DB Schenkerin Ilvesvuoren varastotilat laajenevat. Varastoista toimitetaan asiakkaiden tuotteita ympäri Suomea ja vientiin ulkomaille.

Uusi 25 600 neliömetrin Nurmijärvi Distribution Center – NDC – aloitti toimintansa kesäkuun ensimmäisenä päivänä 2023.

Viereisellä tontilla toimii jo entuudestaan liki samansuuruinen DB Schenkerin varasto, joka on erikoistunut kemikaalien varastointiin.

Yhdessä nämä kaksi varastoa muodostavat 50 000 neliömetrin suuruisen sopimuslogistiikan keskuksen, joka palvelee monia asiakkaita eri toimialoilta.

Uudet tilat vastaavat varastointipalveluiden kysynnän kasvuun.

”Maailmantalouden häiriöt, korona ja Ukrainan sota ovat aiheuttaneet sen, että varastoinnin tarve on kasvanut. Varsinkin pääkaupunkiseudulla varastotilat ovat täyttyneet”, Site Manager Tomi Tanskanen sanoo.

Tanskasen mukaan varsinkaan tehokkaita varastotiloja ei ole enää ollut saatavilla.

Erinomainen logistinen sijainti

Uusien tilojen avulla DB Schenker pääsee keskittämään isojen asiakkaiden palveluita ja tarjoamaan varastointipalveluita uusille asiakkaille.

DB Schenker on valinnut Ilvesvuoren yhdeksi varastopaikaksi, koska alue sijaitsee logistisesti erinomaisessa paikassa.

”Helsinki–Tampere-moottoritie kulkee aivan vieressä. Helsingin satamiin ja Helsinki-Vantaan lentokentälle on myös nopea ja sujuva yhteys”, Tanskanen toteaa.

Uuden varaston ensimmäiset asiakkaat harjoittavat tuontia. Mutta varasto voi palvella yhtä hyvin myös vientiasiakkaita.

”Parhaimmillaan hoidamme koko kuljetusketjun: esimerkiksi tuonnissa maantiekuljetukset Euroopasta, konttiliikenteen Kauko-Idästä, varastoinnin ja sen jälkeen jakelun koko Suomen alueelle.”

 Monipuoliset varastointi- ja lisäarvopalvelut

DB Schenker palvelee Ilvesvuoren varastoissa asiakkaita laaja-alaisesti. Jo pidempään toiminut, vuonna 2012 avattu palveluvarasto on erikoistunut kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin. 

Perusvarastointipalveluiden lisäksi Ilvesvuoren varastot tarjoavat monipuolisia lisäarvopalveluita. Niihin kuuluvat esimerkiksi asiakkaan tilausten perusteella tapahtuva toimituserien rakentaminen sekä merkintä- ja lavoituspalvelut.

”Lisäarvopalveluita voidaan luoda asiakkaan tarpeiden mukaisesti”, Tanskanen sanoo.

Ilvesvuoressa kuten muissakin moniasiakasvarastoissaan DB Schenker käyttää Lean-filosofian mukaista XSITE-toiminnanohjausmallia.

”XSITE-toiminnanohjausmalli määrittelee ja standardisoi toimintamme osa-alueet ja varmistaa niiden jatkuvan kehittämisen. Työntekijöiden osallistuminen kehitykseen on iso osa mallin filosofiaa,” Tanskanen kertoo.

Parhaimmillaan hoidamme koko kuljetusketjun: esimerkiksi tuonnissa maantiekuljetukset Euroopasta, konttiliikenteen Kauko-Idästä, varastoinnin ja sen jälkeen jakelun koko Suomen alueelle.

Tomi Tanskanen
Site Manager

Tehokasta ja modernia varastotilaa erilaisiin tarpeisiin

Uudessa varastossa on yli 50 000 hyllypaikkaa: ”Tehokasta, korkeaa ja modernia varastotilaa”, Tanskanen kuvailee.

Varaston suunnittelussa ja toteutuksessa on panostettu kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen. Varasto on suunniteltu kansainvälisen BREEAM-standardin mukaiselle tasolle Very Good. Standardi edellyttää monia ekologisia, ympäristöä säästäviä ja työhyvinvointia parantavia ratkaisuja.

Rakennuksen lämmittämiseen ja energiantuotantoon käytetään maalämpöä ja aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä.

Sertifioidun laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän lisäksi DB Schenkerillä on Tullin myöntämä AEO F -status.

Varaston on rakennuttanut logistiikkakiinteistöihin erikoistunut Logicenters. DB Schenker toimii rakennuksessa vuokralaisena pitkäaikaisella sopimuksella.

Nurmijärvi Distribution Center

  • 25 600 neliömetriä
  • 50 000 hyllypaikkaa
  • Perusvarastointipalvelut
  • Monipuoliset lisäarvopalvelut
  • Sopii niin tuonti- kuin vientiasiakkaille
  • Tehokkaat ja modernit tilat
  • Erinomainen logistinen sijainti
  • BREEAM-standardin taso Very Good
  • Lämmitys osin maalämmöllä
  • Aurinkopaneelit sähköntuotantoon