Innovation är viktigt för att hitta framtidens hållbara transportlösningar. Vårt konsultbolag DB Schenker Consulting projektleder en rad intressanta innovationsprojekt kopplade till vårt hållbarhetsarbete.

Vi deltar i projektet E-Charge som utvecklar eldrivna lastbilar som klarar dagliga körsträckor längre än 50 mil.

Förstudie om elektrifiering av godstransporter på väg

I detta projekt studerar vi de logistiska konsekvenser olika teknikval för elektrifiering av det svenska godstransportsystemet för långväga vägtransporter innebär för produktionssystemet av transporttjänster ur speditörer, åkerier och varuägares perspektiv.


Smarta urbana trafikzoner

DB Schenker deltar i referensgruppen i projektet Smarta urbana trafikzoner med fokus på den framtida flexibla staden där fordon rör sig på människors villkor. Målet är att skapa förutsättningar för ett verktyg som baserat på geofencing bidra till hälsosammare och säkrare miljöer att leva och bo i.


Elektrifierade godstransporter Stockholm Syd

Projektet ser på elektrifieringen i området Almnäs/Mörby mellan Södertälje och Nykvarn kommun, med mål om att reducera effekterna av den tillkommande vägtrafiken.


Gothenburg Green City Zone

Business Region Göteborg är en av initiativtagarna till Gothenburg Green City Zone där företag, samhällsaktörer och forskare ska utveckla, testa och skala upp ny teknik för fordon och infrastruktur. Målsättningen är att alla transporter i delar av Göteborg ska vara helt utsläppsfria 2030 – och den använda elen grön.


E-Charge

Vi deltar i projektet E-Charge som utvecklar eldrivna lastbilar som klarar dagliga körsträckor längre än 50 mil. I projektet ska Schenker Åkeri testa fordon från Scania i fjärrtrafik.


High Capacity Transport

Genom High Capacity Transports (HCT), genomför vi fältprover med nya lastbilsstorlekar och fordonskombinationer. Projektet drivs tillsammans med Volvo, Trafikverket, CLOSER (via Lindholmen Science Park), Wabco med flera.