Hur ser framtidens flygtransporter ut? Kommer flygplan vara sällsynta 2050, eller ser de bara annorlunda ut? Så här tror vi på DB Schenker om framtidens flygtransporter.

Ett flygplan flyger över en solig grönskande skog.
Framtidens flygtransporter

Att flyget bidrar till stora utsläpp av koldioxid är någonting som forskare och flygplanstillverkare runt om i världen försöker hitta lösningar på.

Helt eldrivna (svenska) flygplan

Luftfartsverket, Chalmers tekniska högskola och forskningsinstitutet RISE Viktoria arbetar tillsammans med bland annat Saab Aero  på att ta fram elektriska flygplan här i Sverige. Målet är att vi ska ha eldrivna flyg i luften år 2025. Om allt går bra skulle det första svensktillverkade elplanet kunna gå i inrikestrafik redan inom tio år!

Hej Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef på DB Schenker. Hur ser vi på DB Schenker på utvecklingen av elflyg?
— Vi är positiva till utvecklingen av elflyg och följer utvecklingen nära. Men det kommer nog tyvärr att dröja innan vi får se elflygen i stor skala och på de internationella linjerna.


Tror vi att elflygplan är framtiden för oss?
— Vi hoppas att elflygen kommer finnas tillgängliga för våra transporter, men tyvärr dröjer det nog ganska länge, vilket är ett problem eftersom omställningen till ett fossilfritt samhälle måste gå snabbt.


Hur tror du att vi kommer att använda oss av elflygplan 2050?
— 2050 hoppas vi att de fått sitt stora genomslag och finns tillgängliga i större skala.

Biobränsle i jetmotorerna

I Flygbranschen är introduktionen av biobränslen en viktig möjlighet för att minska användningen av fossila bränslen och därmed även minska flygets klimatpåverkan. Både SAS och BRA kör passagerarflygningar med biobränslen i tanken. Men tillgången är begränsad.

Men du, Hanna Melander, hur ser DB Schenker på utvecklingen av biobränsle till flygplan då?
— Vi är positiva till utvecklingen av biobränsle för flygbranschen. Biobränslet behövs inom flera delar av transportsektorn som till exempel inom landtransporter där den används till biodiesel. Utmaningen kommer att vara att få tillgång till tillräckligt mycket råvaror för att producera biobränslet. Inom EU ser man nu att attityden mot biobränsle förändras till att bli mer positiv, vilket på sikt kommer att stimulera ökad produktion också i våra grannländer.


Hur tror du att vi kommer att använda oss av biobränsledrivna flyg 2050?

—  Biobränslet kommer att spela en viktig roll för flygbranschen i omställningen. 2050 kommer vi se en mycket större andel biobränsle användas inom flygbranschen.


Läs också om världens första klimatneutrala flygfrakt.