DB Schenker kehittää jatkuvasti palveluverkostoaan Suomessa ja investoi uusiin toimitiloihin. Modernin logistiikkakeskuksen rakentaminen on aina suuri hanke. Miten uusi terminaali vaikuttaa paikallisesti? Lue Liedon, Ylivieskan, Lempäälän ja Nurmijärven kunnan- ja kaupunginjohdon kokemuksia asiasta.

Henkilökuva: Mika Ingi, Kaupunginjohtaja, Lieto

Lieto: Työpaikkoja, yrityksiä ja elinvoimaa

Liedon kaupunkia ja sen Avantin teollisuusalueen vaikutuspiiriä voisi hyvinkin kutsua Varsinais-Suomen vahvaksi kumipyörälogistiikan sydämeksi. Sen verran paljon alueellamme on logistiikan suuria yrityksiä ja siihen liittyviä tukipalveluita ja koulutusta.

Tärkeä osa tämän sydämen toimintaa on DB Schenker, jonka vaikutus kaupungille hyvänä yhteistyökumppanina säteilee menestystä koko seutukunnalle. Tästä hyvänä esimerkkinä on DB Schenkerin kanssa tehty yhteistyö Turun kehätien eri vaiheissa.

DB Schenker on myös yksi alueemme tärkeistä työllistäjistä. On hyvä huomioida, että suoran työllistämisen lisäksi DB Schenker kasvattaa alihankintaketjussaan lukuisaa määrää pieniä kuljetusalan yrityksiä. Tietyllä tavalla DB Schenker on Liedossa ollut ”ankkuriyritys”, joka vetovoimallaan on tuonut mukanaan alueellemme lisää yrityksiä ja elinvoimaa.

Kaupunkina olemme myös olleet tyytyväisiä, että jaamme yhteistyökumppanimme kanssa samoja arvoja, kuten esimerkiksi kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään liittyviä tavoitteita.

Mika Ingi, Kaupunginjohtaja, Lieto

Henkilökuva: Leena Löytynoja, Tekninen johtaja, Ylivieska

Ylivieska: Vahvempi asema liikenteen solmukohtana

DB Schenkerin Ylivieskan terminaalilla on ollut positiivisia vaikutuksia ja rakennus on yksi maamerkki sisääntuloväylällä.

Terminaalin rakentaminen on käynnistänyt myös läheisen risteyksen suunnittelun ja investoinnin, koska liikennemäärät ovat kasvaneet. Risteys ja erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuus on puhututtanut pitkään. Nyt olemme muun muassa tämän hankkeen ansiosta saaneet asian eteenpäin ja valtiolta rahoitusta alikulun ja liikennevalojen investointiin.

Terminaali vahvistaa Ylivieskan sijaintia liikenteen solmukohtana ja risteysasemana. Ylivieska sijaitsee pää- ja itäradan varrella. Lisäksi Ylivieskasta on sujuvat yhteydet maanteitse jokaiseen ilmansuuntaan. 

Liikenne on vahvasti mukana Ylivieskan elinkeinoelämässä: sillä on vaikutusta, talouteen, työpaikkoihin ja tunnettavuuteen. Ylivieskassa on paljon vientiyrityksiä, ja ylivieskalaisen teollisuuden tuotteita voi nähdä melkein missä päin maailmaa tahansa, muun muassa siltarakenteissa, jääkiekkokaukaloissa tai ihan kotien listoissa ja paneeleissa.

Liikenneyhteydet ja kuljetusyritykset ovat avainasemassa siinä, että Ylivieskassa voi menestyksellisesti yrittää ja toimia. Ylivieska on yksi 57 seutukaupungista. Seutukaupungit ovat alueensa keskuksia, mutta ne ovat yleensä etäällä maakuntakeskuksista. Seutukaupungeissa on noin 73 000 yritystä ja 355 000 työpaikkaa, myös paljon vientiä ulkomaille ja näillä on kansantaloudellisesti iso merkitys.

Ylivieskan kaupunki haluaa edelleen olla tiiviissä yhteistyössä logistiikan ja liikenteen hankkeissa.

Leena Löytynoja, Tekninen johtaja, Ylivieska

Henkilökuva: Heidi Rämö, Kunnanjohtaja, Lempäälä

Lempäälä: Työpaikkoja ja piristysruiske koko kunnalle

DB Schenkerin terminaalin myötä Lempäälän kuntaan tuli suoria työpaikkoja noin sata kappaletta ja välillisiä työpaikkoja toiset sata kappaletta.

Tonttikyselyt piristyivät Marjamäen alueella selvästi, kun uutinen Lempäälän terminaalihankkeesta julkistettiin.  Samoin logistiset toiminnot ovat selkeästi lisääntyneet Marjamäen alueella investoinnin jälkeen. Logistiikka-alan toimijat haluavat sijoittua lähelle DB Schenkerin terminaalia, koska monet yritykset tekevät joko suoraa alihankintaa tai muuta yhteistyötä DB Schenkerin kanssa.

Lempäälä ja Marjamäen yritysalue, jotka sijaitsevat Suomen kasvukäytävällä ja logistisella valtasuonella, saivat selkeän piristysruiskeen DB Schenkerin terminaali-investoinnista.

Tulevaisuudessa Marjamäen alueen rakennukset voidaan liittää LEMENE-hankkeen (Lempäälän energiayhteisö) ansiosta täysin vihreään ja päästöttömään lähienergiaan. Marjamäen alue mahdollistaa jatkossa liikenteen siirtymisen uusiutuviin energialähteisiin.

Tulevaisuuden isot liikennehankkeet, VT3:n oikaisu ja Kehä 2 eli Sääksjärventien jatkaminen Lempäälästä kohti Pirkkalan lentokenttää, tulevat entisestään vahvistamaan Lempäälän asemaa Pirkanmaan logistiikka-alan keskittymänä. Ne muodostavat sisämaan sataman alueelle, joka houkuttelee uusia teollisuus- ja logistiikkainvestointeja.

Heidi Rämö, Kunnanjohtaja, Lempäälä

Henkilökuva: Outi Mäkelä, Kunnanjohtaja, Nurmijärvi

Nurmijärvi: Tiennäyttäjä logistiikkaklusterin kehittämiselle

Suuren ja tunnetun yrityksen näkyminen vilkkaan moottoritien varrella luo positiivista ja dynaamista mielikuvaa kunnasta. Se, että DB Schenker panostaa täällä toimintojensa kehittämiseen ja laajentamiseen, kertoo Nurmijärven kunnan vetovoimasta ja yritystoiminnan hyvistä edellytyksistä.

Nurmijärven keskeinen sijainti Suomen vilkkaimmalla työssäkäyntialueella takaa osaavan työvoiman saatavuuden.

Ilvesvuoren sijainti on erinomainen ja maakuljetusyhteydet Helsinki–Tampere-moottoritien varrella ovat todella hyvät. Nurmijärveltä on nopeat yhteydet satamiin ja lentokentälle. Hanke on merkittävä osa Helsinki–Tampere-moottoritien kehittyvää logistiikkaklusteria, joka tulevaisuudessa tulee pyörittämään merkittävää osaa Suomen tavarahuollosta.

Olemme todella iloisia hyvästä yhteistyöstämme ja siitä, että DB Schenker toimii näkyvästi Nurmijärvellä tiennäyttäjänä.

Outi Mäkelä, Kunnanjohtaja, Nurmijärvi

Lue lisää