Efterfrågan på transporter är fortfarande god. Trots att svensk industri flyttat foten från gaspedalen. Samtidigt påverkas marknaden av flera faktorer där bland annat inflationen, energikrisen, chaufförsbristen och regeländringar drivit upp priserna.

“Vi ser till att den kapacitet som krävs av marknaden och framför allt våra kunder finns, oavsett om det är låg- eller högkonjunktur”, säger Viktor Strömblad, Head of Land på DB Schenker i Sverige.

– Än så länge är efterfrågan på landtransporter god, både i Sverige och i Europa. Sen ser vi att marknaden går mot en lågkonjunktur, vilket kommer påverka volymerna över tid. Men just nu har vi fortsatt goda volymer i vårt nätverk, säger Viktor Strömblad, Head of Land på DB Schenker i Sverige.

Flera faktorer påverkar

Även om mörka moln skymtas i horisonten är det flera faktorer under gångna året som tillsammans lett till att det blivit lite dyrare att leva. Allt från mat och el till drivmedel har succesivt ökat, vilket påverkar hela samhället i stort. Transportsektorn är inget undantag.

– Den höga inflationen gör att allt från däck och reservdelar till andra olika komponenter blivit dyrare. Det påverkar givetvis våra kostnader. Energipriserna påverkar även vår bransch och i synnerhet drivmedlet har gått upp påtagligt. Fast den senaste tidens prisökningar på landbaserade transporter är i mindre grad drivna av ökad efterfrågan och mer kopplade till att underliggande kostnader kraftigt ökat, förklarar Viktor Strömblad.

Ökning av underliggande kostnader

Chaufförsbristen och införandet av EU:s mobilitetspaket är två andra faktorer som påverkar.
– Så det har varit ett år där många saker tillsammans kraftigt påverkat fraktpriserna, och där spår vi ingen nedgång i dagsläget.

Prognosen spår en kommande lågkonjunktur under 2023. Hur rustat är DB Schenker för det?

– Vi är så väl rustade som vi kan vara och har gjort investeringarna som lägger grunden för en god framtid. Vi har bland annat anpassat vår energiförbrukning i så stor utsträckning som möjligt för att hantera den brist på energi som kan tänkas uppstå, säger Viktor Strömblad och fortsätter:

– Fast framför allt har vi, precis som vanligt, fortsatt satsa på kvalitet. Det är grunden för att må bra över tid. För oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur ska vi säkerställa att det är högsta möjliga kvalitet i vårt nätverk.


Läs mer

Containerkrisen fortsätter gäcka sjöfrakten

Kriget i Ukraina