Som innefattar hela leveranskedjan. Inte bara sista milen. DB Schenker jobbar brett med sina hållbarhetsmål – här inkluderas även de tunga transporterna som, faktiskt, står för de största utsläppen.

Omställningstakten har ökat markant hos DB Schenker och de jobbar engagerat för att nå deras mål, att bli helt klimatneutrala till år 2040.  
– Det är ett särskilt tufft mål eftersom det innefattar alla utsläpp som sker i samband med våra transporter, både hos oss och hos våra samarbetspartners såsom åkerier, flygbolag och rederier. Under året har vi gjort framsteg inom alla affärsområden, säger Hanna Melander, Cluster Head of Sustainability 
– Inom Air och Ocean Freight erbjuder vi nu våra kunder förnybart bränsle, inom Contracts Logistic ökar energieffektiviseringen och produktionen av förnybar energi och inom landtransport, som är störst för oss i Sverige, ökar ständigt antalet el- och biogasfordon, fortsätter hon. 

 
Social hållbarhet bidrar till ett hållbart samhälle 
DB Schenkers sociala hållbarhetsarbete är väl förankrat i verksamheten och utvecklas systematiskt. Det senaste året har de lagt extra fokus på frågor kopplade till jämställdhet och hälsa, genom att till exempel genomföra särskilda lönerevisioner samt en rad hälsofrämjande initiativ. 
– Kollektivavtal är inte en självklarhet i dagens transportbransch vilket resulterar i otrygga arbetsförhållanden och dålig ersättning. Vi vill vara med och verka för en hållbar transportmarknad där kollektivavtal är en självklarhet, berättar Hanna. 

 
Elektrifiering av en stor fordonsflatta 
DB Schenker har ökat takten i omställningen mot fossilfrihet. De erbjuder fossilfritt bränsle för såväl sjö- som flygfrakt. Elektrifieringen av landtransporter går fortare än någonsin. Förra sommaren invigdes deras unika Gotlandssatsning där distributionen är helt fossilfri. Och häromdagen elektrifierades hela Värnamos distrikt.  
– Satsningen är väldigt viktig för oss eftersom vi lär oss hur vi tar oss över olika hinder kopplat till elektrifieringen. En kunskap vi behöver när vi genomför den storskaliga elektrifieringen i alla distrikt, berättar Hanna.  
– Vi är också väldigt glada och stolta över våra engagerade och innovativa samarbetsåkerier som vågar ta på sig ledartröjan och öka takten i elektrifieringen, fortsätter hon. 
 

Hanna Melander, Cluster Head of Sustainability, tillsammans med Viktor Strömblad, Head of Land Transport

”Vi gör omställningen på riktigt – i alla led och inom alla områden”  
För DB Schenker är dialogen med olika intressentgrupper viktiga. Det ger dem viktig information om hur de ska prioritera arbetet i omställningen och hur resurserna ska fördelas. 
– Det sker en enorm kraftsamling runt om i Sverige för att vi ska nå klimatmålen. Tillsammans ska vi på kort tid lyckas åstadkomma en ny industriell revolution och vi måste alla, inom såväl näringsliv, myndigheter och samhälle, tänka om och driva utvecklingen på nya sätt. Samspelet mellan olika aktörer är avgörande för att vi ska lyckas. Vi behöver förstå varandras verksamheter och arbeta tillsammans för att skapa momentum och gemensamt öka takten, säger Hanna. 
– Vi gör omställningen på riktigt – i alla led och inom alla områden, avslutar Hanna. 

Läs mer om DB Schenkers hållbarhetsarbete här