Mitkä trendit vaikuttavat varastointiin ja erityisesti varastointipalveluihin? Kasvanut epävarmuus ja tavaravirtojen vaihtelut ovat nostaneet saatavuuden uuteen arvoon. Myös robotiikka ja automaatio tekevät vahvasti tuloaan, kirjoittaa Head of Business Development Tommi Saira.

Elämme maailmassa, jossa liiketoiminnan olosuhteet muuttuvat nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Ilmassa on paljon epävarmuustekijöitä, mikä näkyy muun muassa kuluttajien luottamuksessa omaan talouteensa.

Jos ilmiön kiteyttää yhteen sanaan, se on 1) volatiliteetti.

Jos tulevaisuuden ennustaminen oli ennen vaikeaa, nyt se on vieläkin hankalampaa. Niin tuotannon kuin logistiikan pitää pystyä mukautumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Sen vuoksi 2) saatavuus ja sen turvaaminen on taas tullut muotiin. Ennen koronapandemiaa varastotasot pyrittiin optimoimaan mahdollisimman alas, koska pitkätkin toimitusketjut toimivat kellon tarkasti. Mutta nyt on toinen meininki. Tavarat halutaan lähemmäs tuotantoa ja markkinoita, jotta saatavuus voidaan varmistaa.

Viime vuosien haasteet, kuten Covid-sidonnaiset tavaraliikenteen muutokset, konttipula, Brexit ja komponenttipula ovat ruokkineet saatavuuden merkitystä pitkissä kansainvälisissä toimitusketjuissa.

Myös teknologian kehitys muokkaa varastointia. 3) Robotiikka ja automaatio tekevät vahvasti tuloaan varastointiratkaisuihin, siitä ei ole kahta sanaa. Teknologiavalmistajat pystyvät tuottamaan kustannustehokkaasti myös pienempiä ratkaisuja, mikä osaltaan ajaa kehitystä eteenpäin.

Meille tarkoituksenmukaisuus on tässä avainsana. Kärjistetysti automaatio on hyödyllistä silloin, kun tavara liikkuu vilkkaasti. Jos se ei liiku, tekninen ympäristö on kallis paikka tavaroiden säilytykseen. Teknologian sovellusalue laajenee jatkuvasti, sillä kehitys tuo näitä kahta ääripäätä lähemmäs toisiaan.

Tommi Saira seisoo varastohyllyjen edessä.

Jos tulevaisuuden ennustaminen oli ennen vaikeaa, nyt se on vieläkin hankalampaa. Niin tuotannon kuin logistiikan pitää pystyä mukautumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Tommi Saira
Head of Business Development, Contract Logistics

Palveluvarasto skaalautuu tarpeen mukaan

Varastointipalveluiden käyttö yleistyy Suomessa, mutta ei aivan samassa tahdissa kuin muualla maailmalla. Meillä on siis vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Palveluvarasto on Suomessa useimmiten jaettu varasto: samassa kiinteistössä palvellaan yhtä aikaa useamman asiakkaan tarpeita. Tästä tulee merkittäviä synergiahyötyjä, koska muun muassa johtamisjärjestelmä-, kiinteistö-, henkilöstö-, kalusto- ja tietojärjestelmäkustannukset jakaantuvat useammalle yritykselle käytön mukaisesti. Lisäksi siitä saadaan skaalaetuja kokonaisuuden pyörittämiseen ja kehittämiseen.

  • Kustannushyödyt ovat usein se tärkein syy asiakkaalle käyttää varastointipalvelua. Kiinteistä kustannuksista tulee muuttuvia kustannuksia.
  • Toinen merkittävä syy varastointipalvelujen käytölle on ratkaisun skaalautuvuus.

Maailma ympärillä muuttuu koko ajan ja sen myötä myös varastointitarpeet. Ensin koronapandemia ja sen jälkeen Ukrainan kriisi ovat heilutelleet tavaravirtoja. Toisilla volyymit ovat supistuneet, joillakin ne ovat moninkertaistuneet. Hyvin harvalla ne ovat pysyneet samana.

