DB Schenker on uudistanut organisaationsa Pohjoismaissa, jotta asiakkaille voidaan tarjota entistä parempaa ja tasalaatuisempaa palvelua. Viisi Pohjoismaata yhdistettiin yhden ja saman johdon alle 1.4.2023. Pohjoismaiden klusterilla on yksi johtoryhmä, ja sen toimitusjohtajaksi on nimitetty Petteri Nurmi.

Ensimmäistä kertaa DB Schenkerin historian aikana Pohjoismaat on yksi yhtenäinen organisaatio, jota johdetaan keskitetysti. Aikaisemmin maayhtiöt ovat toimineet toisistaan erillään, ja niillä on ollut oma johto.

Nurmi haluaa kiittää kaikkien maayhtiöiden aiempia vetäjiä hyvästä ja ansiokkaasta työstä DB Schenkerin liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Hän antaa myös tunnustusta koko organisaatiolle hyvästä vastaanotosta muutosprosessin alettua.

Miksi organisaatio pantiin uuteen uskoon?

“Näemme Pohjoismaat yhtenä ja yhtenäisenä markkina-alueena. Tällöin on luonnollista harmonisoida toimintoja ja prosesseja. Tämä parantaa laatua ja tehokkuutta, minkä ansiosta voimme tarjota entistä parempaa ja tasalaatuisempaa palvelua asiakkaille Pohjoismaissa”, Nurmi kertoo.

Nurmi näkee paljon mahdollisuuksia toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi samaan suuntaan. Varsinkin, kun Pohjoismaat poikkeaa tietyissä piirteissä muista DB Schenker -konsernin alueista. Esimerkiksi pakettipalveluja DB Schenker tarjoaa vain Pohjoismaissa sekä Puolassa. Lisäksi digitalisaatio on pidemmällä ja infrastruktuuri on kehittyneempää kuin monissa muissa maailman kolkissa.

Maakuljetusverkosto ja vastuullisuus ovat vahvuuksia

Uudessa Pohjoismaiden klusterissa tuotteet ja tukitoiminnot on koottu kukin yhden johtajan alaisuuteen. Maakuljetuksissa säilyy kuitenkin aiempi kolmen johtajan malli, koska tässä päätuotelinjassa DB Schenker on erittäin suuri jokaisessa maassa.

“Monet asiakkaat käyttävät palveluitamme eri Pohjoismaissa. Uusi organisaatio avaa mahdollisuuksia asiakkuuksien kehittämiseen juuri pohjoismaisella tasolla. Tämä on mahdollisuus, johon asiakkaiden kannattaa tarttua”, Nurmi toteaa.

Vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat olleet DB Schenkerin vahvuus Pohjoismaissa. Nurmi haluaa, että DB Schenker pysyy vastuullisuuden suunnannäyttäjänä muille yrityksille jatkossakin. Siksi työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi jatketaan.

Uusi johtoryhmä toimii virtuaalisena tiiminä

Yksi ensimmäisistä Nurmen työtehtävistä on ollut johtoryhmän ja yleisjohdon rakentaminen. Pohjoismainen johto toimii virtuaalisena tiiminä, eikä sille tule virallista pääkonttoria. Nurmen lisäksi johtoryhmän muodostavat eri tuotelinjojen ja tukitoimintojen johtajat:

  • Maakuljetukset Harald Knaapinen (Suomi), Viktor Strömblad (Ruotsi ja Tanska) ja Wolfgang Frank (Norja)
  • Lentorahti Carolina Liås
  • Merirahti Christian Flatum
  • Sopimuslogistiikka Håkan Nydén
  • Talousjohtaja Tom Bäckman
  • Henkilöstöjohtaja Michael Ängbacken
  • IT-johtaja Fredrik Nordin
  • Kaupallinen johtaja Stefan Isacson

Yleishallinnossa globaaleista projekteista ja teollisuusalaratkaisuista (GPIS) vastaa Jan Kristian Schønheyder. Messu- ja näyttelytoiminnot ovat Janne Matikan vastuulla. Muut yleisjohtoon nimitetyt johtajat ovat Petra Wilson (Customs), Henrik Ståhlbåge (Compliance), Hanna Melander (Sustainability) ja Hanna Svebring (Marketing and Communications).

Näkyvin muutos asiakkaille on myynnin jakautuminen suoraan tuoteyksiköihin ja suurasiakasmyyntiin. Näin myynti on lähempänä tuotantoa ja eri kuljetustuotteita.

Nurmen mukaan myynnin uudistamisen ansiosta asiakkaat saavat parempaa osaamista ja ymmärrystä eri tuotelinjoista. Lisäksi DB Schenker pystyy nopeammin reagoimaan ja tekemään päätöksiä.

Tuotelinjojen myyjät eivät toimi siiloissa, vaan he selvittävät myös asiakkaiden muut tarpeet, jotta asiakkaita voidaan jatkossakin palvella kokonaisvaltaisesti.

Nurmi näkee suurasiakaspuolella eli asiakkuuksien johtamisella pohjoismaisella tasolla paljon potentiaalia.

“Useat asiakkaamme käyttävät palveluitamme eri Pohjoismaissa. Tällaisten asiakkuuksien johtamisella ja keskitetyllä koordinoinnilla voidaan tehostaa toimintaa, kuten säästää aikaa ja resursseja.”

