I takt med att oron för klimatförändringarna ökar söker företag världen över hållbara lösningar för att minska sitt koldioxidavtryck. I vår bransch, där beroendet av fossila bränslen varit norm under lång tid nu, är övergången till förnybara energikällor en naturlig del av utvecklingen.

Biobränsle minimerar behovet av fossila bränslen

På DB Schenker har hållbarhet högsta prioritet. För att ställa om all transport till förnybar el ser vi ett akut behov av att minska beroendet av fossila bränslen. Biobränsle är en avgörande del i att uppnå koldioxidneutralitet, särskilt för tunga fordon där elektrifieringen möter vissa utmaningar.

Kvalitet spelar roll

När det gäller biobränsle är kvaliteten avgörande. Sträng reglering, som EU:s direktiv om förnybar energi (RED), sätter stora krav på biobränslet. Det är för att förhindra användning av råvaror som kan skada klimatet, i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald. Kontinuerlig förstärkning av lagstiftningen understryker engagemanget för ansvarsfull användning av biobränslen. 

Biofuel filling station on a green background. Bio fuel concept

Nordisk innovation inom biobränslen

När det gäller att använda hållbara bränslen ligger vi i DB Schenker Nordics i framkant. Hydrogenerad vegetabilisk olja, HVO, utvinns ur biologiska restprodukter och minskar CO₂-utsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel. Samtidigt ger biogas, som produceras av organiskt avfall, minskningar på upp till 95 procent. 

Statligt stöd och politiskt ramverk

Övergången till biobränsle skyndas på ytterligare av stödjande statlig politik i hela Norden. Finansiella subventioner uppmuntrar till investeringar i biogasproduktion och infrastruktur, medan obligatoriska krav på biodrivmedel uppmuntrar till att blanda biobränsle med traditionella drivmedel. Från Danmark till Norge, Finland till Sverige, driver regeringarna på omvandlingen mot en grönare transportindustri. 

Blickar framåt

Med ständiga förbättringar av biobränslet och ett växande engagemang för hållbarhet, ser transportsektorns framtid lovande ut. Just nu arbetar vi på DB Schenker för att kunna öppna en ny biogasstation i Oslo – bara ett av många steg vi tar mot miljövänligare lösningar inom logistikbranschen. 

–Vårt långsiktiga mål är att använda förnybar el som huvudbränsle i våra transporter, men biobränsle spelar en avgörande roll för att vi snabbt ska kunna minimera beroendet av fossila bränslen och nå våra mål”, säger Hanna Melander, Cluster Head of Sustainability. 

Hanna Melander, Head of Sustainability Nordics

Med betydande minskning av koldioxidutsläpp och stöd från både regelverk och statliga initiativ banar biobränsle väg för grönare och mer effektiv logistik. Vi på DB Schenker vill visa vägen. Vår vision är koldioxidneutrala transporter för en ljusare och renare framtid för kommande generationer.