtiden kommer att få se en kraftig konkurrens av prispressare, som endast ser till de kortsiktiga vinsterna. För de som jagar kortsiktiga vinster är samtidigt de största risktagarna. Att investera i människan, miljön och uthållig hållbarhet är att ställa om för framtiden och att investera i sitt eget företag. Attraktionskraften i ett sämre erbjudande kommer att blekna när övriga tjänster och produkter blir hyperpersonifierade och mer hållbara, dessutom framställda på ett mer hållbart sätt.

Det är uppenbart att dessa typer av system kommer vara mest eftertraktade av såväl kunder som arbetstagare och vinnare i det långa loppet.


Läs mer:

DB Schenkers innovationsprojekt

En framtid med drönare och närodlad cement