Idag är fri frakt och fri retur nästan en självklarhet. Men ur miljöaspekt är det inte hållbart. Hållbar frakt kostar pengar. Företag, konsumenter och transportbolag måste ta sitt ansvar när det gäller anställda och klimat. Om inte slutkonsumenten betalar frakt, vem betalar frakten då? 

Det är viktigt att tänka ett steg längre när det kommer till fri frakt och fri retur. Använder transportföretaget som levererar paket till konsument sig av kollektivavtal? Hur behandlar de sina chaufförer? Har chaufförerna arbetskläder? Kör de runt i egna bilar eller använder de sig av transportföretagets paketbilar? 
Det är några frågor som är viktiga att tänka på som fraktköpare, men också som konsument.  
 
Transportföretags syn på miljö och social hållbarhet 
På DB Schenker är det viktigt att ta ansvar för både miljön och den sociala hållbarheten. 
–  Vi vet att vårt agerande påverkar ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer både lokalt och globalt. Vi vet också att de transporter vi utför har en stor påverkan på jordens klimat. Vi tar vårt ansvar att minska miljöpåverkan genom att driva vårt hållbarhetsarbete framåt, följa vår miljöstrategi och investera i innovation för framtiden, berättar Michael Ängbacken, CPO Nordics på DB Schenker. 
–  För oss handlar social hållbarhet om att värna om våra och våra underleverantörers medarbetare, samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle. Hos oss är facklig samverkan en självklarhet, säger Michael Ängbacken. 
– Vi tycker det är viktigt med goda fackliga relationer och har flera forum för detta. En god samverkan bidrar till bättre förankrade beslut och ett positivt arbetsklimat, fortsätter han.

Michael Ängbacken, CPO Nordics på DB Schenker

Har transportföretaget en trygg och säker arbetsmiljö? 
Det finns många arbetsmiljörisker inom transportbranschen, exempelvis belastningsskador, trafikolyckor och stress. På DB Schenker är kunskap om de arbetsmiljörisker som finns i verksamheten avgörande för att de ska minimera risken att de inträffar.  
–  De senaste åren har vi arbetat för att tillbud* ska rapporteras i större utsträckning och på så sätt ge oss ännu mer kunskap om våra riskområden, säger Michael. 
–  För att bli bäst måste vi lägga stort fokus på det viktigaste vi har – våra medarbetare. Därför är arbetsmiljö en av våra absolut viktigaste sociala hållbarhetsfrågor, fortsätter han. 

*En olycka som skulle kunnat ske.  

Läs mer om DB Schenkers hållbarhetsarbete här.