Planen är att alla DB Schenkers transporter (landtransporter, sjö- och flygfrakt) ska vara koldioxidneutrala år 2040. DB Schenker har som mål att minska både sina egna och hela leveranskedjans transportutsläpp.

Hur skapar DB Schenker hållbara stadstransporter?
Det finns många tysta ellastbilar med DB Schenker-loggan på runtom i Europas städer. De har utformats för stadslogistik. Många europeiska städer har nollutsläppszoner i sina stadskärnor, vilket innebär att andra typer av fordon inte är tillåtna. Men DB Schenker ställer inte om sin transportflotta till utsläppsfria alternativ enbart på grund av lagstadgade krav.
— Reglerna skärps och tidsgränsen för att genomföra förändringar accelererar. Alla företag i branschen är under press att byta till utsläppsfria transportlösningar, säger Hanna Melander, Hållbarhetschef på DB Schenker Nordics.
— Vi vill inte hålla jämna steg med tidsgränserna, utan vi vill ligga ett steg före. Vi vill vara pionjärer och hjälpa hela branschen mot mer ansvarsfulla transporter.

Som pionjär måste du vara innovativ! DB Schenker samarbetar med nystartade företag, forskningsinstitut och andra intressenter för att testa nya miljövänliga distributionsalternativ. Exempelvis har drönare och självkörande robotar testats för utsläppsfri distribution den sista milen. Leveransrobotar visade sig vara förvånansvärt tåliga: de testades i Finland mitt i vintern och resultat var mycket lovande.

Nyckeln för last mile-transporter i stadskärnan heter så klart elektrifiering. Exempelvis används elcykelleveranser i hela Europa. Cykelleveranser är ett bra alternativ i stora stadskärnor, där det sker många leveranser inom ett begränsat område. Ett fint exempel på där elcyklarna används året runt är Bergen (känd som Europas regnigaste stad) i Norge.

Hanna Melander

Hur ska DB Schenker nå målet med koldioxidneutrala transporter?
I stadskärnorna har DB Schenker alla möjligheter att nå sitt mål före 2030. Däremot ökar avstånden utanför stadskärnorna ökar vilket har medfört att det finns fler utmaningar att övervinna.
DB Schenker övergår i rasande takt till alternativa bränslen som el, vätgas, hållbart producerade biobränslen och syntetiska e-bränslen.

Inom tunga och långväga landtransporter är lösningar för att fasa ut fossila bränslen inom synhåll. Det som för några år sedan ansågs vara en omöjlighet är idag verklighet. I Finland och Sverige har vi på DB Schenker till exempel redan Volvo Lastvagnars helt eldrivna High-Capacity Transports, HCT, i testanvändning.
— Att sträva efter koldioxidneutrala globala transporter redan till 2040 är ett ambitiöst mål. Det omfattar inte bara våra egna transporter utan även utsläppen från alla våra partners – transportföretag, flygbolag och rederier, berättar Hanna Melander.

Förnybara biobränslen är ett bra alternativ men inte den ultimata lösningen, men det är en tillfällig bro för att nå målen. Inom tunga fjärrtransporter har DB Schenker ökat användningen av till exempel biogas och förnybar diesel.

Biobränslen används också alltmer inom flygfrakt. Tillsammans med sina partners erbjuder DB Schenker flygfrakt med förnybart SAF-flygbränsle. SAF är tillverkat av helt återvinningsbara material som matolja. Det kan utan problem användas i alla flygplan och kan minska utsläppen med upp till 80 procent.

Investeringar har gjorts i biobränslen för sjöfrakt och i framtiden kommer syntetiska bränslen som tillverkas av förnybar el att erbjuda en potentiellt anpassad lösning för flyg- och sjöfrakt.

Undviker varje onödig kilometer – för klimatets skull
Hanna Melander betonar att det krävs många andra saker också, utöver minskningar av utsläppen av växthusgaser och utfasning av fossila bränslen. Det bästa för klimatet är att undvika varje onödig kilometer i varutransporterna.

Inom landtransporter lägger DB Schenker mycket tid på ruttplanering, optimering av fyllnadsgraden i lastbilarna och ecodriving, vilket alla bidrar till att minska utsläppen.

Automatiseringen i nya fordon vägleder förarna effektivt mot ecodriving. DB Schenker har även skapat ett bonussystem för förare som använder sig av ecodriving.

Hållbara fastigheter, lager och terminaler
—  Våra fastigheter, lager och terminaler, är en viktig del av den hållbara logistiken, säger Hanna Melander.

Alla DB Schenkers nya fastigheter strävar efter energianvändning med hållbara lösningar, till exempel genom att använda egenproducerad solenergi och övervaka fastigheternas energi- och vattenförbrukning samt avfallsvolymer. Ett bra exempel på detta är logistikcentret som öppnades för några år sedan i Taulov i Danmark, och som uppfyller de hårdaste miljö- och hållbarhetsstandarderna.

— Vi måste komma ihåg att vi bara kan minska eller förhindra utsläpp om vi är medvetna om dem. All högkvalitativa data som grund för analyser och ökad transparens i utsläppsrapporteringen i hela leveranskedjan är också viktigt, säger hon.

En ny industriell revolution
FN:s globala mål för hållbar utveckling används som grund för DB Schenkers hållbarhetsarbete. Även om DB Schenker redan har gjort stora framsteg på sin resa mot koldioxidneutrala transporter, är den utveckling vi sett bara början av.

—  Klimatförändringarna är ett av vår tids största globala hot och det är ett faktum att logistiktjänster fortfarande står för en ganska betydande del av världens utsläpp av växthusgaser, säger Melander.

Hon menar att alla transportföretag måste vidta handlingskraftiga åtgärder för att gemensamt främja klimatskyddet. Samspelet mellan hela leveranskedjan och alla intressenter är avgörande för framgång.

—  Vi måste förstå varandras verksamheter och arbeta tillsammans för att hitta nya lösningar. Vi behöver en ny industriell revolution som leder till att utsläppsminimering blir en topprioritet för alla.