Säkerhet är viktigt ur många olika perspektiv och det finns vissa områden där vi måste vidta extra försiktighetsåtgärder för att garantera säkerheten för våra medarbetare och andra inblandade parter.

Säker hantering av farligt gods

Vi på DB Schenker har lång erfarenhet av att transportera farligt gods och säkerställa efterlevnad av de många, ibland komplexa, lagar och regler som finns. Eftersom alla i en transportkedja spelar en viktig roll när vi transporterar farligt gods, värdesätter vi vårt nära samarbete med kunder, transportörer och andra intressenter. Vi arbetar aktivt med frågor som rör farligt gods på alla nivåer inom koncernen – för att minimera riskerna.

Vi ser ständigt över våra processer, både genom interna revisioner och egenkontroller samt via externa parter och myndigheter. Alla medarbetare som är involverade i farligt gods-transporter har erforderlig utbildning och går kontinuerligt kurser för att upprätthålla kompetensen.

Alla förare som kör farligt gods har ADR-förarintyg för transport av farligt gods eller har genomgått ADR 1.3-utbildning beroende på vilken typ av gods som ska transporteras. Vi genomför regelbundet utvärderingar av våra underleverantörer, både vad gäller utbildningskrav och andra viktiga frågor kring farligt gods.

Vi har etablerat ett nära samarbete gällande transport av farligt gods inom våra nordiska länder under 2023. Framöver kommer vi att vara ännu bättre förberedda för att ta oss an de hinder som ligger framför oss.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet

Eftersom vi är en av Nordens största transportleverantörer är många tusen fordon ute på vägarna varje dag. Vi vill förstås göra vårt yttersta för att säkerställa trafiksäkerheten. Grundkraven är att alla våra fordon ska vara välutrustade och följa service-intervallen. Självklart kräver vi att alla förare använder säkerhetsbälte, följer skyltade hastighetsbegränsningar, iakttar gällande kör- och vilotider samt håller blicken stadigt riktad mot vägen.

Varje år genomför vi stickprovskontroller och revisioner hos våra åkerier, där vi kontrollerar att våra policyer följs, att service utförs enligt angivna intervall och att åkeriernas arbetsmetoder är enligt överenskommelse. Majoriteten av de nordiska lastbilarna har alkolås installerade och siffran ökar successivt. Vårt eget åkeri, Schenker Åkeri AB, har alkolås i samtliga fordon.

Hur vet vi när det har skett en olycka?

För att kunna reagera snabbt när olyckor inträffar har vi tre olika system på plats: HelpDesk Palvelu i Finland, Rayvn i Norge och Infolarm i Sverige. Systemen säkerställer att berörda parter får nödvändig information om händelsen, och gör att vi kan agera snabbt dygnet runt samt att vi kan analysera och följa upp ärenden i detalj.

SystemAntal rapporterade olyckor
Securitas, Finland54
Rayvn, Norway26
Infolarm, Sweden37