En yrkeschaufför står bredvid en paketbox i ett bostadsområde. Han har ett paket under armen. bakom honom står en lastbil med flaket öppet.
Vårt långsiktiga partnerskap med samarbetsåkerierna öppnar för nysatsningar på hållbara transporter.

Åkerierna är vår största och viktigaste leverantörsgrupp och samarbetet spänner över 60 år. Ett upplägg som öppnar för att våga satsa och tänka nytt när det kommer till transportbranschens omställning.

Det går inte att prata om DB Schenker utan att nämna våra samarbetsåkerier. Ett partnerskap som sträcker sig över ett halvt sekel. Det unika och långsiktiga upplägget är en anledning till att vårt omställningsarbete fungerar så bra. Åkerierna är organiserade i Bilspeditions Transportörförening (BTF), som är en sammanhållande länk och partner vi på DB Schenker i Sverige diskuterar viktiga frågor med.     

– Just långsiktigheten i partnerskapet är kärnan i samarbetet och gynnar både oss och åkerierna. Det ger trygghet och stabilitet. Vi har ett gemensamt intresse i att hålla hög kvalitet och ser kunderna som gemensamma. Då vågar man satsa på ny teknik, säger DB Schenkers Anna Hagberg, Head of Network & Linehaul/Road Brokerage i Sverige och Danmark.

Inspirerar varandra

Idag arbetar vi med runt 180 åkerier som kör in- eller utrikes. Att driva eller ta upp saker med alla åkerier separat skulle bli väldigt tungt. Därför spelar BTF en viktig roll i samarbetet eftersom de företräder samtliga åkerier som kör inrikes. En effektiv lösning som bygger på långsiktighet och partnerskap.

– Vi har många forum där vi når ut till alla. Kopplat till omställningen ger det en snöbollseffekt där man inspirerar varandra. Det skapar goda förutsättningar för att driva på utvecklingen tillsammans med åkerierna, säger Anna Hagberg.

Samlastning med bil

Nicklas Svensson, vd på AHL Johanssons Åkeri som är en del av Börjeskoncernen, lyfter ytterligare en fördel med samarbetet.

– Nätverkets främsta styrka är också den äldsta. Vår gemensamma affärsidé som även stod på väggen på den första terminalen och som vi lägger mycket tid och kraft på – ”samlastning med bil”. Det är vi bäst på i Sverige. Att samlasta gods för att få så bra fyllnadsgrad som möjligt är både ett hållbart och klimatsmart erbjudande till de kunder som inte själva kan fylla en bil, säger han. 

 

År 1947 startade Börje Johansson företaget som idag är Börjeskoncernen. Här sitter han utanför Bilspeditions första terminal i Göteborg. På väggen står budskapet som är lika aktuellt idag. Bilden är från 1950-talet.

Vår fordonsflotta elektrifieras i snabb takt. Det kommer ständigt nya fordon i vårt nätverk

Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker


Vi bryr oss om människor och miljö

Ja, vi bryr oss faktiskt. Det betyder att vi kollegor stöttar och hjälper varandra för att skapa så bra lösningar som möjligt för dig som kund. Och lösningar som är så bra som möjligt för vår planet och dess invånare. Den snabba teknikutvecklingen inom transporter hjälper oss att hela tiden komma närmare vårt mål – att helt slopa fossila bränslen.