Vuoden 2022 alkupuolen saldo on vahvasti positiivinen. Vientiteollisuuden kuljetusvolyymit kasvoivat, ja kuljetus- ja logistiikka-ala pystyi luovimaan hienosti muuttuvassa toimintaympäristössä. Loppuvuotta kohden epävarmuus kuitenkin lisääntyy. Tulevan syksyn aikana se tarkoittaa asiakashintojen tarkistuksia, jotta voimme varmistaa palveluiden laadun, kirjoittaa Schenker Oy:n toimitusjohtaja Petteri Nurmi.

Viimeisen parin kuukauden aikana kustannukset ovat nousseet kuljetus- ja logistiikka-alalla huomattavan nopeasti. Ukrainan sota jatkuu ja kustannuspaineet iskevät laajalla rintamalla. Pelkästään kuormalavojen hinta on nelinkertaistunut tämän vuoden aikana. Lämmitys- ja sähkökulujen nousu nostaa kiinteistöjen, kuten terminaalien ja palveluvarastojen käyttökustannuksia. Inflaation kiihtyessä alan yritysten rohkeus ja mahdollisuus investoida uuteen kalustoon vähenevät, kun samaan aikaan vanhan kaluston korjauskustannukset kasvavat.

Polttoaineiden ja raaka-aineiden hinnat nousevat, kun energiamarkkinat hakevat uutta asentoa. Polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa niin maakuljetuksiin kuin lento- ja merirahdin hinnoitteluun. Jotta olemme pystyneet pitämään yllä kuljetuskapasiteettia, olemme kompensoineet omille liikennöitsijöillemme kohonneita polttoainekustannuksia.

Kuljettajapula rokottaa kuljetuskapasiteettia

Suomessa katoaa tällä hetkellä kuljetuskapasiteettia. Yksi suuri syy siihen on työntekijäpula, eli ammattitaitoisia kuljettajia on vaikea löytää, samoin sopimusliikennöitsijöitä.

Tulevaisuudessa meidän pitää varautua siihen, että kapasiteetti supistuu entisestään. Työntekijäpulasta voi tulla vielä suuri murheenkryyni Suomessa, mikä vaikeuttaa kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaa. Manner-Euroopassa  kuljettajapula on ollut iso ongelma jo pidempään.

DB Schenkerillä on omalta osaltaan vastuu huolehtia siitä, että saamme uusia tekijöitä alalle tulevaisuudessakin. Siksi investoimme uuteen kalustoon ja toimitiloihin, työssä viihtymiseen ja työturvallisuuteen. Haluamme olla houkutteleva työpaikka.

Työntekijäpula ja inflaatiokierre nostavat kuljetus- ja logistiikka-alan kustannuspaineita. Tämä vie meitä syksyllä kohti asiakashintojen tarkistuksia , jotta voimme taata asiakkaillemme laadukkaat palvelut ja kattavan verkoston jatkossakin.

Vastuullisuus on todellisia tekoja

Vastuullisuus ja ympäristö ovat tällä hetkellä kuljetus- ja logistiikka-alan tärkeimpiä teemoja. Jos niitä ei hoida nyt kunnolla, on tulevaisuus meille kaikille vaikeampi. Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia toimitusketjun vastuullisuudesta ja siitä, miten voimme kehittää sitä yhdessä entistä paremmaksi.

Teemme koko ajan työtä vastuullisuuden hyväksi. Tämä työ on todellisia tekoja:

  • Olemme hankkineet lisää täyssähköjakelukalustoa. Tampereen uuteen terminaaliin Lempäälään on rakennettu sähkökuorma-autojen latauspiha, koska hoidamme Tampereen keskustan jakeluliikenteen täysin sähköisesti.
  • Käytämme kuorma-autojen käyttövoimana myös biokaasua ja uusiutuvaa dieseliä.
  • Tuotamme osan toimitilojen tarvitsemasta sähköstä aurinkoenergialla. Uusimmat aurinkovoimalat rakennettiin  Joensuun ja Kuopion terminaaleihin.
  • Hyödynnämme maalämpöä terminaalien lämmityksessä ja ledivalaistuksen avulla säästämme sähköä.

Olen ylpeä siitä, miten kuljetus- ja logistiikka-ala on pystynyt reagoimaan, muuttumaan ja toimimaan vaikeissa ja vaihtelevissa olosuhteissa.

