För första gången i DB Schenkers historia är de nordiska länderna en enda organisation under en central ledning, där Petteri Nurmi utsetts till vd.

– Vi ser de nordiska länderna som en sammanlänkad marknad och därför faller det sig naturligt att harmonisera våra verksamheter och processer. Det förbättrar vår kvalitet och gör oss mer effektiva. Nu kan vi erbjuda våra nordiska kunder bättre och mer enhetlig service, säger Nurmi.

Landtransporterna stärks av sammanslagningen

I det nya nordiska klustret ligger affärs- och funktionsenheterna under en chef. Däremot behåller man den tidigare modellen med tre chefer för landtransporter – en för Sverige/Danmark, en för Finland och en för Norge – eftersom DB Schenker är oerhört starka på detta område.

– Många kunder använder våra tjänster i flera nordiska länder. Den nya organisationen skapar möjligheter för oss att utveckla kundrelationer på nordisk nivå. Det är en möjlighet våra kunder ska dra nytta av, säger Nurmi.

Nurmi framhåller att man fortsatt ser till de lokala kundernas behov och önskemål. Något som nu stöttas upp av centraliserade och effektiva lösningar. För att få detta att fungera är det viktigt att ha förståelse för de fem länderna, deras marknader och olika kulturer.

– Vi vill bli mer effektiva. Det är därför vi förenklar organisationen och arbetar fram effektivare arbetsmodeller. Men vi kompromissar inte med vikten av lokal förankring: sälj och produktion hanteras lokalt av medarbetare som både känner våra kunder och kan marknaden.

”Sparar tid och resurser”

Den tydligaste förändringen för kunderna är uppdelningen av säljorganisationen i affärsenheter och Key Account Management. Detta för säljarna närmare produktionen och de olika transportprodukterna.

Enligt Nurmi kommer den nya strukturen ge kunderna bättre kunskap och förståelse för de olika produkterna. DB Schenker kommer också att kunna reagera och fatta beslut snabbare.

Säljorganisationen arbetar inte i silos utan kan identifiera andra kundbehov för att serva kunderna med samma helhetstänk som tidigare. Nurmi ser stor potential med Key Account Management på nordisk nivå.

– Med central styrning kan kunder som idag nyttjar våra tjänster i flera nordiska länder, få effektivare lösningar som sparar både tid och resurser.

Näst största klustret i Europa

Norden är det näst största klustret i DB Schenkers europeiska region. Europa står för två tredjedelar av DB Schenker-koncernens totala omsättning. Den nordiska transportmarknaden är därför också en betydande verksamhet på global nivå.

Tack vare verksamhetens storlek har de nordiska länderna egen beslutskraft och möjlighet att påverka både på europeisk nivå och inom DB Schenker-koncernen i stort, säger Nurmi.

– Vi kan driva saker framåt i de nordiska länderna, även om de största besluten förstås tas i regionen eller på global nivå. Tack vare mindre byråkrati kan vi ta snabba beslut och skapa en följsam och smidig organisation.