Palveluvarastoa on mahdollista skaalata molempiin suuntiin. Jos tulevaisuuden tavaravolyymit ovat hämärän peitossa, oman varaston kapasiteetin ja henkilöstön mitoittaminen on vaikeaa. Palveluvaraston kanssa pystyy toimimaan huomattavasti ketterämmin.

Milloin varastointipalveluita kannattaa hyödyntää?

1. Varastointipalvelu on hyvä ratkaisu silloin, kun oma nykyinen ratkaisu on muuttuneessa tilanteessa yli- tai alimitoitettu tai edessä on epävakaa tulevaisuus. Kun ei tiedä, onko edessä ylämäkeä vai alamäkeä. Silloin on fiksua valita kumppani, jonka palvelut mukautuvat tarpeen mukaan.

2. Kun oman varaston kokoluokka ei salli riittäviä kehityssteppejä, esimerkiksi tietojärjestelmien uusimista, on perusteltua selvittää, toimisiko paketti paremmin jaetussa varastoympäristössä.

3. Joskus on aikataulun puolesta hyviä hetkiä miettiä varastoinnin ulkoistamista. Esimerkiksi silloin, jos oma varastokiinteistö sijaitsee hyvällä kaupunkialueella, johon on suunnitteilla kaavamuutos parin vuoden kuluttua. Samanaikaisesti voidaan huomata, että olisi perusteltua investoida varastoautomaatioon tai tietojärjestelmiin.

4. Kumppania kannattaa etsiä avuksi silloin, kun yrityksen liiketoiminta on kasvanut tai muuttunut siten, että logistiikasta on muodostunut pullonkaula, joka halutaan avata.

Logistisen ratkaisun rakentaminen on tiimityötä

Ei ole olemassa yhtä viisastenkiveä, miten logistiikka kuuluisi järjestää. Mutta tarkoituksenmukaisuus on aina oikea lähtökohta. Logistisen ratkaisun rakentaminen on tiimityötä, jossa tarvitaan monenlaista asiantuntemusta.

Sitä ei voi liikaa korostaa, että varastointipalvelut eivät ole hyllytuote, joka toimisi samoin kaikille. Yhdelläkin asiakkaalla voi olla monenlaista tavaraa pienistä muttereista erikoiskuljetuksia vaativiin komponentteihin.

DB Schenker on luotettava varastointikumppani

Me räätälöimme ratkaisun aina asiakkaan tarpeen mukaan. DB Schenkerin sopimuslogistiikan palvelut kattavat kaiken tarvittavan. Meillä on tilat, työvälineet, asiantuntemus, henkilökunta sekä tietojärjestelmät ja niiden integrointiosaaminen. Siis kaikki, mitä tarvitaan modernin logistiikan pyörittämiseen.

Rakennamme sopivista osasista ratkaisun, jota kehitetään jatkuvasti. Se on meille yhteistyötä ja kumppanuutta. Se on yhdistelmä strategista johtamista ja operatiivisen toiminnan kehittämistä, joka perustuu mittarointiin ja raportointiin. Tyypillisesti kvartaalitasolla mietimme yhdessä asiakkaan kanssa logistiikan isoa kuvaa, missä ollaan nyt ja mihin suuntaan pitäisi olla menossa.

DB Schenker on luotettava kumppani epävarmassa ja muuttuvasta maailmassa. Ratkaisumme ja palvelumme skaalautuvat asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Millaisen kumppanin kanssa sinä haluat hallita tavaravirtojasi?

Tommi Saira

Tommi on DB Schenkerin sopimuslogistiikan liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja. Hänellä on monipuolinen, yli kahdenkymmenen vuoden kokemus logistiikka-alalta, joista viimeisimmät vuodet sopimuslogistiikan liiketoiminnan kehitystehtävistä.