Vad är viktigt vid val av logistikleverantör? Den frågan ställde sig Camfil Sverige när de upphandlade logistikpartner. Företaget fick in många starka erbjudanden, där DB Schenker erbjöd det bästa och mest hållbara valet.

Tack vare nya terminalen i Södertälje kan DB Schenker erbjuda Camfil Sverige den mest hållbara lösningen sett till kvalitet, kostnad och miljö.

I Sverige hanteras Camfils transporter numera av oss på DB Schenker eftersom vi kunde erbjuda den mest hållbara lösningen över tid, utifrån parametrarna kvalitet, kostnad och miljö. 

Mest hållbara lösningen över tid

Vår nya terminal i Södertälje var en bidragande faktor till att logistikföretaget kunde erbjuda ett upplägg som stärkte alla ovan nämnda parametrar, baserat på fasta upphämtningar med samlastning in till terminal. Något som möjliggör frekventare upphämtningar, högre fyllnadsgrad och effektivare logistik för både Camfil och DB Schenker.

Camfil är ledande tillverkare av både kommersiella och industriella system för luftfiltrering och stoftavskiljning som minimerar energianvändning och gynnar människor och miljö. Företaget grundades år 1963 i Trosa och har i dag 5 200 anställda världen över. Camfil har en global nettoomsättning på 9,8 miljarder kronor.

– Jag har jobbat med lagerdistribution i många år och för den typen av transporter vi har är DB Schenker den bästa partnern. En normalkund till Camfil har relativt små leveranser, kanske en till två pallar. Då måste man ha ett bra nätverk som täcker hela Sverige. Det tycker jag är DB Schenkers styrka. Tack vare ert rikstäckande nätverk täcker DB Schenker 97–98 procent av vårt behov, säger Anders Endertorp, interim logistikchef på Camfil Sverige.

Hållbarhet – en prioriterad fråga från dag ett

Åsa Lidström, kvalitets- och hållbarhetschef på Camfil Sverige, betonar att hållbarhet har varit ett stort fokus för Camfil från dag ett.

– Vi tittar på våra produkters hela livscykel och strävar efter att bli mer cirkulära. Här ingår såklart optimering av våra transporter som är en viktig del. Camfils produkter bidrar till renare luft och bättre miljö för både människor och planeten i stort. Förutom utveckling av produkter och tillverkningsprocesser, är även utvärdering av samarbeten och arbetsflöden viktiga frågor i vårt hållbarhetsarbete, säger hon.

Camfil har gjort egna kundundersökningar som visar att det finns ett stort miljöengagemang hos kunder som värdesätter miljövänliga transporter, något som Camfil vill kunna tillmötesgå.

– DB Schenker har satta klimatmål och etablerade arbetssätt som tillsammans med våra egna förbättringar kommer att hjälpa oss minska vår klimatpåverkan, säger Åsa Lidström.


Läs även:

Schenker Logistics AB automatiserar Active Brands europeiska centrallager

Ny Södertäljeterminal öppnar för effektivare leveranser

Våra viktigaste samarbetspartners