Utsläppsberäkning är en riktigt knepig historia. Vi vill alla veta hur mycket utsläpp vår verksamhet genererar, men beräkningen är både svår och komplex. Samtidigt kräver den nya CSRD-lagstiftningen från EU att vi mäter och rapporterar vår klimatpåverkan. Så vad är det bästa tillvägagångssättet?

Viktigt att veta om utsläppsberäkningar

Vi säger det igen – det är viktigt att förstå att utsläppsberäkningar är oerhört komplexa. De bygger på data som kan definieras, avgränsas och mätas på olika sätt. Resultaten från olika utsläppsrapporter bygger på olika antaganden, vilket gör att det inte går att jämföra dem med varandra. De befintliga standarderna reglerar hur man ska mäta och rapportera utsläpp av växthusgaser, men standarden reglerar inte kvaliteten på datan som används.

Globala standarder

DB Schenkers utsläppsrapporter följer Greenhouse Gas Protocol (GHG), en standard som utvecklats av World Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Våra beräkningar baseras också på de mest använda och accepterade standarderna, nämligen GLEC, ISO 14064 och EN 16258. Vi håller också på att anpassa vårt verktyg till ISO 14083 och EU-förordningen CountEmissionsEU.

Så arbetar vi med utsläppsberäkningar

DB Schenkers strategi för utsläppsberäkning är att följa de globala standarderna och ha ett nära samarbete med EcoTransIT, en global tredjepartsorganisation som specialiserar sig på utsläppsberäkningar, för att förbättra vårt verktyg. Ju bättre data vi har, desto bättre blir verktyget och vi lägger därför ner mycket arbete på att förbättra datainsamlingen och transparensen.

Vi erbjuder våra kunder två verktyg för att analysera sina koldioxidavtryck: “EcoTransIT”, som används för att beräkna framtida transporter, och “Emission reports” i DB SCHENKER | Connect, som visar det ungefärliga koldioxidavtrycket för våra genomförda transporter.

Avancerade utsläppsrapporter

Vårt konsultbolag “DB Schenker Consulting AB” hjälper våra kunder med avancerade emissionsrapporter. Deras rapport är mer detaljerad och mer kundspecifik än den standardrapport som DB Schenker erbjuder via DB SCHENKER | Connect. Detaljgraden i DB Schenker Consultings emissionsrapport, för exempelvis bränsle och fordonstyp, bestäms tillsammans med kunden.

DB Schenker Consulting gör en heltäckande analys och resultatet kan presenteras på olika sätt beroende på kundens behov och syfte. De tar även fram en handlingsplan med konkreta åtgärder som kan bidra till att minska klimatpåverkan, till exempel byte av bränsle, ökad konsolidering eller alternativa transportmedel.