Den nya terminalen i Bergen har ett grästak som skapar ett mikroklimat för insekter och fåglar.

I vårt nordiska kluster har vi på DB Schenker 114 byggnader totalt – 33 i Finland, 54 i Sverige, 3 i Danmark och 24 i Norge.

Våra byggnader spelar en nyckelroll i omställningen och är en viktig del i elektrifierings-pusslet, när man till exempel tittar på laddning och energiförsörjning. Just nu bygger vi upp och förbättrar vår laddinfrastruktur samt ökar vår energiproduktion och uppgraderar vår energiförsörjning.

Mikroklimat för insekter och fåglar

Under 2023 har vi välkomnat flera nya byggnader i vårt nordiska kluster.

Vi har invigt en ny modern, 7000 kvadratmeter stor terminal, belägen nära Bergen Flesland flygplats. Byggnaden och verksamheten är till stor del självförsörjande tack vare sina solpaneler. Fastigheten har även ett grästak vilket har fördelen att det skapar ett mikroklimat för insekter och fåglar.

I Finland har vi flyttat en del av vår verksamhet till ett nytt lager i Nurmijärvi, ett lager med väsentligt högre hållbarhets-standard. Byggnaden är BREEAM-certifierad, har jordvärme installerat och dess solpaneler producerar omkring 240 MWh varje år.

Solpaneler producerar förnybar el

Antal solpaneler ökade under 2023, med installationen av nya produktionsanläggningar i Jyväskylä och Ylivieska, Finland. Under 2024 kommer nya solcellsanläggningar driftsättas i Värnamo, Arendal och Arlanda.

Diagrammet visar utvecklingen från 2019 till 2023. Det är tydligt att Finland är bäst i klassen när det kommer till energiförsörjning från solceller!