Vårt samarbetsåkeri ÖGS AB installerar nu ett system där de kan se om och var deras fordon kör för fort.
– Trafiksäkerhet och hållbarhet står högt på agendan för oss. Därför är det viktigt att använda de verktyg som finns för att stötta våra förare att hålla hastigheten i alla lägen, säger Sebastian Johansson, vd för ÖGS.

Två män gör en fistbump framför en stor lastbil med DB Schenker-logo.
ÖGS AB satsar på trafiksäkerheten

ÖGS använder Transics positioneringsverktyg som gör att deras transportledare kan följa ÖGS:s samtliga 80 fordon i realtid via skärmar på kontoret.

– De kan se vilka förare som är inloggade på de olika fordonen och om de håller reglerna för kör- och vilotider till exempel. När gränsen närmar sig får både föraren och trafikledningen ett pling som säger att det är fem minuter kvar till vila. Eftersom trafikledningen kan följa förarna på det här viset ser de också vilka som har möjlighet att hämta ytterligare last innan de måste hem igen, säger Lasse Johansson, koncernchef för ÖGS-Bolagen.

Programmet idha-Online, som är kopplat till Transics, hanterar bilarnas färdskrivare automatiskt och rapporterar eventuella avvikelser från chaufförernas kör- och vilotider.

– Att vi följer kör- och vilotider är väldigt viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Månadsrapporter redovisar eventuella hastighetsöverträdelser

Nyligen fick ÖGS OK från Transportarbetarförbundet att också installera ett ISA-system (Intelligent Speed Adaption) i kombination med Transics.

– Det är en vägdatabas där alla vägsträckor i Sverige är registrerade med gällande hastigheter. Genom den kan vi få en rapport per fordon och månad som visar hur ofta och var gällande hastigheter överskrids.

Den första testrapporten visade ett antal hastighetsöverträdelser på de olika fordonen.

– Rapporten är bra att ha som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Vi är inte ute efter att sätta dit någon förare. Vi tror att hastigheten kommer att sänkas bara genom att förarna vet att vi kan se exakt hur fort de kör på olika sträckor.

2004 spärrade ÖGS samtliga fordon så att de inte kan överträda 80 km/tim, som är den högsta tillåtna hastigheten för lastbil och släp.

– Jag upplever att det skapat en harmoni hos många av våra anställda att inte kunna köra för fort.

ISA-verktyget hjälper ÖGS att göra deras förare medvetna om var och när de kör för fort.

– Det tjänar både företaget och chaufförerna på i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.


Läs mer om DB Schenker samarbetsåkerier.