iBoxen

DB Schenker, iBoxen och Linköpings universitet har påbörjat en omfattande förstudie för att utveckla ett AI-verktyg som kan förbättra placeringen av paketboxar i svenska städer. Detta projekt är en del av CLOSERs AI Enhanced Mobility-projekt, vilket finansieras av Vinnova och Drive Sweden. Det bygger vidare på en tidigare studie där en AI-baserad lösning optimerar placeringen av boxar baserat på var paketombud finns sig samt människors rörelsemönster i vardagen. Projektet går nu in i en mer detaljerad fas som syftar till att undersöka hur AI kan användas för att optimera placeringen av paketboxar i förhållande till befintliga ombudsplaceringar och rörelsemönster.

TRASSEL

I projektet TRASSEL samarbetar DB Schenker med Viscando, ett startup-företag som specialiserar sig på sensorteknik, data och AI för trafik och mobilitet. Projektet syftar till att förbättra effektiviteten på logistikterminaler genom att lösa problem som orsakar fördröjningar och trängsel. Genom att använda 3D-sensorteknik, datavisualisering och AI ger projektet insikter, prognoser och visualiseringar av hur gods rör sig och placeras inne på terminalerna. Målet är att få de värdefulla insikter som visualiseringar ger samt att förbättra AI på att förutsäga godsrörelser och utrymmesutnyttjande. Studien indikerar att proaktivt beslutsfattande baserat på AI-förutsägelser kraftigt kan förbättra terminalverksamheten samt leda till ökad produktivitet.

REDIG

Tillsammans med Gothenburg Green City Zone deltar DB Schenker Sverige i projektet REDIG, som syftar till att skapa ett fossilfritt logistiksystem för stadens evenemangsområde. Projektet pågår från oktober 2023 till oktober 2026 med huvudmålet att minska leveranstrafik och kostnader, genom att konsolidera gods på ett hållbart sätt. Men även att belysa behovet av operativa förändringar för att uppfylla klimatmålen och optimera trafikflöden. Projektets syfte är att skapa en gemensam knutpunkt för varor, vilket gör det möjligt att uppnå både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Samarbetet kommer att minska förbrukningen av fossila bränslen trängsel, buller, olyckor samt miljöpåverkan.

REEL 2

REEL är ett nationellt initiativ vill påskynda övergången till elektrifierade tunga transporter tillsammans med ledande svenska aktörer. Projektet, vilket är nära besläktat med eCharge, leds av CLOSER vid Lindholmen Science Park. I praktiken handlar det om att etablera, driva och utvärdera cirka 60 olika regionala logistikflöden och i ett samarbete mellan ett stort antal aktörer såsom transportköpare, speditörer, åkerier, terminaloperatörer, laddplatsoperatörer, elnätsbolag och leverantörer av ledningssystem, laddningsutrustning och fordon. Projektet syftar till att skapa en experimentell och teoretisk bas som kan användas för att påskynda storskalig regional elektrifiering. Godstransportservice (GTS) i Umeå, ett av DB Schenkers partneråkerier, är en aktiv deltagare i REEL och är kör initiativets första helt eldrivna distributionslastbil i norra Sverige.

“Möjligheten att visualisera platsanvändningen i realtid ger oss stora möjligheter att fatta bättre beslut och förbättra arbetet. Vi ser en stor potential i att kombinera realtidsdata med avancerad AI för att möjliggöra smartare och optimerad terminalanvändning.”

Gustav von Sydow, Head of Process, Digitalization, and Innovation at DB Schenker Land Transport Sweden