Det som sker idag, hade kunnat vara en science fiction-film för 15 år sedan. De senaste åren har teknikutvecklingen tagit full fart. Idag tycker vi det är självklart att hela transportbokningen sker över nätet med god spårbarhet och uppföljning i realtid.

En tecknad bild på en man som står på en skyskrapa och tittar ner på en stad av höga byggnader medan fyra stora drönare flyger intill honom.
Innovation och logistik

– Man reagerar inte när man möts av en digital assistent när man kontaktar en kundtjänst, snarare tvärtom, om funktionen inte finns. Och vem hade kunnat förutspå att DB Schenker skulle utföra test med självkörande elfordon utan förarhytt på allmän väg eller investera i ett drönarföretag med fokus på godsleveranser, säger Heléne Giaina, konsult på Schenker Consulting.

Om framtiden vore idag

Det är ju lätt att bli vimmelkantig om man tänker 15 år framåt. Vad tar vi då som självklart? Och hur ser logistikbranschen ut? Vad förväntar du dig av tekniken?
– Samhällsutvecklingen och logistikbranschen fortsätter att bli allt mer uppkopplad i framtiden och samspelet mellan olika delar ökar. Det kan vi räkna med, säger Viktor Åkesson, konsult på Schenker Consulting.
– Det är en självklarhet att transporter fortsätter utvecklas för ökad hållbarhet och effektivitet. Självkörande fordon rör sig potentiellt obehindrat både i inne- och utemiljö i samverkan med människan i framtiden. Artificiell intelligens kommer få mer utrymme och nyttiggörandet kommer vara högt bland både företag och privatpersoner. I framtiden får vi fortsatt varor levererade på rätt tid och plats, men utan att vi ens visste om att vi behövde varorna, fortsätter Viktor.

Coronakrisen ökade utvecklingstakten

– Vi ser en snabb utveckling av tjänster inom hemleverans och förmågan att utföra en transporttjänst utan fysisk beröring mellan chaufför och kund. När en kris uppstår, blir personer väldigt kreativa och viktiga innovationer utvecklas, berättar Viktor.
– Men steget från innovation till upptrappning och implementering kan gå långsammare. Man får inte glömma bort att människan behöver vara redo. Interaktionen och acceptansen mellan maskin och människa är en dimension som kräver tålamod och tid för reflektion. Och inte minst behöver regelverk och policys tillsammans med standarder som är teknikneutrala hänga med. På denna front går det oftast långsammare, fortsätter han. 

Attraktiva städer när trafiken flyttar upp

Det här är helt rimligt att vi i framtiden kan förvänta oss att se självkörande fordon på våra vägar och nya automatiska leveranssätt.

– Det har skett en otroligt snabb utveckling inom till exempel drönarbranschen, med farkoster som eVTOL, electrical vertical takeoff and landing, både när det gäller paketleveranser och att kunna färdas längre avstånd och med tyngre last. Det pågår även försök med personleveranser som AirTaxis. När det är trångt i gaturummet finns potential att flytta trafiken upp i luften och på så sätt bidra till att skapa attraktiva städer, säger Heléne.

–  Tillståndsprocessen för den här typen av piloter är dock omfattande och ofta långdragna så det finns en del utveckling kvar innan vi dagligen kan förvänta oss att autonoma lösningar är implementerade i större skala. Däremot ser vi att covid-19 har accelererat antalet piloter med tester av medicinsk utrustning och ett nytt EU-gemensamt regelverk väntas i början av 2021 för drönarleveranser, berättar hon.

Nya spännande lösningar för hemleveranser

I dagsläget testas också olika robottekniker för autonoma och kontaktlösa hemleveranser som är spännande att följa. Det dröjer dock ytterligare en tid innan vi ser dessa robotar på vägar och trottoarer i full skala.

– Däremot finns det andra lösningar för hemleveranser med hjälp av digitala lås eller leverans till gemensamma paketskåp i nära anslutning till hemmet som testas, och ligger närmre i tid för implementering i större skala, säger Heléne.

Snabba hemleveranser i Kinas storstäder

Utveckling inom transportlösningar som sker i olika länder sprider sig snabbt världen över.
–  I Kinas storstäder har snabba hemleveranser av mat och paket länge varit lika vanliga som färskpotatis till midsommar. Och i Silicon Valley faller det sig naturligt att start-ups testar och demonstrerar nya transportlösningar som ofta har potential att spridas vidare i världen. Det är viktigt att komma ihåg att det finns olika förutsättningar mellan länder och kontinenter, vilket i sig kan bromsa eller accelerera logistiska innovationer, avslutar Viktor.

Läs mer om Schenker Consulting AB


Läs också:

Framtiden flygtransporter

Om inga transporter kom fram

Hållbarhetslösningar som vi önskar kunna erbjuda