När vi följer hastighetsbegränsningarna på våra vägar bidrar vi till ökad trafiksäkerhet, lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Vinsterna är många men trots detta räknar Trafikverket med att över 70 procent av alla fordon som kör på våra svenska vägar faktiskt kör för fort. Detta behöver vi ändra på!

En lastbilschaufför i arbetskläder med DB Schenker-logo sitter bakom ratten på en lastbil.
Hållbara hastigheter

Tillsammans med Trafikverket och många andra aktörer inom näringslivet deltar vi därför i uppropet Hållbara Hastigheter! Vi vill arbeta tillsammans för att ändra attityder och förutsättningar på våra vägar så att den skyltade hastigheten följs. Rent konkret innebär det att varje medlem i uppropet har tagit fram en färdplan för Hållbara Hastigheter.

Frågan om hållbara hastigheter är inte ny, men allt eftersom de tekniska hjälpmedlen utvecklas ökar våra chanser att förbättra oss. Tillsammans med våra samarbetsåkerier diskuterar vi regelbundet hur vi kan höja trafiksäkerheten. Vi genomför löpande revisioner av våra samarbetsåkerier, vi verkar för att våra samarbetsåkerier använder hastighetsregulatorer och två gånger per år utför vi, med hjälp av Säker Trafik i Jönköping (NTF), hastighetskontroller där resultatet sammanställs och återrapporteras till respektive åkeri som får i uppgift att ta fram en handlingsplan för att förbättra sitt resultat.

Uppföljning av hastigheter i realtid

Stickprover och revisioner har gjort oss bättre, men nu vill vi, tillsammans med våra åkerier, ta nästa steg. Därför testar vi digitala lösningar för uppföljning av våra fordons hastigheter i realtid. Med hjälp av ny programvara kan vi se varje lastbils hastighet och jämföra med den skyltade hastigheten. De digitala lösningarna ger helt nya förutsättningar för uppföljning och hjälper oss i det systematiska förbättringsarbetet. Men vi vill skynda långsamt. Det är viktigt att ta hänsyn till alla aspekter, som till exempel datakvalitet och rutiner för uppföljning. Viktigast av allt är att vi visar stor respekt för den personliga integriteten och att vi har en god dialog med våra fackliga representanter.

Hållbara Hastigheter är en viktig del av DB Schenkers hållbarhetsarbete, och förutom vinsten av den förbättrade trafiksäkerheten, så finns det tydliga vinster ur ett klimatperspektiv. När man sänker hastigheten minskar vi den mängd energi som används för att göra vårt uppdrag, och då minskar vi också våra utsläpp.

Hanna Melander
Kvalitets- och miljöchef
DB Schenker