Schenker Logistics AB utökar med ytterligare 7 505 kvadratmeter lageryta i Arlandastad.
– Nu kan vi välkomna nya kunder inom Healthcare-segmentet samtidigt som vi möjliggör för våra nuvarande kunder att växa ytterligare, säger Håkan Nydén, vd för Schenker Logistics AB.

En person i arbetskläder håller i en mätare på ett lager.
Ny lageryta i Arlandastad

Den nya ytan tillkommer sedan fastigheten DC1 i Prologis Park Arlanda byggts ut. DC1 har i många år haft de GDP- och GMP-tillstånd som krävs för att hantera läkemedel.

Precis som fastighetens övriga delar har den nya utbyggnaden miljöcertifieringen Green Building, som innebär att andelen köpt energi blir minst 25 procent lägre än Boverkets normer för nya byggnader.

– Hållbarhetsdimensionen är en viktig och naturlig komponent i vårt samarbete med Prologis som äger fastigheten. I samband med utbyggnaden avser vi också att investera i en solcellsanläggning för att kunna reducera vår energiförbrukning ytterligare, säger Håkan Nydén.

DB Schenker Logistics hyr nu sammanlagt 71 254 kvadratmeter i två olika anläggningar i området av det globala logistikfastighetsföretaget Prologis.