Henkilöstölle pohjoismainen organisaatio avaa uusia mahdollisuuksia ja tarjoaa entistä laajempia tehtäväkokonaisuuksia. Esimerkiksi Suomen myyntiin on tullut uusia rooleja ja tehtäviä: Joni Vähätalo on noussut suurasiakasmyynnin johtoon ja Katariina Lindkvist maakuljetusten myynnin johtoon.

Pohjoismaissa ollaan ketteriä

Pohjoismaat on DB Schenkerin Euroopan alueen toiseksi suurin klusteri. Euroopan osuus koko DB Schenker -konsernin liikevaihdosta on kaksi kolmasosaa. Eli Pohjoismaiden kuljetusmarkkina on merkittävää liiketoimintaa myös globaalilla tasolla.

Nurmi sanoo, että liiketoiminnan laajuuden vuoksi Pohjoismailla on omaa päätäntävaltaa ja myös mahdollisuus vaikuttaa niin Euroopan tasolla kuin koko DB Schenker -konsernissa.

“Voimme viedä asioita eteenpäin Pohjoismaissa, vaikka tietysti kaikkein isoimmat päätökset käsitellään regioonassa tai konsernissa.  Omia päätöksiä voidaan tehdä nopeasti vähäisen byrokratian ansiosta, joten jokapäiväisen toiminnan ohjaaminen on vikkelää ja ketterää.”

Paikalliset ja tutut ihmiset palvelevat jatkossakin

Nurmi painottaa, että maatasolla pidetään huoli siitä, että asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioidaan paikallisesti. Sen tukena on keskitetyt ja tehokkaat ratkaisut kuten runkoliikenne. Jotta homma toimii, on tärkeää, että Pohjoismaisella tasolla ymmärretään viittä maata, markkinaa ja kulttuuria.

“Haluamme olla entistä tehokkaampia. Siksi yksinkertaistamme organisaatiota ja haemme tehokkaampia toimintamalleja. Paikallisuudesta ei tingitä yhtään: palveluiden myynti ja tuotanto on paikallisten ja tuttujen ihmisten käsissä. Keskitetty ohjaus puolestaan varmistaa tehokkaat ja tasalaatuiset prosessit.”

Suomessa sama kuvio toistuu hieman pienemmässä mittakaavassa, kun Vähälä Yhtiöiden fuusio osaksi DB Schenkeriä viedään maaliin 1.7.2023.  Sen jälkeen Suomessa on kolme tuotantoaluetta, joka toimivat samalla tavoin. Yhtenäiset toimintatavat tuovat tehokkuutta niin maa- kuin klusteritasolla.

Nurmi nousee Suomen johdosta Pohjoismaiden vetäjäksi

Samalla kun erillisistä maaorganisaatioista luovutaan ja siirrytään Pohjoismaiden organisaatioon, päättyy myös eri maiden nykyisten johtoryhmien työ. Nurmi haluaa kiittää Suomen johtoryhmää tehdystä työstä:

”Olemme 4,5 toimitusjohtajavuoteni aikana vieneet liiketoimintaa hienosti eteenpäin. Nyt rakennamme uutta. Odotan erityisesti tapaamisia ja keskusteluita sekä pohjoismaisen tiimini että koko henkilöstön kanssa.”

“Näin suuren liiketoiminnan johtaminen on ilo ja kunnia mutta myös suuri haaste. Ennen kaikkea tämä on ainutlaatuinen tilaisuus rakentaa kansainvälinen organisaatio. Henkilökohtaisesti tämä on iso askel uralla eteenpäin.”

Kun Nurmi aikanaan aloitti DB Schenkerillä, hän ei olisi uskonut päätyvänsä nykyiseen positioon. On työ ollut aikaisemminkin kansainvälistä, mutta nyt se on sitä 100-prosenttisesti. Siitä huolimatta Turku pysyy kotipaikkana, vaikka etäpäivistä kotitoimistolla tulee harvinaista herkkua.

Kohti pohjoismaista kulttuuria ja ajattelutapaa

Mitä pitäisi tapahtua, jotta olisit vuoden päästä tyytyväinen?

“Olen tyytyväinen, jos meillä on sellainen kulttuuri, että ajattelemme pohjoismaisesti, emmekä yhden maaorganisaation kautta. Johto ja tiimi pelaavat pohjoismaiseen maaliin. Ja kaikki ovat  mukana muutoksessa: harmonisoimme prosesseja ja jaamme parhaita käytäntöjä”, Nurmi sanoo.

Nurmi arvioi, että kyseessä on pitkä muutosmatka. Sen varrella hän haluaa varmistaa, että DB Schenker pystyy jatkamaan menestystään Pohjoismaissa.

“On tärkeää, että emme keskity vain muutokseen vaan myös jokapäiväiseen tekemiseen ja asiakkaisiin. Se on se työ, joka on tuonut meille menestystä ja onnistumisia.”

Nurmi korostaa, että jatkuvasti muuttuvassa maailmassa pitää pystyä mukautumaan uusiin tilanteisiin ja olosuhteisiin. DB Schenkerin menestyksen salaisuus on se, että organisaatio on matala ja toimii lähellä asiakkaita. Näin pysytään kärryillä siitä, mitä asiakkaan maailmassa tapahtuu.

Nyt Nurmi aikoo keskittyä pohjoismaisen kulttuurin ja identiteetin luomiseen.

“Se ei ole helppo tehtävä. Mutta meillä pitää olla kunnianhimoisia tavoitteita, muuten emme menesty.”

Lue myös nämä: