DB Schenker haluaa olla suorassa yhteydessä asiakkaisiinsa löytääkseen kuhunkin kuljetustarpeeseen kilpailukykyisimmän ratkaisun. Siksi yritys on päättänyt, että se ei enää osallistu ulkopuolisten konsulttien järjestämiin hintakilpailutuksiin.

”Kilpailutusten määrä on kasvanut huomattavasti niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Haluamme kohdistaa voimavaramme asioihin, joissa meillä on eniten annettavaa. Parhaan tarjouksen saamme aikaan yhteistyössä asiakkaan kanssa”, sanoo strategiasta, tuotteista ja ratkaisuista vastaava Joni Kovaniemi DB Schenkeriltä.

Kuljetusyrityksen myyjät ovat omien tuotteidensa ja ratkaisujensa parhaita asiantuntijoita.

”Kuljetuksista saadaan varmimmin tehokkaita ja niiden kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina, kun pääsemme samaan keskustelupöytään asiakkaan kanssa. Näin varmistamme, että asiakas tietää varmasti, mitä hän on meiltä ostamassa”, Kovaniemi toteaa.

Kun asiakas ottaa yhteyden suoraan kuljetusyritykseen, on hänen helpompi ymmärtää räätälöity kokonaisratkaisu. Jos tarjoukset tulevat kilpailutuksen kautta, voi niiden vertailu olla asiakkaalle haastavaa.

Hinnalla kilpailuttaminen lyö korville alan kehitystyötä

Kuljetuspalveluiden kilpailuttaminen on lisääntynyt samalla, kun markkinoiden yleinen tilanne on heikentynyt ja kuljetusten kokonaismäärä laskenut.

Kovaniemen mukaan samankaltainen ilmiö on nähtävillä myös muualla kuin Suomessa.

”Tällainen suuntaus ei kuitenkaan palvele logistiikka-alan ja sen asiakkaiden tavoitteita parantaa toimitusten tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä”, Kovaniemi pohtii.

Kuljetuksista saadaan varmimmin tehokkaita ja niiden kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina, kun pääsemme samaan keskustelupöytään asiakkaan kanssa.

Joni Kovaniemi
Head of Strategy, Product & Solutions

Kuhunkin tarpeeseen paras ratkaisu

Kuljetusmäärät vaikuttavat kuljetusten taloudellisuuteen. Kun määrät ovat suuria, pystyy kuljetusyhtiö järjestelemään kuljetuksia kustannustehokkaasti.

”Tavoitteena on välttää turhia terminaalikäsittelyjä, lastata autojen tavaratilat mahdollisimman täyteen ja pitää kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyinä. Jokainen ajamaton kilometri on säästöä”, Kovaniemi toteaa.

Kun toimitusketjusta saadaan tehokas, jäävät sekä kuljetusten kustannukset että ympäristöjalanjälki mahdollisimman pieniksi.

”Jokaisella asiakkaalla on yksilöllisiä tarpeita. Me pystymme tunnistamaan ne ja tarjoamaan kuhunkin tarpeeseen parhaan ratkaisun”, Kovaniemi sanoo.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa

Parhaan kuljetusratkaisun suunnittelu onnistuu, kun asiakas on suoraan yhteydessä DB Schenkeriin.

”Jos emme ole suorassa kontaktissa asiakkaan kanssa, emme pääse yhdessä miettimään parasta ratkaisua. Vaikka saisimmekin kilpailutuksessa tietoomme kuljetusmäärän, emme tiedä riittävän tarkasti, millaista palvelua asiakas tuotteineen meiltä odottaa.”

Mitä paremmin kuljetusyhtiö tuntee asiakkaan tarpeet, sitä helpompaa tarjouksen laskeminen on. Ilman riittävää ymmärrystä suunnittelu perustuu liiaksi oletuksiin.

”Kun tavoitteena on mahdollisimman kustannustehokas kuljetus, tulisi meidän päästä samaan keskustelupöytään asiakkaan kanssa. Yhdessä miettien saavutetaan paras tulos, joka tyydyttää niin asiakasta kuin meitäkin.”

Kovanimen mukaan välikäsien kautta toimiminen voi olla hankalaa myös palautteen antamisen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta. Suora vuorovaikutus auttaa kuljetusyhtiötä parantamaan palveluitaan entisestään.

Oikeilla lähtötiedoilla paras tulos

Tarjouspyynnössä tärkeintä ovat oikeat lähtötiedot. Niiden perusteella DB Schenkerin asiantuntijat pystyvät laatimaan todellisuuteen perustuvan tarjouksen.

”Usein asiakaskin voi tehdä asioita, joilla kuljetuksen hintaa saadaan alemmas”, Kovaniemi sanoo.

Asiakas voi esimerkiksi lastata tiettyyn suuntaan lähtevät tavarat omaan yksikköönsä, jolloin DB Schenker pystyy kuljettamaan tavarat suoraan määräterminaaliin jakelua varten. Näin kuljetusketjussa saatetaan välttyä ylimääräiseltä terminaalikäsittelyltä.

”Yhdessä mietityillä sopivilla ratkaisuilla voidaan päästä kumpaakin osapuolta hyödyttävään win-win-tilanteeseen.”

DB Schenkerillä on hyvät edellytykset kuljetusten tehokkaaseen järjestelyyn.

Yhtiön vahvuuksiin kuuluvat kuljetus- ja terminaaliverkoston kattavuus, kuljetusten laatu ja nopeus.

Lisäksi DB Schenker on investoinut viime vuosina huomattavasti vastuullisiin logistiikkaratkaisuihin.

Suoran asioinnin hyödyt:

  • DB Schenkerin asiantuntijat asiakkaan apuna
  • Yhdessä neuvotellen kustannustehokkain ratkaisu
  • Oikeilla lähtötiedoilla paras tulos
  • Läpinäkyvä keskustelu palveluista ja hinnoittelusta
  • Tarjouksen ehdot selkeästi esillä
  • Hyvä ratkaisu johtaa win-win-tilanteeseen