Är det rent av så att det finns ett parallellt universum fullt av gods och paket (och strumpor) som aldrig hittar hem?
– Kunder frågar ibland hur det kommer sig att en stor pall kan försvinna, men det är oftast informationen på godset eller i systemet som har kommit bort, säger Henrik Rosén, medarbetare på OCL*.

En kille i arbetskläder använder kontrollstämpel på paket på ett lager.
Fyll i alla uppgifter noga och skicka med extra adresslappar i varje kolli.

– När det gäller landtransporter och försvunna paket är det tre fall som är vanligast: Det första är att adresslappen ramlar av eller är skadad och inte kan registreras. Det andra är att händelserna visar fel. Godset är inte borta men händelserna visar inte att sändningen är levererad eller var godset befinner sig. Det tredje, och sista, är att godset är kasserat men reklamationsanmärkningen har inte kommit in i systemet.

– Sedan har vi även ovanligare fall som felleverans och stöld. Felleverans ordnas oftast upp men det kan vara svårt att veta att de löst sig då händelserna är oklara. Stölder är tack och lov ovanliga, säger Henrik Rosén.

Så vad gör jag om mitt paket har kommit bort?

– Då ska du kontakta DB Schenkers kundservice som skapar ett ärende om en sökning. Därefter återkopplar vi till dig.

– Om vi hittar godset fortsätter hanteringen som vanligt, men om det inte hittas övergår ärendet till en utredning gällande ersättning.

Tips till de som skickar paket eller gods

– När det gäller adresslappen är ett bra tips att man lägger i extra kopior av varje adresslapp i varje kolli. Då kan det i princip inte komma bort så länge adresslappen är korrekt. Det är även bra om kontaktuppgifter med telefonnummer finns så att vi kan kontakta rätt person.

– För att undvika att händelserna inte uppdateras bör du se till att EDI:n är korrekt och skickad innan paketet går iväg. Se även till att ha belägg för att godset skickats som en kvittens och bekräftelse på att vi har tagit emot det.

– Se till att emballera godset väl så det inte skadas och därav undviker att kasseras.

Fullständig och korrekt information undviker förvirring

– Något man kanske inte tänker på är att när vi har en sändning utan adresslapp och utreder vart den ska så är det inte säkert att vi får tag på det ursprungliga sändningsnumret.

– Det gör att även om sändningen levereras så är den fortfarande ”borta” enligt systemet och ingen kan veta att den är levererad. Det innebär att när paket skickas mellan två företag som hanterar en hel del gods, så är det lätt att man tappar kontrollen över vad man har skickat och tagit emot.

– Mottagaren kanske inte vet att de faktiskt har tagit emot godset då sändningen levererats på nytt sändningsnummer. Avsändaren kanske inte vet att mottagaren fått det eftersom de endast har sitt ursprungliga nummer.

Snabbtips för att undvika strul

  1. Lägg i extra kopior av varje adresslapp i varje kolli
  2. Var noga när du fyller i alla uppgifter. Du kan kontrollera dem i efterhand i eSchenker via tjänsten Advanced tracking.
  3. Emballera väl Vår Youtubekanal har tips på hur du packar rätt
  4. Skaffa en varuförsäkring. Trots att näst intill alla sändningar kommer fram kan det vara skönt med en extra trygghet för dig som skickar Läs om vår varuförsäkring här

*OCL är vår avdelning som arbetar med sökningar, utredningar och ansvarsförfrågningar för saknat gods på DB Schenker.


Läs även logistiktips för småföretagare och smidigare frakt i tre steg.