EU:n hiilirajamekanismi tuo muun muassa rauta- ja terästuotteiden maahantuojille uusia velvoitteita jo 1.10. alkaen. DB Schenker on valmistautunut auttamaan asiakkaitaan tässä muutoksessa, kirjoittaa tulliyhteistyöstä ja -asioinnista DB Schenkerillä vastaava Ville Raevuori.

Hiilirajamekanismin (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) tarkoituksena on estää vähentää hiilivuotoa eli kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä Euroopan unionin ulkopuolella. Se on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia, jonka tavoitteena on auttaa unionin maita leikkaamaan kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja turvata tuotannon kilpailukyky EU-alueella. Paketin avulla pyritään saattamaan EU:n lainsäädäntö vuoden 2030 tavoitteen mukaiseksi.

Tietyille EU-alueella valmistetuille tuotteille on jo pitkään lisätty unionin päästövähennystavoitteiden mukaisesti maksu niiden valmistamisesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen perusteella. Vuodesta 2026 alkaen myös vastaaville EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille asetetaan maksu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kyseisiltä tuontituotteilta peritään EU:n päästökaupan päästöoikeuden hintaa vastaava maksu, joka heijastelee tuotteen päästöjä.

Hiilirajamekanismia sovelletaan tuotteisiin, joilla on korkea hiilijalanjälki. Erityisesti tällaisia ovat terästuotteet ja niistä valmistetut tavarat. Tässä kuvatun raportoinnin piiriin kuuluvat jo 1.10.2023 alkaen seuraavat tuontitavarat:

 • rauta- ja terästavarat sekä näistä tavaroista valmistetut tavarat, esimerkiksi ruuvit, mutterit ja prikat
 • rautamalmi
 • tietyt lannoitteet
 • tietyt alumiinitavarat
 • tietyt sementtitavarat
 • tietyt kemikaalit
 • sähkö.

Mitä muutoksia hiilirajamekanismi tuo tullessaan?

Hiilirajamekanismi tuo maahantuojille ensi vaiheessa uusia raportointivelvollisuuksia. Siirtymäkaudella 1.10.2023–31.12.2025 maahantuojien on raportoitava komissiolle neljännesvuosittain hiilirajamekanismin piiriin kuuluvien tuotteiden hiilijalanjäljet. Ensimmäinen raportti annetaan tammikuun 2024 lopussa ja sitä saa täydentää heinäkuuhun asti.

Raportointivelvoite koskee sekä suoria eli valmistuksen aikaisia päästöjä että epäsuoria päästöjä, jollaisia ovat muun muassa sähköntuotannon aiheuttamat päästöt. Raportoinnin piiriin kuuluvan tuotteen aiemmat valmistuspäästöt tulee myös raportoida, jos käytetty raaka-aine sisältyy CBAM-asetuksen piiriin.

Kun raportoinnin siirtymäaika vuoden 2026 alussa päättyy, maahantuojilla on oltava hiilirajamekanismin alaisille tuotteille tuontilupa ja tavaroiden valmistuksessa syntyneitä päästöjä vastaava määrä CBAM-todistuksia. Lisäksi komissiolle on annettava vuosi-ilmoitus. Todistusten hinta perustuu EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) hintaan.

Yksityiskohdat sekä raportoinnista että sen soveltamisesta viedään kansalliseen lainsäädäntöön. Suomessa CBAM-ilmoittamista valvoo Tulli, joka myös muistuttaa raportointivelvollisia heidän vastuullaan olevasta uudesta velvoitteesta raportoida komissiolle neljännesvuosittain.

Mitä maahantuojan kannattaa tehdä nyt?

Hiilirajamekanismiin liittyvä raportointi on pakollista ja edellyttää tavaroiden valmistukseen liittyvien päästöjen laskentaa ja dokumentointia. Tullin oman arvion mukaan raportointivelvoite koskee Suomessa noin 300–500:aa yritystä, jotka tuovat säännöllisesti EU:n ulkopuolelta CBAM-asetuksen sovellusalaan kuuluvia tuotteita. 

Ensimmäinen raportti annetaan 31.1.2024 mennessä ja sitä on mahdollista täydentää 31.3.2024 asti. Siinä ilmoitetaan tiedot ensimmäiseltä raportointikaudelta 1.10.2023–31.12.2023. Varautuminen raporttien edellyttämien tietojen keräämiseen kannattaakin aloittaa heti.

 • Selvitä, kuuluvatko maahantuomasi tavarat hiiliraja-asetuksen soveltamisalaan ja onko niistä olemassa ja myyjältä saatavissa tarvittavat päästötiedot. Tämä tieto ei yleensä näy kauppalaskulla, joten se tulee hankkia erikseen.
 • Kerää tarvittavat päästötiedot maahantuomiesi tavaroiden valmistajilta. Huolehdi siitä, että jatkossa tiedot sisältyvät automaattisesti kauppasopimukseen tai sen liitteeksi.
 • Varaudu jo siirtymäkauden aikana siihen, että hiilirajamekanismin alaisten tuotteiden tuonti muuttuu luvanvaraiseksi vuonna 2026. Tuontilupaa voi hakea 1.1.2025 alkaen.
 • Seuraa aktiivisesti hiilirajamekanismin valmistelua Euroopan komission ja Tullin verkkosivuilla.
Ville Raevuori seisoo harmaan taustan edessä.

DB Schenker on valmistautunut auttamaan asiakkaitaan muutoksessa. Neuvontaa ja tukea on tarjolla muun muassa raportointiin liittyvissä kysymyksissä.

Ville Raevuori
Manager, Customs

Hiilirajamekanismi pähkinänkuoressa

 • EU:n hiilirajamekanismi tuo uusia raportointivelvoitteita kaikille yrityksille, jotka tuovat maahan mekanismin piirissä olevia tuotteita EU:n ulkopuolelta.
 • Velvoitteiden täyttäminen edellyttää päästötietojen keräämistä valmistajilta ja toimittajilta valmistusketjuista sekä uuden neljännesvuosittaisen raportointikäytännön omaksumista.
 • Siirtymäajan velvoitteet käynnistyvät 1.10.2023, ja ensimmäinen raportti annetaan 31.1.2024 mennessä. Tätä raporttia on mahdollista täydentää 31.3.2024 asti.
 • Siirtymäaika päättyy 31.12.2025, minkä jälkeen hiilirajamekanismin alaisten tuotteiden maahantuonti muuttuu luvanvaraiseksi.
 • Tämän jälkeen maahantuojan on hankittava tavaroiden valmistuksessa syntyneitä päästöjä vastaava määrä CBAM-todistuksia ja annettava komissiolle CBAM-vuosi-ilmoitus.

Lue myös nämä asiantuntijablogit: