Utsläpp från flygfrakt står för en betydande del av DB Schenkers Scope 3-utsläpp. Vi är mycket engagerade i att bli CO2-neutrala och vi vet att vi är beroende av globala samarbeten för att nå våra mål. 

Lyckligtvis delas våra ansträngningar av hela branschen, och vi ser framsteg när det gäller att ersätta fotogen med bränslen från förnybara källor. För närvarande finns det tre huvudsakliga produktionsvägar: SAF, ATJ och Power-to-Liquid. 

  • SAF (Sustainable Aviation Fuel) eller HEFA är bränsle som framställs av biologiska restprodukter som skogsavfall, hushållsavfall eller matolja. 
  • ATJ (Alcohol-to-Jet) är ett annat biobränsle som utvinns ur sockerrör, majs och switchgrass som omvandlas till alkohol.   
  • PtL (power-to-liquid) är ett syntetiskt bränsle som tillverkas av flytande kolväten. Det produceras med hjälp av förnybar el, vatten och koldioxid. 

Förutsättningarna för att byta till de olika typerna av förnybara bränslen varierar vad gäller tillgänglighet, infrastruktur och kostnader. Under 2023 har vi sett många stora investeringar i produktion av SAF, både i USA, i Europa och i APAC. I Norden har vi sett ny produktion i Finland, Norge och Sverige. Även om det förnybara bränslet är dyrare än traditionellt flygbränsle kommer gapet att minska när stordriftsfördelarna sänker priset på SAF och när kostnaden för att släppa ut växthusgaser (GHG) ökar. Under 2023 har DB Schenker köpt cirka 12 000 ton SAF från våra flygbolagspartners, däribland Lufthansa Cargo, United Airlines och Virgin Atlantic. Detta har hjälpt oss att undvika mer än 40 000 ton CO2. 

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att köpa SAF-bränsle för sina flygningar. Detta gäller för alla våra flygtransporter över hela världen, oavsett vilken typ av flygplan eller flygbolag som används. Även om det SAF-bränsle som du som kund har betalat för kan komma att användas för andra flygningar gynnas klimatet eftersom de totala utsläppen minskar. Detta är vad som kallas virtuell tillämpning, eller den gröna massbalansprincipen och processen granskas av en oberoende tredje part.