Petteri Nurmi
CEO, Schenker Oy

Suomen vientiteollisuudella menee mukavasti

Haluan nostaa vuoden 2022 ensimmäisestä puoliskosta kolme kohokohtaa. Ensimmäinen on kotimaisen vientiteollisuuden hyvät kuljetusvolyymit.   Vientiteollisuuden hyvä vire on näkynyt meille tavaravirtojen vilkkautena.

Toinen nosto on Tampereen ja Ylivieskan uusien terminaalien asiakastilaisuudet. On ollut hienoa tavata asiakkaita kasvokkain pitkän tauon jälkeen. Molemmat projektit ovat olleet tiukkoja puristuksia omalle organisaatiollemme. On hienoa, että saamme käyttöön moderneja toimitiloja, jotka mahdollistavat entistä paremman palvelun asiakkaille.

Kolmas kohokohta on Vähälä Yhtiöiden erinomaisesti onnistunut integraatio osaksi DB Schenkerin verkostoa. Asiakkaat ja henkilöstö ovat halunneet jatkaa kanssamme sekä olemme saaneet kasvatettua liiketoimintaa. Haltuunottoprojektissa on puolin ja toisin etsitty ja löydetty yhteisiä toimintatapoja. Olemme yhdessä ideoineet, miten asioita voi tehdä paremmin.

Syksyn talousennuste on pilvinen ja epävarma

Alkuvuotta leimasi positiivinen vire, mutta loppuvuosi tuo mukanaan epävarmuutta.

  • Miten maailmantalous ja inflaatio kehittyvät?
  • Miten toimitusketjujen solmut aukeavat?
  • Mikä on materiaalien saatavuus?
  • Miten käy investointien?
  • Milloin Ukrainan sota päättyy?

Suomalaisella vientiteollisuudella menee erinomaisesti, ja vientiluvut ovat ennätyslukemissa. Tuonti ja kotimainen kulutuskysyntä ovat puolestaan isoja kysymysmerkkejä – miten niille käy tulevaisuudessa?

Asiakkaamme ovat halunneet varmistaa toimitusketjun toimivuuden ja varastoineet Suomeen entistä enemmän tavaraa. Tämän vuoksi varastojen käyttöaste on huippulukemissa.

Kun kääntää katseen syksyyn, siellä on näköpiirissä häiriötekijöitä.

Aasian koronaongelmat näkyvät meriliikenteessä: ruuhkautuneet satamat aiheuttavat viivästyksiä ja nostavat hintoja. Kiinan junaliikenne on epävarma reitti niin kauan kuin se kulkee Venäjän läpi. DB Schenker -konserni on päättänyt vetäytyä kokonaan pois Venäjältä.

Jää myös nähtäväksi, miten lentomatkustus ja -liikenne lähtevät käyntiin.  Nyt on nähtävissä, että lentorahdin volyymit ovat laskussa. Lentorahti ottaa hintansa vuoksi osumia, kun  taloudellisen tilanteen kiristyy.

Eikä koronakaan ole kadonnut keskuudestamme mihinkään. Itse asiassa se pyörii entistä vilkkaammin, vaikka pandemia ei ole enää uutisten pääaihe.

Logistiikka liikuttaa yhteiskunnan ja yritysten rattaita

Minusta on ollut hieno huomata, että kuljetus- ja logistiikka-alan arvostus on kasvanut. Monelle on kirkastunut, kuinka tärkeä asia toimiva logistiikka on koko yhteiskunnalle ja yrityksille. Olen ylpeä siitä, miten kuljetus- ja logistiikka-ala on pystynyt reagoimaan, muuttumaan ja toimimaan vaikeissa ja vaihtelevissa olosuhteissa.

Tämä on äärimmäisen hieno hetki työskennellä logistiikka-alalla, koska koko ajan pääsee näkemään ja oppimaan uusia asioita. Maailma muuttuu jatkuvasti, ja muutokset ovat mahdollisuus. Tämä on nopearytmistä aikaa: meidän pitää olla koko ajan pulssilla, mitä asiakkaat haluavat ja mitä uutta teknologia mahdollistaa.

Mutta välillä pitää myös levätä ja kerätä voimia. Siksi haluan toivottaa hyvää ja rentouttavaa kesää ja kesälomaa niin asiakkaille kuin omalle henkilökunnalle.

Petteri Nurmi

Petteri Nurmi on Schenker Oy:n toimitusjohtaja. Hän vaikuttaa myös aktiivisesti Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton ja Autoliikenteen työnantajaliiton hallituksissa sekä valiokuntajäsenenä EK:ssa, Paltassa ja Helsingin seudun kauppakamarissa.

Lue myös nämä