DB Schenkers långsiktiga globala mål är att alla transporter ska drivas med förnybar el och för landtransporter kommer batterielektriska fordon att spela en särskilt viktig roll under en lång tid framöver. Övergången till utsläppsfri teknik kommer dock inte bara att påverka våra fordon utan även många av våra processer.

Självklart kommer fokus att vara fordonen och deras kapacitet, men vi behöver omvärdera och utveckla många olika delar av vår verksamhet.

Infrastruktur för laddning

Vi måste se till att den infrastruktur för laddning som vi har gör det möjligt för oss att ladda fordon på rätt plats och vid rätt tid. Vi måste också tänka på transporteffektiviteten och vilka effekter det ger på fordonen, arbetsmiljön och förarnas kör- och vilotider.

Utformning av terminaler

Vi behöver se över utformningen av våra terminaler och anpassa den för att säkerställa optimal laddningsinfrastruktur.

Elförsörjning

Vi måste fortsätta att säkerställa en kostnadseffektiv försörjning av förnybar el. Vi vill också producera mer av vår egen förnybara el och kartlägga behovet av att lagra el vid våra anläggningar.

Elkraft

Vi behöver säkerställa att vi har tillräckligt med effekt i elnätet för att täcka våra energibehov. Den gröna omställningen ökar efterfrågan på el vilket driver på behovet av att kapa effekttoppar i elnätet. Detta kan påverka vår verksamhets resiliens och behöver därför tas i beaktande.

Transporteffektivitet

Vi vill använda så lite energi som möjligt och bibehålla vår nivå av transporteffektivitet när vi utför våra uppdrag. Med detta i åtanke måste vi se till att elektrifieringen inte leder till suboptimering av transportsystemet, dvs. vi vill inte använda två fordon i stället för ett.

Kvalitet

Vi strävar efter att säkerställa vår höga kvalitet och måste se till att vi, i takt med att vi förändras, kan upprätthålla och ytterligare förbättra vår leverans, så att kunderna kan fortsätta att lita på våra transporttjänster.

Affärsavtal

Vi utvecklar affärsavtal med våra partners baserat på de nya förutsättningarna.

Produkter och erbjudanden

Vi utvecklar nya produkter och erbjudanden som kan anpassas till en ständigt föränderlig marknad.

Riskreducering

Vi undersöker nya risker kopplade till elektrifiering, till exempel bränder, och utvecklar relevanta planer för att hantera dessa.